Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bijdrage LPF over evenementenbeleid in cie JGOSC 6-1-2009

Het voorstel over het evenementenbeleid afficheert zich nadrukkelijk als ‘Brainport Regio Eindhoven’. Op grond daarvan zouden wij verwachten dat met dit beleid een duidelijke binding met de regio wordt gelegd, omdat Eindhoven de laatste jaren enkele grootschalige evenementen heeft verloren, zo is Dynamo Open Air jaren geleden al uit de stad vertrokken en wordt het Reggae Sundance Festival tegenwoordig op het E3-strand in Eersel gehouden...

Door een regionale aanpak in het kader van Brainport Regio Eindhoven kunnen zulke grote evenementen een zeer gunstig effect hebben op de City-branding en marketing van Eindhoven – ook wanneer zij niet in de stad zelf gehouden worden. Helaas is het voorliggende stuk alleen op evenementen in de ‘Brainportstad’ zelf gericht. Uit de reactie van de insprekers blijkt dat er sprake is van een zeer slechte communicatie tussen de gemeente en het evenementen-werkveld in de stad, een zeer slechte zaak. Wat heeft het voor zin om de huidige structuur – met Citydynamiek, die nu al een aantal jaren redelijk succesvol loopt, weer volledig ondersteboven te gooien? Wat is hiervan de meerwaarde? We zien het niet zitten om zoals wordt voorgesteld weer een aparte gemeentelijke evenementen-afdeling op te zetten – met slechts een beperkt takenpakket – dit zorgt voor alleen maar meer onduidelijkheid en ook nog eens voor extra ambtenaren. De gemeente moet zich in de eerste plaats beperken tot het sturen van basisevenementen door middel van subsidiëring en het opstellen van uitvoeringsregels (zoals in bijlage 3 en 4) – zorg dat deze regels duidelijk zijn zodat iedereen in de stad en in het werkveld weet waar men aan toe is. De huidige regels zijn vaag, moeten nog nader uitgevoerd worden, bevatten open eindjes en zaken die niet in regelgeving thuishoren – zoals een oproep tot aandacht voor duurzaamheid die niet normeerbaar is. Door voor iedereen duidelijke regels op te stellen zijn veel problemen te voorkomen – zoals afgelopen jaar de rechtszaak tussen de omwonenden van het Fens-terrein en het IJssculpturenfestival en het door onze fractie aan de orde gestelde geval waarbij het Fiesta del Sol geen podium op mocht bouwen door het niet naleven van een termijn in de vergunningsaanvraag, maar de gemeente wél hals over kop een podium liet opbouwen voor een wedstrijd van het Turkse voetbalelftal. Heldere regels moeten zulke kwesties over rechtsongelijkheid in de toekomst vookomen. Verder kunnen wij nog een negatief en een positief punt noemen over dit voorstel. Onze fractie heeft bezwaar tegen een bijdrage door de gemeente bij activiteiten georganiseerd vanuit een religieus kader – zoals het prominent en herhaaldelijk in het voorstel genoemde Suikerfeest rond de Al Fourqaanmoskee. Bezien vanuit de scheiding van kerk en staat is dit onwenselijk. Als positief punt uit dit voortel noemen we de evenementenkalender – die een stukje helderheid verschaft wat we graag vaker zouden willen zien. Dit alles overziend is onze fractie tegen dit voorstel. Tweede Termijn: De wethouder geeft in haar tweede termijn aan dat er in de huidige situatie veel problemen zijn rond evenementen en noemt de door onze fractie opgemerkte rechtsongelijkheid als voorbeeld. Hier verwijt de pot de ketel: deze problemen worden namelijk niet veroorzaakt door de aard van de evenementen, maar juist door onduidelijke gemeentelijke kaders en regelgeving. Ook spreekt de wethouder haar afschuw uit over de slechte communicatie met het werkveld. Betekent dit dat zij ook vervolgstappen gaat nemen op dit vlak, bijvoorbeeld door de veranwoordelijk ambtenaren hierop aan te spreken? Onze fractie kan instemmen met het voorstel van de wethouder om het huidige voorstel in te trekken en in maart met een nieuw stuk te komen. In dit nieuwe stuk zouden wij graag heldere kaders willen zien waarin de volgende onderdelen nadrukkelijk naar voren komen: - Wat mág er? Zorg dat de regelgeving helder is voor iedereen die een evenement wil organiseren. - Wat willen wij qua evenementen? Zorg dat duidelijk is wat we willen doen met het subsidiëring van evenementen en hoe de financiering geregeld is. - Hoe voeren we het uit? Wie draagt welke verantwoordelijkheden op organisatorisch vlak. Als we deze zaken helder hebben, kunnen we gaan werken met een evenementenbeleid wat voor iedereen duidelijk en praktisch uitvoerbaar is. Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven AWJA van Hattem

Laat reactieformulier zien