Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

infrastructuur bereikbaarheid en milieuDe bereikbaarheid van onze stad staat sterk onder druk

Maximale inzet voor betere doorstroming
Met het afsluiten van wegen in onze stad bereik je niet het resultaat dat je vooraf hebt bedacht. Het verkeer zoekt haar eigen weg via wegen die daartoe minder zijn geschikt, met als onwenselijke consequentie dat de luchtvervuiling zich verplaatst naar wijken waar meer mensen wonen. Bovendien is dat nadelig voor de bereikbaarheid van de binnenstad waardoor de winkels en de horeca klandizie zullen mislopen.

Grote Ruit om Eindhoven
Het huidige college maakte bij het begin van hun coalitieperiode een kapitale fout door de Grote Ruit om Eindhoven waar meer dan 10 jaar aan is gewerkt, het geld daarvoor beschikbaar was en alleen maar op de uitvoering wachtte met één pennenstreek om zeep te helpen. Elke dag is dat in deze regio in negatieve zin merkbaar. Een ongeval op de snelwegen A2/A58/A67 rond Eindhoven zet heel de regio op slot. Dat moeten wij niet willen. Een goede bereikbaarheid stopt niet bij de gemeentegrens. Een regionale samenwerking is meer dan ooit noodzakelijk.

Een stad zonder files
Meer asfalt hoeft niet altijd een oplossing te betekenen. Maar zonder goede wegenstructuur waar het verkeer via de kortste en snelste weg op de plaats van bestemming kan komen is noodzakelijk in een stad met landelijke economische betekenis en die op relatief korte termijn verder groeit naar een Metropoolstad Eindhoven met zevenhonderd duizend inwoners. Het afsluiten en versmallen van wegen is dan ook totaal overbodig omdat daar voldoende andere oplossingen voor zijn.

Eindhoven moet lef en moed tonen
Het ontbreekt Eindhoven al vele jaren aan een langetermijnvisie. Hoewel er tien jaar geleden, mede op verzoek van de Lijst Pim Fortuyn, hiervoor een raadswerkgroep was ingesteld is deze een stille dood gestorven omdat de geplande vergaderingen telkens weer door het college op de agenda naar achteren werden verschoven. De conclusie die wij nu als LPF kunnen stellen is dat meerdere colleges een langetermijnvisie niet aandurven. Dat is funest!

Durf te dromen
Verder kijken dan je neus lang is betekent ook kijken hoe andere grote steden in de wereld hun problemen aanpakken. Dat kan ook voor Eindhoven geen kwaad. Waarom zouden wij het wiel van doorstroming opnieuw willen uitvinden als vele steden in de wereld dat al hebben gedaan? Het negatieve resultaat van een in zichzelf gekeerde stad is dat je nu vele miljoenen euro’s uitgeeft aan losse projecten zonder samenhang in een groter geheel. Dit terwijl dezelfde postzegelprojecten later een belemmering zullen zijn bij andere grootschalige projecten. Dat zal in dit hoofdstuk pijnlijk duidelijk worden.

Verkeer in dezelfde richting
De huidige situatie dat het stads- en streekvervoer rond de binnenstad tegen de stroom inrijdt was al achterhaald voordat Eindhoven met de ombouw hiervan was begonnen. De LPF wil hiervan af. In alle grote wereldsteden rijdt het verkeer dezelfde kant op en is een linker of rechter buitenbaan voor de bus en de overige banen zijn voor andere verkeersdeelnemers. Dat dit ook in een ondergrondse tunnel kan (Vestdijk en Stationsweg) is in de Nederlandse verkeersgeschiedenis al lang bewezen. Maar dan moet het huidige college de wereldvreemde Vestdijkplannen nu wel stoppen.

Doe het in een keer goed
Op termijn zal toch een keer de dag aanbreken dat Eindhoven de huidige postzegelplannetjes bij elkaar wil voegen. Een geheel autovrije binnenstad waar het publiek onbezorgd kan winkelen is dan een gegeven. Geen bovengronds doorgaand verkeer meer op de Vestdijk, het 18 Septemberplein en een deel van de Stationsweg waardoor de nieuwbouw op de stationslocatie beter tot haar recht komt. Maar ook het Stationsplein, de Dommelstraat en na de ontwikkeling van het VDMA terrein zal de binnenstad een groot winkel- en uitgaansgebied worden. Dat is wat ons als Lijst Pim Fortuyn voorstaat

Vestdijk en Stationsweg ondergronds
Het is nu of nooit! Ruim voor het Pullman Hotel, wellicht al gelijk na de Dommelbrug op de Vestdijk moet het verkeer via drie rijstroken waar ook de stads- en regiobussen dezelfde richting oprijden een ondergrondse tunnel in met een aansluiting op de Stationsweg, die ruim voor het Student Hotel ook naar beneden gaat. Het grote voordeel hiervan is dat het aantal keren dat het verkeer voor elkaar moet stoppen drastisch wordt beperkt. Evenals op de kruising bij het Pullman Hotel, dus de Ten Hagestraat /Kanaalstraat, waar het verkeer vanuit de parkeer-garage gelijk linksaf de tunnelbuis in kan rijden. Bij de Nieuwstraat/Dommelstraat en het 18 Septemberplein heb je verder geen belemmeringen. In de tunnel hoeft alleen de bus een stop te maken als passagiers in- of uit willen stappen. Deze kunnen net als in andere steden via een (rol)trap en/of helling de bushalte bereiken.

Minder stoppen, goed voor het milieu
Ook het overige verkeer kan zonder stoplichten in de tunnel doorrijden. Als je dan de lucht in de tunnel via filters gaat zuiveren bereik je meerdere doelen tegelijk. Een betere doorstroming, schonere lucht op de Vestdijk en een ontlasting van andere wegen, waaronder ook de overvolle Ring. Dat alleen al zal een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit in heel de binnenstad. Maar zoals gezegd heb je daar inzicht, moed en lef voor nodig, dat je wel bij de LPF aantreft.

Samenwerking in de Metropool regio
Eindhoven houdt niet op bij onze stadsgrenzen. Het kan dan ook niet zo zijn dat Eindhoven zoals nu wel gebeurt haar wensen oplegt aan buurgemeenten. Neem nu de afsluiting van de Oirschotsedijk waar veel Eindhovense inwoners en (internationale) bedrijven fel tegen zijn. Ook de inwoners van Oirschot die worden gesteund door de gehele gemeenteraad van die plaats hebben geen inbreng. Eindhoven legt Oirschot haar wil op. Zo ga je niet met buren om. Op dit moment (december 2017) worden auto’s door het huidige Eindhovens college na de realisatie van het Challenge Variant gedwongen om via de snelwegen A2/A58 naar Eindhoven te rijden. Het zijn ook de forensen en hulpdiensten die dagelijks de problemen en ergernis hiervan zullen ondervinden.

Ook bewoners van het ‘achterland’ van Oirschot moeten kostbare tijd verspillen en meer kilometers maken om op de plaats van bestemming te komen. Een beetje meer rekening houden met elkaar is niets teveel gevraagd. Althans zo denken wij er als Lijst Pim Fortuyn over. ‘At your service’.

Milieu
Dit is een onderwerp waar in Eindhoven vooral de links georiënteerde politiek de mond vol van heeft. Maar door slimme toepassingen in het verkeer te realiseren bereik je méér dan door afsluitingen en wegversmallingen die alleen maar leiden naar meer filevorming en dus meer luchtverontreiniging.

Toch vindt de Lijst Pim Fortuyn milieu een belangrijk onderwerp omdat een slecht milieu van invloed kan zijn op onze gezondheid. Maar het mag niet zo zijn dat wij het milieu inzetten als symboolpolitiek. Met het afsluiten van wegen en dat op meerdere plekken in onze stad leidt dit tot filevorming en met het door blijven gaan van los van elkaar staande postzegelplannetjes verplaats je het probleem, maar los je niets op. Een goede doorstroming is nog altijd de beste manier om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij voorkeur door verdiepte ligging van de Vestdijk, stationsweg en het 18 Septemberplein.

De Lijst Pim Fortuyn wil:

•De Grote Ruit om Eindhoven, want een goede bereikbaarheid stopt niet bij de gemeentegrens

•Haalbaarheidsonderzoek, zowel praktisch als financieel voor een verkeerstunnel onder het 18 Septemberplein, een deel van de Vestdijk en Stationsweg, met aansluitingen t.b.v. de parkeergarage en de Stationsweg

•Stads- streekbussen en het autoverkeer rijden op de binnenring dezelfde kant op

•Een aaneengesloten gelijkvloerse binnenstad inclusief de nieuwbouw op de parkeerplaats bij het VVV kantoor, het 18 Septemberplein, Stationskwartier, Dommelkwartier, Pullman Hotel en de Paterskerk en het nog te ontwikkelen VDMA locatie, kan een geweldige mooie promenade worden met veel groen en water

•Een schone luchtkwaliteit voor heel de binnenstad

•Inzetten op een betere samenwerking met omliggende gemeenten

•Geen verdere verminking van infrastructuur