Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Verslag commissievergadering Bestuurlijk & Economisch


23-10-2006 In de commissie Bestuurlijk & Economisch van afgelopen maandag 23 oktober werd de problematiek rond de winterterrassen in de Dommelstraat besproken.
Een van de horeca-ondernemers uit de Dommelstraat gaf als inspreker hierover een duidelijke uiteenzetting.

De bedoeling is om ook 's winters terrassen te plaatsen in de Dommelstraat zodat deze straat in dit jaargetijde ook aantrekkelijk en veilig is. De Dommelstraat is, in tegenstelling tot de Markt, in de wintermaanden behoorlijk koud en tochtig waardoor de terrassen niet economisch exploitabel zijn. Om die reden is het voor de horecaondernemers momenteel ongunstig om winterterrassen te plaatsen: de hoge precarioheffing hiervoor maakt het onrendabel. Daarom verzoeken de horeca-ondernemers nu de gemeente om de precarioheffing 's winters in de Dommelstraat niet te heffen of sterk te verlagen, om zo een pilot te kunnen starten met de winterterrassen. De Lijst Pim Fortuyn steunt de horecaondernemers hierin, de Lijst Pim Fortuyn hecht waarde aan veiligheid en leefbaarheid en een aantrekkelijke stad en naar ons idee zijn de winterterrassen in dit kader een positieve ontwikkeling. Een speciale lagere tariefsheffing zullen wij dan ook van harte steunen. Het tweede thema dat in deze commissievergadering werd behandeld was de visie 'Licht aan' over de openbare verlichting in Eindhoven. Ook de Lijst Pim Fortuyn had haar licht op deze visie laten schijnen en er enkele aandachtspunten uitgelicht. Op de eerste plaats is een goede openbare verlichting belangrijk voor de veiligheid in de stad. Dit blijkt wel uit de incidenten van afgelopen week op de Oude Bossche Baan, waar struikrovers zich schuilhielden in bosjes langs vrij slecht verlichte fietsroutes om onschuldige fietsers onder dreiging van levensgevaarlijke steekwapens te beroven. Goede verlichting op dergelijke plaatsen is daarom voor de veiligheid van groot belang. Ten tweede is er nog een reden waarom goede openbare verlichting van belang is voor de veiligheid. Om de camera’s voor het cameratoezicht in deze stad te laten werken, is uiteraard ook verlichting nodig. In het donker zijn immers alle daders grauw, dus goede verlichting is noodzakelijk om de camera’s goed te kunnen laten functioneren. Ten derde juicht de Lijst Pim Fortuyn energiebesparing toe, een overkill aan verlichting zoals bij sommige reclame-uitingen is immers ook niet nodig, maar er dient geen onnodig polderoverleg plaats te vinden met allerlei gesubsidieerde milieuclubjes over vage en onduidelijke zaken als ‘lichtvervuiling’, waarvan niet eens een eenduidige en ingekaderde definitie bestaat. Met in achtneming van deze punten steunt de Lijst Pim Fortuyn de visie ‘Licht aan’ verder van harte. Door: Alexander van Hattem 28-10-06 Redactie Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien