Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Gevaarlijke rotonde bij Ekkersrijt

Rondvraag Rotonde Ekkersrijt

Eindhoven, 27 november 2012

Update: antwoord wethouder Joost Helms 

Tijdens deze donkere dagen valt het eens te meer op dat de buitenbaan van de rotonde Ekkersrijt in de richting van de Kennedylaan slecht verlicht is. Slechts enkele lantaarnpalen zijn in de avond- en nachturen aan, hierdoor is de buitenbaan voor het verkeer erg onoverzichtelijk. Dit brengt riskante situaties met zich mee omdat naast de buitenbaan een onbeschermd 10 meter diep talud gelegen is. Mocht er een voertuig van de buitenbaan het talud afrijden dan is dit vrijwel zeker fataal. Zeker omdat het talud onderaan slecht te bereiken is voor de hulpdiensten.

Een sigaar uit eigen doos

Raadsvergadering 20 november 2012
Auteur: Charles Stroek
Het lijkt een succes dat het gratis busvervoer voor 65+ en 12- in 2013 wordt gecontinueerd. Echter het is een succes met mogelijk extra negatieve gevolgen voor de thuiszorg in de komende jaren. Immers om de genoemde regeling te kunnen realiseren, wordt de 1 miljoen euro die is vrijgevallen binnen de WMO hiervoor ingezet. Dit bedrag had gebruikt kunnen worden als financiële buffer voor de komende jaren omdat, u heeft er in de krant al het nodige over kunnen lezen, er flink bezuinigd gaat worden op de thuiszorg. De zorg gaat minder worden en medewerkers worden bekort op hun uurloon.

Onrust in Gestel door komst MOE-landers

20 november 2012
Auteur: Tjerk Langman, Commissielid Studio040
Dinsdagavond 20 november was er een informatieavond in het voormalig grafisch lyceum in de wijk Gestel. Het onderwerp was de realisatie van het zogenaamde 'Polenhotel' in het leegstaande schoolgebouw. De gemeente Eindhoven is van plan om 50 arbeidsmigranten uit midden- en west Europa (MOE-landers) te vestigen in dit schoolgebouw. De wijkbewoners van Gestel zijn furieus over dit voorgenomen besluit. Dit komt omdat de wijk de laatste jaren erg onder druk staat door ernstige overlast van drugsverslaafden, daklozen en alcoholisten.

Raadsvergadering Begroting 2013 - 2016


6 november 2012
Uitgesproken tekst: Rudy Reker, fractievoorzitter Programmabegroting 2013–2016 + MIP + verordening gemeentelijke belastingen en rechten
Voorzitter, dank u wel Het is vandaag precies 2 weken geleden dat deze raad in 4 verschillende commissie-vergaderingen haar mening mocht geven over deze programmabegroting, 2013 – 2016. Voor zover wij weten is een ambtelijke begroting bij haar presentatie altijd in evenwicht. Zo ook van onze stad en misschien wel mogelijk gemaakt door creatief boekhouden, maar dat zal de tijd ons leren. Toch heeft de Lijst Pim Fortuyn positief op deze begroting gereageerd, wetende dat in een tijd van drastische bezuinigingen een realistische begroting maken geen eenvoudige opgave is.

Voorbeeld van onkunde, ja alweer!

Spreektekst uit het begrotingsbetoog (...) Een voorbeeld van onkunde en tevens een lachertje op dit terrein is de veel te laat geplande constructie van een nieuwe brug in de Beemdstraat.(...)

De fractie van de Lijst Pim Fortuyn zijn niet de enige die zich wederom schamen voor het knullig handelen van de Gemeente Eindhoven. Zo wordt het Eindhovens belastinggeld weer erg grof over de balk gegooid. Vele opmerkingen van verontwaardigde burgers hebben wij kennis van kunnen nemen. Een van deze opmerkingen is met toestemming van de schrijver op deze site te lezen. november 2012 We hebben in Eindhoven een lekkend 18-septemberplein, een nekbrekend Catharinaplein, spoortunnels die met de IJzeren Man concurreren en een HOV-lijn die de aanleg van de Amsterdamse metro de loef af probeert te steken. Maar we hebben nog steeds géén Techniekmuseum en de militairen zitten nog steeds wél op Welschap.

Commissie Financiën en bestuurCommissie Financiën en Bestuur
30 oktober 2012
Startnotitie over Herijking Beleid Mondiale Bewustwording i.p.v. de huidige Stedenbanden

VZ, dank u wel Rond half oktober stond er op de opiniepagina van het Eindhovens Dagblad een ingezonden stuk, dat was geschreven door de voorzitter van de Stedenband Eindhoven –Emfulenie in Zuid-Afrika. Typerend maar ook geheel juist is, dat in de eerste zin al was te lezen dat het een particuliere stedenband betreft. Dit is in tegenspraak met wat enkele collega’s in deze raad eerder met klem benadrukten dat ‘stedenbanden’ een initiatief is van de Eindhovense Gemeenteraad.

Programmabegroting 2013 – 2016, Ruimte en Vastgoed


Commissievergadering Ruimte en Vastgoed
23 oktober 2012
VZ, dank u wel. Laat ik vandaag beginnen om het college en de ambtenaren een compliment te geven omdat zij er wederom in zijn geslaagd deze raad een sluitende begroting voor te leggen. In deze economische zware tijden is dat geen eenvoudige opgave. Maar het vraagt ook offers. En als het om medewerkers van de Gemeente Eindhoven gaat die hun baan hierdoor kwijtraken zijn het zware offers. Dat beseffen wij als Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Wij hopen dan ook dat ‘Route 2014’ deze medewerkers brengt waar zij op hopen en wij als raad ervan verwachten. VZ
Een begroting bestaat niet alleen uit cijfertjes en getallen. De onderliggende informatie, zoals ervaringen uit het verleden zijn zeker zo belangrijk. Over hoe de financiën in diverse programmaonderdelen zijn onderverdeeld zal ik vandaag ook niet veel zeggen omdat het een sluitende begroting is. Maar mijn fractie heeft enkele opmerkingen ten aanzien van uitvoerende onderdelen in deze begroting.

Programmabegroting Financiën & Bestuur 2013 – 2016

Commissievergadering Financiën en Bestuur
23 oktober 2012

VZ, dank u wel. Laat ik vandaag beginnen om het college en de ambtenaren een compliment te geven omdat zij er wederom in zijn geslaagd deze raad een sluitende begroting voor te leggen. In deze economische zware tijden is dat geen eenvoudige opgave. Maar het vraagt ook offers. En als het om medewerkers van de Gemeente Eindhoven gaat die hun baan hierdoor kwijtraken zijn het zware offers. Dat beseffen wij als Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Wij hopen dan ook dat ‘Route 2014’ deze medewerkers brengt waar zij op hopen en wij als raad ervan verwachten. VZ
Een begroting bestaat niet alleen uit cijfertjes en getallen. De onderliggende informatie, zoals ervaringen uit het verleden zijn zeker zo belangrijk. Over hoe de financiën in diverse programmaonderdelen zijn onderverdeeld zal ik vandaag ook niet veel zeggen omdat het een sluitende begroting is. Maar mijn fractie heeft enkele opmerkingen ten aanzien van uitvoerende onderdelen in deze begroting.

Programmabegroting Maatschappij & Cultuur 2013-2016


Commissievergadering Maatschappij en Cultuur 23-10-2012
Dank u wel voorzitter, In de programmabegroting staat dat we als Gemeente Eindhoven anders moeten gaan opereren dan we gewend waren. Alle goede voornemens ten spijt zal dat voor een log gemeentelijk apparaat niet meevallen om dat al in de begrotingsperiode 2013-2016 zowel intern als extern goed op de rails te krijgen. Daarom is een compliment van onze fractie aan college en ambtenaren op zijn plaats, dat zij ondanks alle forse bezuinigingen wederom een sluitende begroting kunnen voorleggen.  Omdat het een sluitende begroting is, zal ik niet ingaan op de financiën van de diverse onderdelen, maar mij beperken tot enkele opmerkingen van onze fractie m.b.t. uit te voeren programmaonderdelen als voortzetting van het huidige beleid.

Programmabegroting Economie & Mobiliteit 2013-2016


Commissievergadering Economie en Mobiliteit
23-10-2012
Dank u wel voorzitter, In de programmabegroting staat dat we als Gemeente Eindhoven anders moeten gaan opereren dan we gewend waren. Alle goede voornemens ten spijt zal dat voor een log gemeentelijk apparaat niet meevallen om dat al in de begrotingsperiode 2013-2016 zowel intern als extern goed op de rails te krijgen. Daarom is een compliment van onze fractie aan college en ambtenaren op zijn plaats, dat zij ondanks alle forse bezuinigingen wederom een sluitende begroting kunnen voorleggen. Omdat het een sluitende begroting is, zal ik niet ingaan op de financiën van de diverse onderdelen, maar mij beperken tot enkele opmerkingen van onze fractie m.b.t. uit te voeren programmaonderdelen.

Deel deze pagina