Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Prikkelende raadsvragen van fractie M.A. Schreurs 

 
Na het lezen van de hier onderstaande raadsvragen van fractie M.A. Schreurs, zal voor iedereen die heeft gemist waarom deze poster door de Lijst Pim Fortuyn fractie is geplaatst veel duidelijk worden.  
 
2 juli 2020
 
Geacht college, 
In de raadsvergadering van 16 en 17 juni 2020 was de afsluitende motie een motie over omgang met elkaar vanuit 10 fracties die feitelijk gericht was tegen de heer Reker. Ik heb de motie besmet genoemd om wat eraan voorafgegaan is. Namelijk appverkeer door de burgemeester aan een select deel van de raad over een door de heer Reker van de LPF, gefotoshopte on-line poster. De strekking van de app's van de burgemeester waren dat de burgemeester zich over de poster beklaagde en dat het niet wenselijk is dat dit soort zaken nog verder zouden voorkomen. Op geen enkel moment is daarover het gesprek met de heer Reker door indieners, burgermeester of een ander collegelid aangegaan.
 
Op mijn pleidooi de motie in te trekken en 3 hoogleraren bestuurskunde te vragen breder onderzoek te doen naar het functioneren van de democratie in Eindhoven, in welk licht je de motie, zeker gezien het eraan voorafgaande app-verkeer moet zien, is door geen van de indieners ingegaan. Het is duidelijk dat er op geen enkel moment naar andere oplossingen dan het indienen van de motie, als die al de naam oplossing verdiend, gekeken is of de bereidheid getoond is om daar naar te kijken.

Veiligheid en leefbaarheid op het Franz Leharplein

Raadsvragen: Veiligheid en leefbaarheid ver te zoeken op het Franz Leharplein
Met antwoord van B&W 12 juni 2020
 
25 mei 2020
 
Geacht college,
 
Het is niet voor het eerst dat er vragen worden gesteld over de veiligheid en leefbaarheid op het Franz Leharplein. Al jaren is er veel overlast van daklozen, verslaafden en mensen met psychische problemen. De ondernemers op en rond het plein willen dat het college maatregelen gaat nemen om de veiligheid én leefbaarheid te bevorderen, want zo kan het niet langer.
 
Regelmatig slapen er daklozen bij de winkels en zijn er conflicten en woordenwisselingen op straat en in de winkels. Omdat er maar één pinautomaat op het plein is, staan daar vaak lange wachtrijen tot op de parkeerplaats. Dit leidt weer tot irritatie bij de automobilisten die hierdoor de parkeerplaats niet goed kunnen bereiken. De politie en de BOA’s zijn te weinig zichtbaar op het plein.
Omdat de LPF van mening is dat de bezoekers en ondernemers van het Franz Leharplein zich veilig moeten voelen vinden wij dat het college structurele maatregelen moet nemen om dit te realiseren.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Geen Zwarte Pieten betekent het einde van een lange Eindhovense traditie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvragen: Geen Zwarte Pieten betekent het einde van een lange Eindhovense traditie

 

Met antwoord van het college op28/5

 
Eindhoven, 2 mei 2020
 
Geacht college,
 
Met een Raadsinformatiebrief heeft u laten weten dat er dit jaar geen Zwarte Pieten welkom zijn bij de Sinterklaasintocht. U schrijft letterlijk: ‘De Pieten worden niet met een zwarte of bruine basiskleur geschminkt’. Verder kunnen we lezen dat wanneer de huidige organisator van de Sinterklaasintocht niet aan deze voorwaarde wil voldoen er gezocht zal worden naar een andere organisator, die zich wel wil conformeren aan de door u gestelde kaders. U schoffeert hierdoor de huidige organisator inclusief honderden vrijwilligers die al vele decennia de Sinterklaasintochten tot volle tevredenheid hebben georganiseerd.  

Waar de vijfde stad van Nederland klein in kan zijn

Wederom een bureaucratisch hoogstandje van de Gemeente Eindhoven

Om Raadsvragen waar het ambtenarenapparaat intern meer dan drieduizend euro aan doorbelast, mede op verzoek van het college tijdens de coronacrisus te voorkomen en omdat ook veel Eindhovense ambtenaren vanuit huis werken, dachten wij als Lijst Pim Fortuyn fractie met één briefje het college één vraag voor te leggen die binnen vijf minuten kon worden afgehandeld. Namelijk om in gesprek te gaan met enkele ondernemers in de Hooghuisstraat om zo een rechtsgang te voorkomen.  Schaamteloos mochten wij vernemen dat deze ene vraag alléén maar via  raadsvragen naar het college kon worden doorgestuurd. (Noot red. Het college streeft er dan na om binnen vier weken de vraag te beantwoorden)  

Eindhovens Dagblad  

28/04 Met antwoord van het college

Held Louis Buelens krijgt toch een eigen pad

Over Louis Buelens zijn twee keer raadsvragen en meerdere gesprekken, zowel met collegeleden, ambtenaren als met de Van Abbestichting aan vooraf gegaan, maar het doel van de Lijst Pim Fortuyn is  bereikt. Een blijvend eerbetoon voor de Belgische piloot die zijn leven gaf om dat van vele Eindhovense burgers te sparen. 

'Louis Buelens vloog op 28 januari 1960 met zijn straaljager F84 Thunderstreak boven Eindhoven toen hij motorpech kreeg. Hij had gebruik kunnen maken van zijn schietstoel, maar dan zou het vliegtuig op de stad zijn neergestort. Hij wist het toestel tot buiten het bewoonde gebied te manoeuvreren en stortte neer in een weiland in Son, waar nu de wijk Heesterakker ligt.' : Eindhoven in beeld

Foto: Eindhoven in Beeld

Raadsvragen: Louis Buelensschool

Eindhoven, 11 juli 2019

Geacht college,

Met verbazing heeft de LPF kennis genomen van de naamsverandering van de Louis Buelensschool in de wijk Heesterakker. Een heldennaam wordt geschrapt en veranderd in “De Groene Vlinder”. De Belgische held Louis Buelens die een belangrijke rol heeft gespeeld in onze Eindhovense geschiedenis dreigt zo in de vergetelheid te raken. Wij vinden het een onbegrijpelijke beslissing van de schoolleiding om de naam van de man die in 1960 een ramp voorkwam door zijn straaljager in een weiland te laten crashen i.p.v. op een Eindhovense wijk zomaar te schrappen met als reden dat de school ‘toe was aan een nieuwe koers’. Niet alleen binnen onze fractie is er veel onbegrip over deze beslissing maar ook bij buurtbewoners en de Van Abbestichting.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

'Zorgcentrale is één grote chaos'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvragen: Erbarmelijke omstandigheden Centrale24

Met antwoord van het college

Eindhoven, 5 februari 2020

Geacht college,

Onze fractie is erg geschrokken van het krantenbericht van 4 februari jl. over de zorgcentrale Centrale24 van Lunet Zorg. Diverse klokkenluiders slaan alarm over de veiligheid van aangesloten cliënten. Dit omdat vaak onervaren personeel wordt ingezet en de werkdruk enorm is.
Daarom hebben wij contact opgenomen met een van de klokkenluiders en na dat gesprek zijn wij van mening dat de situatie zo schrijnend is dat er acuut maatregelen moeten worden getroffen om (dodelijke) slachtoffers te voorkomen. Hierbij een opsomming van de problemen die er volgens de klokkenluider momenteel allemaal spelen:

Alarmerende brief over Al Fourqaan-moskee

Burgemeester John Jorritsma trekt alarmerende brief van oud-burgemeester Rob van Gijzel over Al Fourqaan-moskee in Eindhoven op verzoek  van minister van der Steur terug

Eindhoven, 16 januari 2020

Raadsvragen: NRC-artikel over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaan-moskee.

UPDATE 24/01: Met atwoord van het college van B&W

Geacht college,

Met grote aandacht hebben wij vorige week dinsdag gekeken naar een drieluik van BNNVARA.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1187-lokroep-deel-1

De eerste uitzending op dinsdag 7 januari jl. ging voor een belangrijk gedeelte over de salafistische Al Fourqaan-moskee in Eindhoven. In deze uitzending verklaart de oud-burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel (2008 – 2016), dat hij net voordat hij aftrad een uitvoerige brief van drie kantjes heeft geschreven aan de minister van Justitie en Veiligheid over de Al Fourqaan-moskee. Tevens verklaart Van Gijzel dat de minister naar wat hij later heeft gehoord daar niet blij mee was.

Functie democratische gekozen raadsleden in Eindhoven onder druk

Raadszaal Eindhoven

Eindhoven, 15 januari 2020

Raadsvragen: De functie van democratische gekozen raadsleden staat in Eindhoven onder druk.

Update  24/01: Met antwoord van het college van B&W

Geacht college,

Op 31 december jl. heeft er een artikel in het Eindhovens Dagblad gestaan met de kop ‘Raadslid Reker (LPF) in de clinch met Jorritsma over café Sands in Eindhoven’. U bent niet van de Lijst Pim Fortuyn gewend dat deze partij mails doorspeelt naar de media. De LPF vindt het resultaat namelijk altijd belangrijker dan de te verkrijgen publiciteit. Echter in dit geval heb ik gemeend dat namens onze partij wel te moeten doen omdat de eerste regel in het antwoord van de burgemeester begon met ‘Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid’.

COA op zoek naar duizenden nieuwe opvangplekken

Eindhoven, 27 oktober 2019

Raadsvragen: COA op zoek naar duizenden nieuwe opvangplekken voor asielzoekers

Met antwoord van het college

Geacht college,

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft onlangs aangeven op zoek te zijn naar duizenden nieuwe opvangplekken voor nieuwkomers. Dit omdat het aantal asielzoekers, waar momenteel een plek voor is tegen het maximum aan zit. Gemeenten, waar al eerder asielzoekers werden opgevangen, zouden het verzoek krijgen om dit weer te doen. Door de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatie dienst (IND) die de asielaanvragen in behandeling nemen zitten de huidige opvangcentra vol. Dit komt ook omdat asielzoekers die wel een verblijfsvergunning hebben gekregen niet kunnen uitstromen door een tekort aan woningen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Islamitische basis- en salafistische moskeescholen

Eindhoven, 12 september 2019

Raadsvragen: Islamitische basisscholen, salafistische moskeescholen met antwoord van het college van B&W

(Met hieronder aanvullende raadsvragen van het CDA)

Geacht college,

Het NRC en Nieuwsuur hebben onderzoek verricht naar de lesstof van salafistische instellingen en Islamitische basisscholen in Nederland. Veel landelijk politieke partijen waren geschokt door de uitkomsten van dit onderzoek. Voor ons niet want dat het islamitisch onderwijs antiwesters is, dat verkondigen wij als Lijst Pim Fortuyn al vele jaren. Gelukkig dat de mainstreammedia hier nu ook aandacht aan besteed en het probleem serieus neemt.

De instellingen en basisscholen verkondigen immers antiwesterse boodschappen en zetten aan tot haat tegen homoseksuelen en Joden. Ook moeten moslimkinderen zich houden aan strenge Islamitische gedrags- en kledingvoorschriften want westerse kleding is volgens hun verwerpelijk. Jongens en meisjes mogen elkaar niet aankijken want dit zou een vorm van ‘zina’ (overspel) zijn. Een uiterst zorgwekkende ontwikkeling dus maar helaas niet nieuws voor onze fractie.