Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Speech nieuwjaarsbijeenkomst

Onderstaande speech is op 17 januari 2009 tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst uitgesproken door de fractievoorzitter in de Eindhovense gemeenteraad: Rudy Reker Nieuwjaarsrede Beste leden, sympathisanten en belangstellenden van de Lijst Pim Fortuyn. Namens het bestuur, de gemeenteraadsfractie en de Jonge Fortuynisten heet ik u allen hartelijk welkom op deze Nieuwjaarsbijeenkomst...

Op de eerste plaats wil ik u een gelukkig en voorspoedig, maar vooral ook een veilig en gezond 2009 toewensen. Even een korte terugblik Ook in 2008 heeft onze fractie ontzettend veel werk verricht. Werk wat zich voornamelijk buiten uw gezichtsveld heeft voltrokken, omdat de media in deze stad bij lange na niet alles vermeldenswaardig vinden, wat wij als Lijst Pim Fortuyn voor de burgers in deze stad doen. Neem nu bijvoorbeeld het veiligheidsaspect en de overlast van criminaliserende hangjongeren, ondermeer in Blixembosch. Maar ook gewapende overvallen op supermarkten en kleine winkeltjes nemen hand over hand toe, waarbij je zelfs thuis als Eindhovense burgers in deze stad niet meer veilig bent. Vandaag kun je daarover verschillende artikelen lezen in het Eindhovens Dagblad, maar de naam Lijst Pim Fortuyn, wordt daar niet één keer in genoemd. Dat is jammer, omdat een politieke partij niet zonder publiciteit kan. Bovendien beschikken veel ouderen niet over een computer met internet, zodat ook zij onze berichtgevingen op de website moeten missen. Maar wij blijven op de grote trom slaan, net zo lang en net zo hard, totdat de media er niet meer omheen kunnen. Niet minder dan 16 keer, hebben wij in 2008 als fractie schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college, waarbij nog niet de helft voldoende publiciteit heeft gehaald, die wij en de Eindhovense burgers ervan mochten verwachten. Soms zelfs helmaal niets. En toch waren het zeer pittige en uiterste kritische vragen over misstanden, die wij namens de burgers van onze stad aan het college van B & W hebben gesteld. - Denkt u bijvoorbeeld aan de onnodige opheffing van de bushalte bij het bejaardenhuis Kronehoef. Deze opheffing is door onze raadsvragen ongedaan gemaakt. - Het onaangekondigd afsluiten van de parkeerplaats in Winkel Centrum Woensel – tot woede van de bewoners en ondernemers in het winkelcentrum, omdat daar zo nodig een voetbalwedstrijd, Turkije – Duitsland, op groot scherm moest worden uitgezonden. De reden voor deze onvrede was dat er totaal geen communicatie met hen had plaatsgevonden. Iets wat wij in deze stad nog al te vaak tegenkomen. Maar de Lijst Pim Fortuyn blijft dit gebrek aan communicatie met de burgers onder de aandacht brengen van het college. Daar kunt u van op aan. - Dan het voornemen van buitenlandse kunstenaars – met medewerking van het van Abbe-museum – om in de binnenstad een absurde optocht tegen de ‘racistische’ Zwarte Piet te houden. - Ook de bevooroordeelde en ongenuanceerde mening van het Eindhovense college tegen de film FITNA van Geert Wilders, was onterecht. - De kostbare en geheel onnodige aandacht die de Eindhovense gemeenteraad van deze stad al vele jaren verspilt aan Stedenbandencontacten in verre landen, wat u als belastingbetalende burgers in deze stad mag betalen. Wees gerust de Lijst Pim Fortuyn is de énige partij in deze gemeenteraad die daar niet aan mee doet. Ik betaal mijn snoepreisjes altijd nog zelf. - Maar ook de onterechte subsidieverstrekking aan een seksinrichting het Vagevuur. Een item wat zelfs de vaderlandse TV heeft gehaald en heeft geleid tot vele boze mailtjes aan ons adres uit verschillende Europese landen. - Ja en natuurlijk ook over de overlast in Blixembosch. Overlast die al meer dan 7 jaar duurt en waar zowel de politie als de politiek totaal niets mee heeft gedaan. Totdat de Lijst Pim Fortuyn zich hiermee ging bemoeien. Maar het is wel allemaal zeer arbeidsintensief. Ook bij enkele sociale aangelegenheden – die wij uit respect voor de privacy van deze mensen niet openbaar zullen maken – heeft onze fractie haar bijdrage aan geleverd. In 2008 hebben wij tijdens de raadsvergaderingen 9 moties ingediend, die niet in alle gevallen door andere lokale partijen zijn gesteund. In elk geval heeft niet één van onze moties het gehaald. Een tweetal moties had te maken met het krakkemikkige veiligheidsbeleid in deze stad. Maar ook de overlast van afschuwelijke graffiti, die verpaupering in de hand werkt, wilde de Lijst Pim Fortuyn terugdringen. De moties voor minder bureaucratie en een besparing op ruim 22 miljoen euro per jaar voor externe inhuur van adviezen haalde het ook niet. Zelfs de zogenaamde ‘sociale partijen’ – u kent de namen vast wel – stemden tegen onze motie om een onderzoek in te stellen, om ook minder draagkrachtige inwoners in deze stad in de daluren gratis van de leeg rondtoerende stadsbus te laten profiteren. Dat is niet te bevatten! Terugkijkend kun je dan afvragen of deze moties wel nodig waren. Ik kan u vertellen dat zij keihard nodig waren en nog steeds nodig zijn, om deze stad beter bestuurbaar- en ook heel belangrijk, beter leefbaar te maken. Want daar gaat het om! Maar ik kan mij niet meer aan de indruk onttrekken dat uit concurrentieoverwegingen nu ook de lokale partijen al enige tijd onze moties boycotten en dat meerdere partijen jaloers zijn op gebeurtenissen, waar de Lijst Pim Fortuyn haarfijn de vinger op de zere plek weet te leggen. Prima, dat gegeven kunnen wij als munitie gebruiken in de komende verkiezingscampagne – die volgens mij al langzaam is begonnen – en dat zullen wij de burgers en kiezers van deze stad haarfijn uitleggen. Ja, het woord verkiezingen is nu gevallen. In maart 2010, over slechts 13 ½ maand zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij zullen, als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, daar weer aan meedoen. Wij zullen alles op alles zetten om weer als Lijst Pim Fortuyn in de gemeenteraad van deze stad terug te komen. Het is broodnodig, dat kan ik u wel vertellen en velen van u kunnen deze bewering onderschrijven. Daarbij moeten wij rekening houden met nieuwe partijen die ook in onze stad mee zullen doen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Trots op Nederland van Rita Verdonk. Maar wij weten ook nog niet wat Geert Wilders met zijn Partij van de Vrijheid gaat doen. Los van andere partijen – zoals Johan Vlemminx met zijn Feestpartij – krijg je weer een versnippering. En dat is niet goed, omdat daar de grote landelijke en reeds gevestigde partijen van gaan profiteren. Welnu, wat gaan wij als Lijst Pim Fortuyn in 2009 doen
Natuurlijk doorgaan, doorgaan op dezelfde voet. Alhoewel het steeds drukker wordt, omdat steeds meer burgers de Lijst Pim Fortuyn weten te vinden. En mede daardoor juist een beroep doen op de Lijst Pim Fortuyn, omdat wij vinden dat de stad aan de burgers, aan de inwoners van deze stad toebehoort. Weet u nog dat Pim Fortuyn zei het land aan de burgers te willen teruggeven? Inderdaad, ook Eindhoven maakt deel uit van dit land. Dus daar gaan we voor! Voor een kleine fractie zoals die van ons vraagt dat veel inzet en energie. Maar dat doen wij graag voor u, alhoewel in sommige gevallen mensen wel wat lang moeten wachten, voordat wij daadwerkelijk aan hun probleem kunnen gaan werken. Daarom hopen en verwachten wij ook – en ondertussen zullen wij er alles aan doen – om in 2010 met meer mensen in de raad terug te komen. (…) In de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar maart, die – zoals ik al eerder vertelde – voor meerdere partijen al is begonnen, moet er veel gebeuren. Heel veel, neem dat van mij aan. Zo heb ik inmiddels een opdracht doen uitgaan voor het bouwen van een nieuwe moderne website die, als deze over enkele weken helemaal klaar is, interactief werkt. Ook u kunt dan uw gedachten en/of mening digitaal op deze site zetten, wat het bezoekersaantal van inmiddels meer dan 700 bezoekers per dag zal doen toenemen. En dat aantal voor een lokale partij! Daar zijn wij nu apetrots op! De conclusie die je uit deze hoge bezoekersaantallen mag trekken, is dat Pim Fortuyn weliswaar is gestorven, maar zijn gedachtegoed nog springlevend is. Juist dat is de kracht van onze partij. Juist dat is de reden dat wij de onrechtmatige opheffing van de landelijke vereniging aanvechten. In tegenstelling tot ‘Trots op Nederland’ van Rita Verdonk vraagt niemand de politieke partij ‘Lijst Pim Fortuyn’ om een programma, alhoewel wij deze natuurlijk wel hebben. De partijnaam Lijst Pim Fortuyn is voor de burgers van deze stad, van dit land – en zelfs in andere werelddelen – meer dan voldoende om te weten waar wij voor staan. Wij zwalken niet en zijn voor iedereen duidelijk herkenbaar in ons beleid. Dit in tegenstelling tot meerdere partijen in de gemeenteraad van Eindhoven. Maar goed, op de nieuwe website zal een item komen te staan, waar wij geïnteresseerde mensen vragen zich per omgaande aan te melden als kandidaat raadslid, zodat wij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen beschikken over voldoende goede kandidaten. Daar hebben wij de komende tijd hard voor nodig en deze tijd moeten wij ook gebruiken om deze kandidaten in te werken. Zeg niet dat u dat niet kunt, want dat is geen goed excuus. U kunt zich op deze nieuwe website ook digitaal aanmelden als lid, waarbij een automatische betaling tot de mogelijkheden behoort. Ook zal er een item komen waarbij wij donoren en sponsoren kunnen vragen om een bedrag te storten in onze verkiezingskas. Want er is geld voor nodig om een goede campagne te kunnen voeren. Want zonder goede kandidaten en zonder geld is een goede campagne niet mogelijk. Ook zijn wij voornemens om in de nabije toekomst periodiek een digitale nieuwsbrief te (laten) versturen, die uiteraard automatisch naar de (digitale) leden gaat, en waarbij iedereen zich kan aanmelden. Helemaal gratis! Rechtszaak
Nog even iets over de rechtszaak die wij in oktober 2007 als afdelingen in het land tegen de onrechtmatige opheffing hebben aangespannen. Nadat de kortgeding rechter in Rotterdam – met meer dan 40 keiharde bewijzen die tegen de integere handelswijze van het landelijke bestuur pleitte – na 2 ½ maand deze zaak terugverwees, waarbij zij geen uitspraak deed, konden wij niets anders doen dan naar het Hof gaan in Den Haag om daar deze zaak aanhangig te maken. Toen was het inmiddels januari 2008. Als alles goed gaat wordt op 28 april van dit jaar het arrest geveld. Althans dat werd ons na een zitting, die in oktober 2008 plaats had gevonden, medegedeeld. Laten we blij zijn dat het 28 april is geworden en geen slechte 1- april grap. Kortom:
Spannende tijden, waardoor wij ons niet uit het veld laten slaan. In Eindhoven zullen wij in elk geval doorgaan, onder de naam Lijst Pim Fortuyn. Ik hoop en verwacht dat er in meerdere plaatsen van het land bestaande afdelingen en zelfs nieuwe afdelingen mee zullen gaan doen onder de naam Lijst Pim Fortuyn. Want nogmaals: het gedachtegoed van Pim Fortuyn is springlevend en wacht meer dan ooit op uitvoering van dat beleid. Ook in onze stad Eindhoven. Laten we nu een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.
Rudy Reker, fractievoorzitter

Laat reactieformulier zien