Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten
_______________

Kandidaten 21 maart 2018


1. Rudy Reker2. Tjerk Langman3. Petra Strijbos4. Mari Nijs5. Joyce Kilwinger6. Dennis Klein7. Tiny Oosterbosch8. Roy Wijgerse9. Lilian Reker-Wiebers10. Daniëlle Vlemmix11. Fred Salari12. Charles Stroek13. Maréchal Desmet14. Alex Versteegh15. Jos Kouwenberg16. Mr. Paul Verhaegh

Bijdrage Groot Eindhoven

 
Eindhoven, 3 oktober 2017

Achter de feiten

De veiligheid in Eindhoven staat steeds meer onder druk. Voorvallen die een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van de burgers nemen toe. Dat is niet vreemd omdat uit onderzoek is gebleken dat Eindhoven minder geld investeert en minder fte’s inzet dan vergelijkbare gemeenten.

Na de komende gemeenteraadsverkiezingen moet veiligheid, als het aan de Lijst Pim Fortuyn ligt, in het nieuwe coalitieakkoord een topprioriteit hebben. Veiligheid mag geen ondergeschoven kindje zijn in een stad die gebukt gaat onder high impact crimes, radicalisering en georganiseerde criminaliteit. Burgers willen meer blauw op straat, een wijkagent die niet alleen op papier bestaat maar echt aanwezig is in de wijk en dat aangiftes meteen serieus worden opgepakt. Daarbij moet het stadstoezicht worden uitgebreid als ketenpartner van de politie.

Van cruciaal belang is dat het parlement zich bewust wordt van de enorme impact van de georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit in Zuidoost Brabant. Meerdere Brabantse burgemeesters waaronder de heer Jorritsma hebben de noodklok al geluid. Het is de hoogste tijd dat er naar hen wordt geluisterd. Burgemeester Noordanus van Tilburg zei het onlangs treffend: ‘We proberen de zee leeg te scheppen met een theelepeltje’. Deze duidelijke boodschap kan wat de LPF betreft niet door de landelijke politiek worden genegeerd.

Tjerk Langman, commissielid Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien