Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Rudy Reker

Fractievoorzitter

Als voormalig ondernemer en als geboren en getogen Eindhovenaar die alle delen van de stad als zijn broekzak kent, ga ik als raadslid (vanaf 2006) mijn vierde zittingsperiode in. Ik zeg dit omdat steeds weer blijkt dat kennis van de stad en politieke ervaring vaak belangrijk zijn bij beslissingen die je als raadslid moet nemen. Verder kijken dan je neus lang is i.p.v. korte termijn- of schijnoplossingen creëren vind ik dan ook geen overbodig werk. Onze stad toekomstbestendig maken én houden alsmede haar inwoners bijstaan als blijkt dat deze door beleidsfouten of ambtelijke missers in de problemen zijn geraakt hebben mijn fractieleden en ik hoog in het vaandel staan. Het raadswerk geeft mij in elk geval veel voldoening.

Mail: /
Website: www.lijstpimfortuyn.nl
https://www.facebook.com/rudyreker
https://twitter.com/LPFeindhoven
Lid van het Presidium

  

Lilian Reker - Wiebers

Fractiemedewerkster

Vanaf 2006 ben ik langs mijn normale werkzaamheden commissielid en tegelijk fractiemedewerkster geweest van de Lijst Pim Fortuyn. Het is boeiend en interessant werk gebleken wat ik altijd graag heb gedaan. Maar na 12 jaar is het commissiewerk niet meer te combineren met mijn dagelijkse werkzaamheden met onregelmatige werktijden. Dus tijd om met een gerust hart een stapje terug te doen, omdat wij als fractie goede mensen hebben die mijn plaats kunnen innemen.

Ik zal in de komende periode (2018-2022) alleen nog fractiemedewerkster blijven omdat dit wél goed te combineren valt met mijn normale werkzaamheden. Maar dat ik op dinsdagen nu geen ‘’verplichtingen’’ meer heb is toch even wennen.

 

 

 

 
Carlo van Remortel

Voorzitter Jonge Fortuynisten