Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Geen woorden maar daden, maar niet in Eindhoven


Het moet maar een keer worden gezegd!

29 januari 2013 Commissie Financiën en Bestuur Spreektekst Rudy Reker

Voorzitter dank u wel, Jarenlang heeft onze fractie gehamerd voor meer veiligheid in onze stad. Vele raadsvragen, brieven en suggesties hebben wij ingediend voor meer camerabeveiliging en verspreiding van afbeeldingen van criminelen op bijvoorbeeld billboards. Kortweg gezegd, het inzetten van meer eigentijdse middelen. Wij hebben gevochten voor o.a. een veiliger Vaartbroek, een veiliger Blixembosch en nu heeft Gestel, weer onze volle aandacht. Eindhovens Dagblad

Nieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn 2013Voorzitter Rudy Reker

Locatie: Ontmoetingscenrum Vivaldi
Mechelenlaan
Eindhoven

Beste mensen, Ik heet u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van de Lijst Pim Fortuyn en vandaag voor het eerst op deze nieuwe locatie. Omdat deze bijeenkomst van onze politieke vereniging al voor de 8ste keer op rij plaatsvindt, kunnen wij spreken van een jaarlijkse traditie. En u begrijpt dat het bestuur en de fractie, deze mooie traditie nog jarenlang willen voortzetten. Dit zeg ik u omdat er in maart 2014, over ruim en jaar, weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Als de vooruitzichten mij niet bedriegen, valt er voor de burgers in Eindhoven dan heel wat te kiezen. Daarbij komt, dat als de landelijke trend zich ook hier in Eindhoven doorzet, er best wel eens verschuivingen kunnen plaatsvinden in het politieke krachtenveld. Wij als Lijst Pim Fortuyn zullen daar echter geen traan om laten. Voor de Lijst Pim Fortuyn zou het wellicht kunnen betekenen, dat wij als LPF-fractie voor de 3de keer op rij in de gemeenteraad van deze stad zitting mogen nemen. Ik stel mij zo voor dat dit vooruitzicht voor u heugelijk nieuws kan zijn.

Gevaarlijke rotonde bij Ekkersrijt

Rondvraag Rotonde Ekkersrijt

Eindhoven, 27 november 2012

Update: antwoord wethouder Joost Helms 

Tijdens deze donkere dagen valt het eens te meer op dat de buitenbaan van de rotonde Ekkersrijt in de richting van de Kennedylaan slecht verlicht is. Slechts enkele lantaarnpalen zijn in de avond- en nachturen aan, hierdoor is de buitenbaan voor het verkeer erg onoverzichtelijk. Dit brengt riskante situaties met zich mee omdat naast de buitenbaan een onbeschermd 10 meter diep talud gelegen is. Mocht er een voertuig van de buitenbaan het talud afrijden dan is dit vrijwel zeker fataal. Zeker omdat het talud onderaan slecht te bereiken is voor de hulpdiensten.

Een sigaar uit eigen doos

Raadsvergadering 20 november 2012
Auteur: Charles Stroek
Het lijkt een succes dat het gratis busvervoer voor 65+ en 12- in 2013 wordt gecontinueerd. Echter het is een succes met mogelijk extra negatieve gevolgen voor de thuiszorg in de komende jaren. Immers om de genoemde regeling te kunnen realiseren, wordt de 1 miljoen euro die is vrijgevallen binnen de WMO hiervoor ingezet. Dit bedrag had gebruikt kunnen worden als financiële buffer voor de komende jaren omdat, u heeft er in de krant al het nodige over kunnen lezen, er flink bezuinigd gaat worden op de thuiszorg. De zorg gaat minder worden en medewerkers worden bekort op hun uurloon.

Onrust in Gestel door komst MOE-landers

20 november 2012
Auteur: Tjerk Langman, Commissielid Studio040
Dinsdagavond 20 november was er een informatieavond in het voormalig grafisch lyceum in de wijk Gestel. Het onderwerp was de realisatie van het zogenaamde 'Polenhotel' in het leegstaande schoolgebouw. De gemeente Eindhoven is van plan om 50 arbeidsmigranten uit midden- en west Europa (MOE-landers) te vestigen in dit schoolgebouw. De wijkbewoners van Gestel zijn furieus over dit voorgenomen besluit. Dit komt omdat de wijk de laatste jaren erg onder druk staat door ernstige overlast van drugsverslaafden, daklozen en alcoholisten.

Raadsvergadering Begroting 2013 - 2016


6 november 2012
Uitgesproken tekst: Rudy Reker, fractievoorzitter Programmabegroting 2013–2016 + MIP + verordening gemeentelijke belastingen en rechten
Voorzitter, dank u wel Het is vandaag precies 2 weken geleden dat deze raad in 4 verschillende commissie-vergaderingen haar mening mocht geven over deze programmabegroting, 2013 – 2016. Voor zover wij weten is een ambtelijke begroting bij haar presentatie altijd in evenwicht. Zo ook van onze stad en misschien wel mogelijk gemaakt door creatief boekhouden, maar dat zal de tijd ons leren. Toch heeft de Lijst Pim Fortuyn positief op deze begroting gereageerd, wetende dat in een tijd van drastische bezuinigingen een realistische begroting maken geen eenvoudige opgave is.

Voorbeeld van onkunde, ja alweer!

Spreektekst uit het begrotingsbetoog (...) Een voorbeeld van onkunde en tevens een lachertje op dit terrein is de veel te laat geplande constructie van een nieuwe brug in de Beemdstraat.(...)

De fractie van de Lijst Pim Fortuyn zijn niet de enige die zich wederom schamen voor het knullig handelen van de Gemeente Eindhoven. Zo wordt het Eindhovens belastinggeld weer erg grof over de balk gegooid. Vele opmerkingen van verontwaardigde burgers hebben wij kennis van kunnen nemen. Een van deze opmerkingen is met toestemming van de schrijver op deze site te lezen. november 2012 We hebben in Eindhoven een lekkend 18-septemberplein, een nekbrekend Catharinaplein, spoortunnels die met de IJzeren Man concurreren en een HOV-lijn die de aanleg van de Amsterdamse metro de loef af probeert te steken. Maar we hebben nog steeds géén Techniekmuseum en de militairen zitten nog steeds wél op Welschap.

Commissie Financiën en bestuurCommissie Financiën en Bestuur
30 oktober 2012
Startnotitie over Herijking Beleid Mondiale Bewustwording i.p.v. de huidige Stedenbanden

VZ, dank u wel Rond half oktober stond er op de opiniepagina van het Eindhovens Dagblad een ingezonden stuk, dat was geschreven door de voorzitter van de Stedenband Eindhoven –Emfulenie in Zuid-Afrika. Typerend maar ook geheel juist is, dat in de eerste zin al was te lezen dat het een particuliere stedenband betreft. Dit is in tegenspraak met wat enkele collega’s in deze raad eerder met klem benadrukten dat ‘stedenbanden’ een initiatief is van de Eindhovense Gemeenteraad.

Programmabegroting 2013 – 2016, Ruimte en Vastgoed


Commissievergadering Ruimte en Vastgoed
23 oktober 2012
VZ, dank u wel. Laat ik vandaag beginnen om het college en de ambtenaren een compliment te geven omdat zij er wederom in zijn geslaagd deze raad een sluitende begroting voor te leggen. In deze economische zware tijden is dat geen eenvoudige opgave. Maar het vraagt ook offers. En als het om medewerkers van de Gemeente Eindhoven gaat die hun baan hierdoor kwijtraken zijn het zware offers. Dat beseffen wij als Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Wij hopen dan ook dat ‘Route 2014’ deze medewerkers brengt waar zij op hopen en wij als raad ervan verwachten. VZ
Een begroting bestaat niet alleen uit cijfertjes en getallen. De onderliggende informatie, zoals ervaringen uit het verleden zijn zeker zo belangrijk. Over hoe de financiën in diverse programmaonderdelen zijn onderverdeeld zal ik vandaag ook niet veel zeggen omdat het een sluitende begroting is. Maar mijn fractie heeft enkele opmerkingen ten aanzien van uitvoerende onderdelen in deze begroting.

Programmabegroting Financiën & Bestuur 2013 – 2016

Commissievergadering Financiën en Bestuur
23 oktober 2012

VZ, dank u wel. Laat ik vandaag beginnen om het college en de ambtenaren een compliment te geven omdat zij er wederom in zijn geslaagd deze raad een sluitende begroting voor te leggen. In deze economische zware tijden is dat geen eenvoudige opgave. Maar het vraagt ook offers. En als het om medewerkers van de Gemeente Eindhoven gaat die hun baan hierdoor kwijtraken zijn het zware offers. Dat beseffen wij als Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Wij hopen dan ook dat ‘Route 2014’ deze medewerkers brengt waar zij op hopen en wij als raad ervan verwachten. VZ
Een begroting bestaat niet alleen uit cijfertjes en getallen. De onderliggende informatie, zoals ervaringen uit het verleden zijn zeker zo belangrijk. Over hoe de financiën in diverse programmaonderdelen zijn onderverdeeld zal ik vandaag ook niet veel zeggen omdat het een sluitende begroting is. Maar mijn fractie heeft enkele opmerkingen ten aanzien van uitvoerende onderdelen in deze begroting.