Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Armoede en de hospitaregeling

Raadsvragen: Kan onze stad met de hospitaregeling de toename van armoede temperen?

5 september 2023

Geacht college,

De woningnood is sinds de jaren, na de Tweede Wereldoorlog nog niet zo hoog geweest dan nu. In die tijd werd gepromoot om een of meer kamers te verhuren indien deze niet in gebruik waren. In een voor mijn bekend geval betaalde de gemeente Geldrop voor een bovenwoning in Tivoli Fl. 600 gulden (€ 272,27 euro) om een keuken in een van de slaapkamers te bouwen. Deze werkwijze was toen in meerdere plaatsen gebruikelijk.

De oorzaak van het huidige woningtekort zijn ondermeer de groeiende bevolkingsaantallen,mede door asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten, kenniswerkers en studenten, waardoor de vraag naar woningen gigantisch is toegenomen. De huidige woningtekorten wegwerken met te weinig woningbouwlocaties, veranderende regels door stikstofproblemen, energiezuinig duurzaam en gasvrij maar ook betaalbaar bouwen met te weinig personeel gaat ons de komende decennia niet lukken.

Een leven is meer waard

Raadsvragen: Een aalmoes om 7 AED’s in De Tempel operationeel te houden.

5 september 2023,

Geacht college,

Via het social mediakanaal bereikte mij, als inwoner van De Tempel het volgende bericht.

Hulpvraag: Geld voor AED-onderhoud nodig in De Tempel

Als beheerder van 7 AED’s in de wijk de Tempel in Eindhoven wil ik graag uw aandacht voor het volgende:

De AED’s zijn geschonken door de Philips foundation inclusief een onderhoudscontract. Het onderhoudscontract is inmiddels afgelopen en ik had de toezegging van de gemeente om ook in de toekomst geld te kunnen krijgen om de AED’s in onze wijk operationeel te houden. Dit is blijkt nu echter niet mogelijk te zijn waardoor ik op andere manieren geld moet zien te krijgen voor dit doel.

AED’s zijn een belangrijk hulpmiddel om te helpen iemand met een hartstilstand te reanimeren en daarmee een grotere overlevingskans aan die persoon te geven.” (…)

Waarom niet gewoon een Nederlandse bank?

29 augustus 2023,

Raadsvragen: Waarom niet gewoon een Nederlandse bank?                                                                                                                                                                           

Verschillende scholen in Zuidoost-Brabant zijn getroffen door het faillissement van de Litouwse bank UAB PayrNet en lijden duizenden euro’s verlies. Vooral voor schoolreisjes gebruiken de scholen massaal prepaid-betaalkaarten van SimpledCard. Maar tegoeden die bij de Litouwse bank werden geparkeerd, blijken niet gegarandeerd. Dit mochten wij enkele dagen geleden in het ED lezen.

Wij hoeven maar tot 2008 terug te gaan waarbij Icesave, een gerenommeerde bank in IJsland failliet is gegaan. Duizenden Nederlanders, maar ook gemeenten en provincies waren daar toen slachtoffer van. Van deze gebeurtenis lijkt mij, had men toch van kunnen leren.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

Weer 65 jonge alleenstaande asielzoekers

14 augustus 2023

Raadsvragen: Gelooft het college dat zij hierin juist handelen?  

31 augustus. Met antwoord van het college           
                                                                                                                                                                      
Geacht college,

Vorige week, op 11 en 12 augustus werden wij opgeschrikt door een bericht in het ED dat Hotel Glow aan de Keizersgracht in hartje Eindhoven per 15 augustus dicht gaat en er verregaande plannen zijn om er tijdelijk asielzoekers in op te vangen. Het gaat om maximaal 65 alleenstaande jongeren tussen de 15 en 18 jaar. In korte tijd alweer het derde hotel in deze regio die overstag gaat voor de vraag, de eisen en de zoals het lijkt, onuitputtelijke geldstroom van de COA.

Uit deze berichten maken wij op dat ondernemers en omwonenden daar niet blij mee zijn. Ook de Eindhovense Lijst Pim Fortuyn is mordicus tegen opvang van welke asielzoeker dan ook. Genoeg is genoeg!

En dan ook hier weer de opmerking dat de communicatie van het college naar ondernemers, omwonenden en naar de gemeenteraad nul komma nul is geweest. Een andere reden daarvoor is dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze landelijke asieltsunami van gelukszoekers niet oplost door meer plaatsen aan te bieden. Het tegendeel is eerder waar!

Snelfietspad in een voetgangersgebied?

7 augustus 2023

Raadsvragen: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

8 september Met antwoord van het college

Geacht college

De laatste weken was ik in de gelegenheid om het nieuw ingerichte deel van het Stratumseind en de rest van de binnenstad eens goed tot mij te nemen. Mede ingegeven door een artikel van Studio040 waar ondernemers van de Kleine Berg om meerdere en begrijpelijke redenen klinkers willen i.p.v. het zwarte asfalt.

Vanaf de dag dat de ‘echte nieuwe Eindhovense steen’ in 2018 werd gepresenteerd waren wij als LPF om meerdere redenen al kritisch over deze steen. Ons commentaar en dat was niet alleen om de prijs, hebben wij toen laten horen. Helaas tegen dovemansoren. Die kritiek van toen blijft wat ons betreft overeind. De LPF zou een meer klassieke en onverwoestbare steensoort hebben genomen.

Zienswijze Knoop XL

19 maart 2023   

Raadsvragen: Zienswijze Knoop XL
 
19 april 2023
 
Met antwoord van het college.
 
Inmiddels zijn er een aantal informatiebijeenkomsten geweest van de Raadscommissie Knoop XL. Als lid van deze raadscommissie hebben wij deze bijeenkomsten bijgewoond.
 
Het is bekend dat door meerdere oorzaken de woningnood, ook in deze regio gigantische vormen heeft aangenomen. Daar komt bij dat door regelgeving en andere obstakels niet zomaar gebouwd kan worden. Voorts zal de infrastructuur rondom dit gebied door het voorziene bouwvolume een andere invulling krijgen. Het gehele gebied Knoop XL zal een nieuw stadshart moeten worden, aldus het college. Nu is dit vlugger gezegd dan gedaan. Een reden temeer om vooraf goed na te denken wat we gaan doen. Want je bouwt toch minimaal voor de komende 100 jaar.
 
Vooropgesteld kunnen we concluderen dat de locaties aan beide zijden van het spoor, district-E en Fellenoord uitnodigen om snel bebouwd te worden. Ca. 9.000 wooneenheden moeten er verrijzen en in de plint worden publieke voorzieningen ingecalculeerd. Dit getal van 9.000 lonkt. Dan is er de vraag hoe we gaan bouwen en voor wie gaan we bouwen. Om het genoemde aantal wooneenheden in dit gebied te kunnen bouwen moet je de hoogte in. Dat moge duidelijk zijn.

De maat is vol!

Raadsvragen: De maat is vol, steun onze ondernemers!
 
Geacht college,
 
Steeds meer niet-essentiële winkels zijn van plan om a.s. zaterdag de deuren te openen, ook als het kabinet vrijdag besluit om de huidige lockdown te verlengen. De LPF staat vierkant achter onze ondernemers. Ze worden door het kabinet in een wurggreep gehouden, hebben geen inkomsten en zien hun spaarcenten verdampen. Ondertussen zien ze met lede ogen aan hoe hun klanten lekker gaan shoppen en eten in de buurlanden omdat ze daar een soepeler en meer humaan coronabeleid hebben. Dit moet stoppen! Want ook het publiek wil weer normaal kunnen winkelen, naar de kapper en de film, sporten en uit eten gaan. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u?

Het deelauto debacle

Raadsvragen: Het deelauto debacle
 
1 november 2021
 
Met antwoord van het college 26 november 2021
 
Geacht college,
 
Uit cijfers blijkt dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de deelauto. Van de miljoen mensen die staan ingeschreven maakt 80% geen gebruik van de deelauto. Het Kennisinstituut Mobiliteit (kiM) heeft berekend dat slecht 0.02% van alle autoritten wordt gereden met een deelauto. En dat aandeel is niet gegroeid sinds 2014. We kunnen dus wel stellen dat de deelauto absoluut niet heeft geleid tot minder autobezit en een vermindering van de parkeerdruk. Dit standpunt hebben wij als LPF-fractie altijd al betoogd. We kunnen hier wel spreken van een debacle. Dat is ook de reden dat de LPF fel gekant is van het opheffen van bestaande parkeervoorzieningen en het bouwen van woontorens zonder de bestaande parkeernorm. 

Terreurverdachten in Eindhoven?

Eindhoven, 8 oktober 2021

Raadsvragen: Terreurverdachten in Eindhoven? Dit kan niet als een verrassing komen. 
 
Met antwoord van het college op 5 november 2021
 
Op donderdag 23 september jl. heeft een arrestatieteam van de Eindhovense politie negen verdachten opgepakt die zich zouden bezighouden met het voorbereiden van een terroristische aanslag. Jonge mannen, van 18 t/m 31 jaar en allemaal met een Nederlands paspoort. Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS en diens jihadistische gedachtegoed.
 
Het bezit van een Nederlands paspoort geeft je wel alle rechten en plichten van een Nederlands staatsburger die wij nog kennen van vóór de islamitische invasie. Maar dat boekje maakt je nog geen Nederlander. Ik zeg hiermee dat het jihadistische gedachtegoed met een Nederlands paspoort niet als sneeuw voor de zon is verdwenen. Zeker niet als onze grenzen wagenwijd openstaan. Deze uitspraak mag u niet oppakken als racisme maar is gewoon een ijskoude constatering. 

Meer ruimte voor fietsers

Raadsvragen: Geef zowel de fietser als de automobilist meer ruimte op het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan.

Met antwoord van het college

Eindhoven, 7 juli 2021 Geacht college,

Sinds de herinrichting van de Brussellaan in 2014 is de verkeerssituatie op het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan onoverzichtelijk en gevaarlijk geworden. Meerdere ongevallen waarbij ook fietsers bij zijn betrokken zijn daar al gebeurd. Fietsers en automobilisten komen zeker in de spitsperiode vaak met elkaar in botsing op het drukke kruispunt omdat er véél te weinig ruimte is op de rijbaan aan de kant van de Brussellaan. Hierdoor gaan veel fietsers op dat punt over de stoep fietsen wat natuurlijk niet de bedoeling is.