Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid

Maik Barten
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

Pim Fortuyn's boeken

“Sociaal- economische politiek in Nederland 1945-1949” (dissertatie, 1980)”

“Kerncijfers 1945 – 1983 van de sociaal/economische ontwikkeling van Nederland. Expansie en stagnatie” (1983)

“De Nederlandse verzorgingsstaat. Terugblik en vooruitzien” (1983); hfd.1,’Het tenslotte’ en redactie

“Om de toekomst van de werkgelegenheid”(1985)

“Stakingsrecht in theorie en praktijk 1872-1986”(1985)

“De positie bepaald, de koers uitgezet” (1989)

“Zonder ambtenaren” (1991)

“Aan het Volk van Nederland” (1992)

“De overheid als Ondernemer” (1993)

“Het Zakenkabinet- Fortuyn” (1994)

“De verweesde samenleving” (1995)

“Beklemmend Nederland” (1995)

“De overlegeconomie voorbij” (1995)

“Mijn collega komt zo bij u” (1996)

“Zielloos Europa” (1997)

“Tegen de Islamisering van onze cultuur” (1997)

“Zonder ambtenaren” (1997)

“50 jaar Israël. Hoe lang nog?”

“Babyboomers” (1998)

“De derde revolutie!” (1999)

“Droomkabinet” (2001)

“De puinhopen van acht jaar paars”. Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma (2002)

Laat reactieformulier zien