Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

wijeindhovenWij hebben gezien hoe het niet moet

De menselijke maat
In de jaren 2016 en 2017 zijn de zorgkosten in Eindhoven met ca. 40 miljoen euro boven de jaarlijkse begroting flink uit de hand gelopen. Volgens de Lijst Pim Fortuyn heeft dit niet te maken doordat cliënten teveel zorg hebben ontvangen. Men moet het probleem zoeken in de gebrekkige organisatie in combinatie met omslachtige bureaucratie. Met 308 verschillende zorgverleners in een jonge organisatie als WIJeindhoven die niet of onvoldoende wordt gecontroleerd is het vragen om problemen.

Zorg is maatwerk, aandacht en warmte
Elke cliënt of patiënt is uniek en heeft recht op de beste zorg die wij hen kunnen geven. Het verplegend personeel doet dat met warmte en liefde voor het vak, maar komt veelal tijd en handen tekort om iedereen die aandacht te geven die de patiënt vraagt. Veel zorggeld is de afgelopen jaren verloren gegaan aan te dure managers, bureaucratie, fraude met declaraties en torenhoge tarieven voor inhuur derden. Daarnaast gaat er nog steeds veel geld naar de subsidie slurpende welzijnssector die het vooral belangrijk vindt om zichzelf in stand te houden.

Ouderen verdienen blijvende aandacht
Ouderen herkennen zich niet meer in onze stad die zij mede hebben opgebouwd. Zij durven in de avond vaak de straat niet meer op omdat zij zich niet meer veilig voelen. Ouderen verdienen juist respect voor hun jarenlange bijdrage aan onze maatschappij, begrip voor hun kwetsbare situatie en verdienen het niet om de rekening van de crisis gepresenteerd te krijgen. De Lijst Pim Fortuyn wil ouderen in Eindhoven blijvende aandacht geven en hen waarderen in plaats van schofferen. U bent misschien wel gepensioneerd maar daardoor bent u nog niet maatschappelijk uitgerangeerd.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Eén op de vijf inwoners van deze stad te maken heeft met armoede. Vooral de kinderen van hen, vaak eenouder gezinnen zijn daarvan het slachtoffer. Zij kunnen niet naar sportverenigingen of mee op buitenlandse schoolreisjes omdat de bijdragen voor hen hiervoor te hoog zijn. De schaamtecultuur houdt hen tegen om tijdig hulp te vragen.

Laat de schulden niet oplopen
De Eindhovense Voedselbank is helaas niet meer weg te denken en beleeft wat drukte betreft topjaren. Ook de schuldhulpverlening en kledingbank hebben over klandizie niet te klagen. De Lijst Pim Fortuyn wil dat mensen die in schulden terecht zijn gekomen en noodgedwongen een beroep doen op de gemeente, door de schuldhulpverlening snel moeten worden geholpen om de schulden door aanmaningen en kosten niet hoger te laten oplopen. Kordaatheid en snelle besluiten kunnen veel leed en huisuitzettingen voorkomen. Wie er na een hulpverleningsproject nog een potje van maakt en daardoor bewust weer in de problemen komt moet zelf maar een oplossing zoeken. Daar moeten wij duidelijk in zijn.

Om huisuitzettingen door achterstand in betalingen van vaste lasten te voorkomen wil de LPF de mogelijkheid onderzoeken om de betalingen van huur, zorgverzekering, gas, water en licht direct van de uitkering in te houden en namens hen naar deze instanties over te maken.

Kinderen in armoede
Extra zorg, aandacht en geld moet er zijn voor kinderen en jongeren waarvan het gezin in armoede leeft. Deze kinderen hebben geen schuld aan de situatie waarin zij verkeren. Wij als samenleving kunnen het niet maken dat deze kinderen op school aan de kant blijven staan en niet mee kunnen op ‘educatieve’ schoolreisjes.

De Lijst Pim Fortuyn wil:

•Terug naar de menselijke maat

•Minder bureaucratie, minder managers en externe zorgverleners met een gedegen controle op declaraties

•De drempel voor zorgvragen verkleinen

•Blijvende aandacht voor de positie van ouderen

•Een adequaat armoedebeleid en schuldhulpverlening met extra aandacht voor kinderen