Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten

 

Raadsvragen: Eindhovense burgers hebben het nakijken


Met antwoord van het college. (11 april 2017)

Eindhoven, 19 maart 2017 


Eindhovense burgers hebben het nakijken.


Geacht college,

Al vele jaren is het burgers een doorn in het oog dat in tal van Eindhovense woonwijken huizen door makelaars worden opgekocht om vervolgens na een verbouwing tot wel 7 wooneenheden te worden verhuurd voor kamerbewoning. Onlangs bereikte mij klachten uit o.a. de wijken Oude Gracht, Kronenhoef en Mensfort; maar u weet als geen ander dat deze ongewenste trend zich in heel Eindhoven voordoet.

Doofpotaffaire bij mishandeling door Syriërs?


Raadsvragen, 8 augustus 2017

Antwoord burgemeester J.A. Jorritsma. 10 aug.

Geacht college,

Op 1 juni jl. heeft er in het Henri Dunantpark een mishandeling plaatsgevonden. (zie filmpje).

Een Nederlandse jongen werd door een groep Syriërs ernstig mishandeld nadat hij ze had aangesproken omdat ze een meisje lastigvielen. De jongen is door de groep geslagen met een fietspomp en er werden fietsen op hem gegooid. Hij raakte dusdanig gewond dat hij in het ziekenhuis behandeld moest worden. Er is daar door verwondingen aan zijn hoofd ondermeer een hersenscan gemaakt. De jongen heeft tot op de dag van vandaag klachten over hoofdpijn.

Vergunning voor krakkemikkige dakopbouw

  

Raadsvragen

18 augustus 2017

Waarom een krakkemikkige dakopbouw alsnog een vergunning verlenen?

 

Geacht college,

De eigenaar van een woning aan de Kempensebaan 105 verhuurt momenteel 6 kamers waarin 7 personen wonen: een student met vriendin en vijf buitenlanders. Omstreeks 2012 is er op het dakterras een kamer illegaal bijgebouwd.
 
Op 13 februari 2013 heeft het college de eigenaar aangeschreven dat de woning zonder omgevingsvergunning is uitgebreid met een dakopbouw.

‘Al Fourqaan moskee in zaken’

Eindhoven 15 november 2016

Raadsvragen: ‘Vóór wat, hoort wat’ in relatie tot ‘Al Fourqaan moskee in zaken’

UPDATE 1 december 2016: Met antwoord van het college

Geacht college,

Niet voor het eerst spreekt de Lijst Pim Fortuyn haar ongerustheid uit over de activiteiten in- en om de organisatie en exploitatie van de omstreden orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee in onze stad. Ook de AIVD vermeldt in haar Jaarverslag 2015 dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde in ons land en maakt ook zij zich grote zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van deze salafisten verspreid wordt.
https://www.aivd.nl/publicaties/jaarverslagen/2016/04/21/jaarverslag-aivd-2015
http://www.carelbrendel.nl/2015/12/23/al-fourqaan-speelde-te-hoog-spel-met-uitnodiging-van-koeweitse-jihadfinancier/ 

Vervolgvragen over onbeantwoorde, onjuiste en onvolledig beantwoorde raadsvragen


22 mei 2016


Geacht college,

Op 28 en 31 maart 2016 heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Sluiting Golfslagbad en omvorming bestaande zwembaden De Tongelreep’ en de soap over het ‘IJssportcentrum’ raadsvragen gesteld, met het verzoek deze voor 15 april 2016 te beantwoorden. Dit naar aanleiding van de geplande behandeling in de meningsvormingsavond op 19 april jl.

Teleurstellend is dat beide officieel ingediende raadsvragen (nadat de LPF tussentijds nog een keer had geïnformeerd) pas op 17 mei jl. - dus veel te laat - en ook nog onvolledig zijn beantwoord. Daarbij komt dat zij pas op 19 mei jl. zijn verstuurd terwijl 24 mei a.s. dit onderwerp wederom op de agenda staat.

Raadsvragen: Raadsleden willen de waarheid en niets anders dan de waarheid

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Alle raadsleden maar ook commissieleden van de Gemeente Eindhoven offeren hun vrije tijd op in dienst van de burgers en hun stad. Daar staat wel een financiële vergoeding tegenover die echter in veel gevallen niet in overeenstemming is met de tijd om de taak van raadslid of commissielid goed te kunnen vervullen. Ik zal in deze raadsvragen daar niet dieper op ingaan want het is de vrije wil en keuze van de desbetreffende personen om dat werk naar eer en geweten te doen.

Raadsvragen: Zijn er in Eindhoven ook nep aangiftes tegen Geert Wilders gedaan?

 

UPDATE: Met antwoord van het college van B&W (26 april 2016)

Geacht college,

Op vrijdag 18 maart 2016 is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de heer Geert  Wilders inzake zijn ‘minder, minder’ uitspraken, die zijn gedaan in het voorjaar van 2014. Het dagblad De Telegraaf heeft inzage gehad in deze aangiftes en uit getuigenverklaringen is gebleken dat een deel van deze aangiftes op frauduleuze wijze is verkregen. Ook andere dagbladen hebben hierover gepubliceerd.

Raadsvragen: Waarom een bouwvergunning voor een in opspraak geraakte moskee?

UPDATE: Met antwoord van het college


Eindhoven, 27 april 2016

Geacht college,

Vorige week presenteerde de AIVD het Jaarverslag 2015. Daarin lezen wij dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde. Ook maakt de AIVD zich zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt. Ook kan salafisme een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar gewelddadig jihadi-salafisme.

Raadsvragen: Worden beslissingen over nieuwe locaties voor AZC’s weer in de achterkamer genomen?

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Na verkregen informatie heeft de LPF-fractie in mei 2014 raadsvragen gesteld over de toekomst van de Orangerie in relatie tot een Asielzoekers Centrum (AZC). Op diezelfde dag van de ingediende raadsvragen werd door het college pertinent ontkend dat daar sprake van zou zijn. Nog geen 4 maanden later nam het college buiten medeweten van de gemeenteraad in het achterkamertje alsnog het besluit om de Orangerie aan het COA te verhuren als AZC.

Raadsvragen: Ik heb een onaangenaam gevoel over het IJsportcentrum en De Tongelreep

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Tijdens de technische behandeling en nadien de hoorzitting van direct belanghebbenden aangaande het ’Raadsvoorstel sluiting golfslagbad omvorming zwembaden de Tongelreep’ op dinsdag 22 maart jl., moest ik denken aan de grote overeenkomsten met de voorgenomen sluiting van het IJssportcentrum. Ook met die kwestie is vanaf het allereerste begin de onduidelijkheid troef. De communicatie met vaste huurders, verenigingen, individuele gebruikers en vrijwilligers van zowel het IJssportcentrum als van de Tongelreep was ver beneden peil en dat is het nog steeds. Hoewel ik niet verwacht dat de communicatie van dit college in de toekomst zal verbeteren, mag u zich dat desondanks wel aanrekenen!