Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  


Bijdrage Lijst Pim Fortuyn in commissievergadering over allochtone probleemjongeren


Commissie

...

Raadsvergadering 7 november 2007

2de termijn Programmabegroting 2008 Voorzitter

Hoewel ik mijn bijdrage

...

Zienswijze op tussenvonnis

Zoals eerder aan u beloofd, hierbij als bijlage het vonnis [link] zoals

...

Tussenvonnis gewezen in kort geding leden

Lijst Pim Fortuyn tegen het bestuur

Definitieve

...

Raadsvergadering 1 november 2007 betreffende de Programmabegroting 2008

 
Voorzitter

Tijdens de

...