Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten
_______________

Kandidaten 21 maart 2018


1. Rudy Reker2. Tjerk Langman3. Petra Strijbos4. Mari Nijs5. Joyce Kilwinger6. Dennis Klein7. Tiny Oosterbosch8. Roy Wijgerse9. Lilian Reker-Wiebers10. Daniëlle Vlemmix11. Fred Salari12. Charles Stroek13. Maréchal Desmet14. Alex Versteegh15. Jos Kouwenberg16. Mr. Paul Verhaegh

Pim Fortuyn's boeken

“Sociaal- economische politiek in Nederland 1945-1949” (dissertatie, 1980)” “Kerncijfers 1945 – 1983 van de sociaal/economische ontwikkeling van Nederland. Expansie en stagnatie” (1983) “De Nederlandse verzorgingsstaat. Terugblik en vooruitzien” (1983); hfd.1,’Het tenslotte’ en redactie “Om de toekomst van de werkgelegenheid”(1985) “Stakingsrecht in theorie en praktijk 1872-1986”(1985) “De positie bepaald, de koers uitgezet” (1989) “Zonder ambtenaren” (1991) “Aan het Volk van Nederland” (1992) “De overheid als Ondernemer” (1993) “Het Zakenkabinet- Fortuyn” (1994) “De verweesde samenleving” (1995) “Beklemmend Nederland” (1995) “De overlegeconomie voorbij” (1995) “Mijn collega komt zo bij u” (1996) “Zielloos Europa” (1997) “Tegen de Islamisering van onze cultuur” (1997) “Zonder ambtenaren” (1997) “50 jaar Israël. Hoe lang nog?” “Babyboomers” (1998) “De derde revolutie!” (1999) “Droomkabinet” (2001) “De puinhopen van acht jaar paars”. Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma (2002)

Laat reactieformulier zien