Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

integratieHet moet echt anders

Samenleven gaat niet vanzelf
Hoe bereik je dat mensen elkaar niet voorbij lopen, naar elkaar omkijken en elkaar steunen? Volgens de LPF niet door multicultureel geknuffel te subsidiëren. Zulke projecten stimuleren niet alleen een misplaatst gevoel van exclusiviteit bij immigranten, asielzoekers of statushouders, maar ook irritatie en onbegrip bij autochtone Nederlanders. Dat terwijl het samenleven juist zou moeten gaan over fundamentele gelijkwaardigheid. Voor iedereen dezelfde rechten en dezelfde plichten, ongeacht kleur, afkomst en religie. Pas dan kan er onderlinge solidariteit ontstaan.

De Lijst Pim Fortuyn is ervan overtuigd dat integratie de sleutel is voor een goede samenleving. Trots zijn op Nederland, op Eindhoven is niet alleen voorbehouden aan autochtonen. Wij zijn in elk geval wel trots en zuinig op de Nederlandse samenleving zoals die door de eeuwen heen is opgebouwd. Wij begrijpen ook best dat er veel mensen zijn die hier hun kans willen pakken. Maar wij begrijpen niet, dat dit gepaard moet gaan met het afzetten tegen Nederlandse gebruiken en cultuur.

Duidelijkheid, iedereen doet mee
De Lijst Pim Fortuyn vindt dat er voor immigranten, asielzoekers en statushouders geen andere keuze is dan je aanpassen in Nederland. Wij vinden dat daar duidelijke eisen aan gesteld moeten worden. Taal, onderwijs en werk vormen een onmisbare drie-eenheid om nieuwelingen succesvol in onze samenleving te laten integreren. Het geldende principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is de sterkste basis voor een hechte samenleving. De manier waarop immigranten in het verleden zijn geknuffeld had volgens ons meer weg van stiekem neerkijken op, dan respect voor andere culturen.

Eigen werklozen eerst
Arbeidsmigranten uit Oost-Europa bewijzen dagelijks dat er in onze regio voldoende werk is. Toch zitten de kaartenbakken bij de sociale dienst nog barstensvol. Diverse politieke partijen hebben, bij het ontbreken van eigen initiatieven, te vroeg de handdoek in de ring gegooid met als gevolg dat de sociale uitkeringen inclusief de uitkeringen aan migranten de laatste jaren naar ongekende hoogten zijn gestegen. De schade hiervan komt voor rekening van onze gemeente.

De LPF vindt dat eigen werklozen voorrang moeten hebben bij het solliciteren en in samenspraak met de werkgever de gelegenheid moeten krijgen een gedegen opleiding te volgen waar zij mee aan het werk kunnen. Lukt dat niet na een bepaalde periode vinden wij als LPF dat wij aan hen in goed overleg een tegenprestatie mogen vragen, waardoor zij een werkritme kunnen opbouwen en kansen op betaalde arbeid zullen toenemen.

Problemen oplossen, niet wegkijken
Een van de dingen die de Lijst Pim Fortuyn onderscheidt van de andere partijen is dat wij altijd al problemen hebben durven te benoemen. De LPF heeft daarbij nooit de andere kant opgekeken en dat is ons in het verleden door meerdere partijen niet in dank afgenomen – want de waarheid komt vaak hard aan. Maar het benoemen en erkennen dat er veel problemen zijn is wel de enige mogelijkheid om de huidige problemen keihard en adequaat aan te pakken. Om dat effectief te doen is een doelgroepen-beleid daarbij onontkoombaar.

Boter op het hoofd
Ontkende het Eindhovens college in 2009 nog het bestaan van islamitisch terrorisme in onze stad, al in juni 2006 werd er na zes maanden uitgebreid onderzoek door 250 man van de Britse terreureenheid een huiszoeking in Eindhoven gevraagd. In 2002 werden bij de Pakistaanse grens twee Eindhovense jongens doodgeschoten. Deze bezochten eerder al de Al Fourqaan moskee in Eindhoven. De broer van een van hen was toen godsdienstleraar op de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad in Eindhoven.

Tegengaan van islamisering
Ondanks dat wij in onze grondwet een scheiding kennen tussen kerk en staat probeert de islam daar keer op keer een wig in te drijven. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Ook in Eindhoven hebben wij te maken gehad met meerdere vormen van islamisering. In januari 2009 heeft de LPF-fractie al bezwaar gemaakt tegen de gemeentelijke subsidiering van het Suikerfeest bij de Al Fourqaan moskee.

In december 2017 zijn er nog twee Turkse Nederlanders in Griekenland opgepakt voor plannen van een moordaanslag op de Turkse president Erdogan. Een van deze twee gearresteerden is een 23 jarige Turk uit Eindhoven. De twee maken onderdeel uit van een extreem-linkse Turkse groepering. https://www.ed.nl/eindhoven/student-uit-eindhoven-die-erdogan-wilde-opblazen-al-jaren-gevolgd-door-aivd~a1c8d1e1/ 

Ook het aantal raadsvragen betreffende eergerelateerd geweld, vertrekkende jihadreizigers en meerdere radicale imams die keer op keer op uitnodiging in deze moskee kwamen preken zijn talloos. En keer op keer speelde in onze stad de orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee en de stichting Waqf hierin een bedenkelijke hoofdrol.

Na nieuwe raadsvragen van de Lijst Pim Fortuyn heeft de rechter in december 2015 bepaald dat zeven haatpredikers (die door de Stichting Waqf waren uitgenodigd) wegens haat zaaien, verheerlijking van terreur, antisemitische en anti-homo opmerkingen niet in de Eindhovense Al Fourqaan moskee mochten preken. De LPF kreeg ook hier weer het gelijk aan haar kant. Jammer is dat rechters in een bodemprocedure hebben gesteld dat vrijheid van meningsuiting belangrijker was.

Nederlandse cultuur
Steeds meer inwoners van onze stad delen hun bezorgdheid over de toenemende onrust in ons land met anderen. Op onderwerpen waar tot voor kort nog een taboe op ruste is nu gemeengoed geworden. Voor een deel is dat te danken of te wijten (het is maar net hoe je er tegenaan kijkt) aan het media gebeuren en opsporings- en praatprogramma’s op radio en tv waar het ene na het andere delict bij ons binnen komt. Onze inwoners maken zich terecht zorgen dat de islamisering in ons land al in volle gang is.

Anders gezegd, men is ongerust omdat onze overheid en de EU deze omvorming in hun optiek eerder stimuleert dan tegengaat. Dus de hoogste tijd om daadkrachtig de bakens te verzetten en de onrust weg te nemen. Dichter bij huis, in Eindhoven hebben wij met de coup in Turkije nog kunnen zien hoeveel mensen meer op hebben met het geboorteland van hun ouders Turkije, dan met ons Nederland. Terwijl ook in Eindhoven een religieuze tweespalt is tussen de hier wonende Turkse staatsburgers. Ook bij het naar huis sturen van de Turkse minister in Rotterdam kwam de ware aard van de hier wonende Turken naar boven. Ja, inderdaad geeft dat te denken.

De Lijst Pim Fortuyn wil:

•Een drastische herijking van multiculturele subsidies

•Verplicht integreren van migranten waar het leren van de Nederlandse taal een primair onderdeel van is

•Wie de Nederlandse taal niet beheerst wordt uitgezonderd of gekort op bijstand

•Doelgroepenregistratie ten behoeve van een effectief beleid

•Arbeidsmigranten pas na tien jaar werken in Eindhoven en/of de regio recht geven op sociale voorzieningen

•Een quotum op immigratie om de sociale uitkeringen in Eindhoven voor zover mogelijk beheersbaar te houden

Het tegengaan van de islamisering door:

•Geen bouwvergunning nieuwe moskeeën

•Geen uitbreiding of verbouwingen van moskeeën

•Moskeeën die vanaf heden haatimams uitnodigen meteen te sluiten

•Geen islamitische scholen en bewerkstelligen dat alle scholen in Eindhoven neutraal onderwijs geven zonder idealistische grondslag

•Te streven naar sluiting van de orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee

•Geen opvang van nieuwe migranten in het AZC of op andere locaties in onze stad

•De gemeente Eindhoven moet streven naar een neutraal personeelsbestand zonder zichtbare geloofs- of cultuur uitingen en hoofddoeken in alle openbare gebouwen verbieden

•Streng handhaven tegen het dragen van gezicht bedekkende kleding in het openbaar