Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Asiel Hotel- Hoeveel nog?

Vragenhalfuur in de Raadsvergadering van 11 juni 2024

Voorzitter,

Vandaag heeft deze raad een RIB “Locatiekeuze tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties asiel in Eindhoven” bij de agenda van de Raadsvergadering van vandaag ontvangen. De opvang van 200 asielzoekers in het Novotel hebben wij gisteren al via de media kunnen vernemen.

1. Sinds wanneer wordt de media eerder geïnformeerd dan de raad en de omwonenden?

2. Wordt er voor asielzoekers ook toeristenbelasting betaald? Zo nee, welke bedragen lopen wij dan mis?

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heeft rechts in Nederland overduidelijk gewonnen, vooral omdat de mensen een strenger asielbeleid willen. In Eindhoven veroverde de PVV zelfs de tweede plaats.

Gemangeld

22 april 2024

Raadsvragen: Het langzame verkeer word gemangeld!

28 mei 2024 Met antwoord van het college.

Geacht college,
Deze raadsvragen; “Geef zowel de fietser als de automobilist meer ruimte op het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan.” heeft de LPF-fractie op 7 juni 2021 aan het college gesteld.

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1298-raadsvragen-geeft-fietsers-meer-ruimte 

Op 21 september volgde er een bemoedigend antwoord. “De mogelijkheden en hun voor- en nadelen zullen onderzocht en uitgewerkt worden met als doel om de verkeersveiligheidssituatie te verbeteren. Daarbij worden ook de Fietsersbond en omwonenden betrokken. Afhankelijk van de omvang van de te nemen maatregelen zal naar verwachting uiterlijk in het eerste half jaar 2022 realisatie plaatsvinden. Eerder indien de maatregelen minder omvangrijk zijn.”

Een gouden kans niet laten liggen

Raadsvragen: Op reis op- en langs het Eindhovens kanaal

26 maart 2024

Geacht college,

In de inmiddels 18 jaar dat de Lijst Pim Fortuyn in de Eindhovense gemeenteraad is vertegenwoordigd hebben wij meerdere keren de schitterende mogelijkheden benoemd van het Eindhovens Kanaal. Daar is door de hiervoor zittende colleges nooit serieus naar gekeken. Wel werden er telkens allerlei (kul)argumenten naar voren gebracht waarom dat niet zou kunnen. Zelfs de boot van Sinterklaas en Zwarte Piet moest er eerder al aan geloven.

Toch moet het ook u als college zijn opgevallen, dat er vanuit de samenleving steeds meer stemmen opgaan om van deze saaie betonnen bak, zoals men onlangs over het Eindhovens Kanaal schreef, iets moois te maken en deze gouden kans veel meer bij de stad te betrekken.

Onvoorstelbaar!

26 februari 2024

Raadsvragen: Onvoorstelbaar dat dit in Eindhoven gebeurt!


Geacht college

Het volgende bericht, gezien op het medium X van 21-02-2024 wil ik u niet onthouden.

“Onvoorstelbaar om te horen dat Joodse studenten op de Design Academy in Eindhoven geen handtekening krijgen onder hun afstuderen terwijl het onderwerp niets eens iets met Israël of de oorlog te maken heeft. Dus een welverdiende handtekening die iemand niet krijgt NIET omdat slecht werk is geleverd maar omdat iemand Joods is. Zo goed om dit soort situaties te weten te midden van zovele bange studenten die niets durven zeggen over de Pally- lobby op universiteiten. Hoop en bid dat @CIDI_nieuws hier nog veel aan het licht zal brengen zodat dit ophoudt!”

Op de valreep

Technische vraag, met antwoord van het college,

SPOED

29 december 2023

Geacht college,

Via het ED en via Whatsapp ben ik vanmorgen attent gemaakt op het zeer slechte wegdek op de Joris Minnestraat. Nu ken ik deze straat maar al te goed, dus ben ikzelf gaan kijken. Eerlijk gezegd schrok ik van de huidige toestand. Nu weet ik dat Eindhoven drie verschillende gradaties kent aangaande de kwaliteit en onderhoud van wegen. Maar het wegdek op deze drukke wijkverbindingsweg in Rapenland, van de Barrier en Mensfort naar de Oude Gracht en vroeger ook de weg naar Nuenen – is wel heel erg slecht. Veel eerdere reparaties zijn er te zien en nog is het wegdek zeer ongelijk, gevaarlijk en vol met grote hoogteverschillen. Inderdaad over de volle lengte van 170 meter.

Raadsvragen: Al enige jaren ……

De harde realiteit in Eindhoven


Update: met onjuiste antwoorden college B&W         Deel II


Update: met wederom een antwoord van B&W op deel II


15 december 2009


De eerder gestelde raadsvragen met daarbij het antwoord van het college van B&W van Eindhoven, hebben wij voorzien van ons commentaar.

Het stinkt niet alleen in delen van Strijp. Ook aan de beantwoording van de door mijn fractie op 2 september gestelde raadsvragen zit een luchtje. Naar onze mening zijn de vragen niet conform de waarheid beantwoord. Dit terwijl de burgers in Strijp recht hebben op de volledige waarheid, wat die ook moge zijn. Nu willen wij graag een eerlijk antwoord van het college van B&W.

Hieronder voor alle duidelijkheid nog maar eens door de LPF op 2 september geleverde commentaar, met daaronder de gestelde raadsvragen en de beantwoording daarvan op 6 oktober, met in het cursief blauw het commentaar van onze zijde.


Nee, dit is geen sprookje, maar voor veel inwoners uit een deel van Strijp een nachtmerrie. Met bovenstaande woorden - Al enige jaren ... - begint namelijk de wijk-informatiebrief die begin augustus 2009 bij een aantal bewoners in dit stadsdeel op de deurmat viel. Daarin probeert de Gemeente Eindhoven uit te leggen dat de bewoners rustig kunnen gaan slapen omdat de stankoverlast van de KWS asfaltcentrale op bedrijventerrein De Hurk al geruime tijd de aandacht heeft van onze gemeente. Als je niet beter wist dat deze overlast al meer dan zeven jaar duurt – en je het niet zou kunnen ruiken – zou je zo verder kunnen dromen. Maar ……

Antidrugcampagne

(Vincent Karremans, wethouder in Rotterdam) "Liefst zou ik deze campagne landelijk zien, maar iemand moet beginnen. En we doen het hard, ja, want de boodschap moet overkomen.”

Goed voorbeeld doet goed volgen

Met antwoord van het college

29 september 2023


Geacht college,


Ongetwijfeld heeft ook u vanuit de media vernomen dat wethouder Vincent Karremans uit Rotterdam een nieuw wapen in de strijd heeft geworpen om het gebruik van drugs in zijn stad  tegen te gaan. ‘Gebruikers van drugs beseffen onvoldoende ze daarmee de drugmaffia sponseren.’


Ook in onze stad Eindhoven mogen wij niet lijdzaam toezien hoe drugs onze jeugd de vernieling in helpt, waarbij de drugmaffia de lachende derde is.

Leren van eigen fouten

Raadsvragen: Kan de Gemeente Eindhoven leren van eigen tekortkomingen?

Met antwoord van het college

21 september 2023

Geacht college,

Vandaag bereikte mij twee noodkreten van hardwerkende Eindhovense ondernemers.

  • Een visboer is sinds vorige week vrijdag zijn legale vaste plek op het Eindhovense Cassandraplein door nieuwe regelgeving van de gemeente, na tientallen jaren kwijt.

  • Een pizza-bus mag niet meer stilstaan op de parkeerplaats voor de sporthal op de Sterkenburg. Hij mag wel rondrijden, stoppen en bakken bij verkoop. Maar pizza’s verkopen, bakken en tegelijk rondjes rijden lukt ook deze pizzabakker niet.

  • Vers in het geheugen ligt de oliebollenbakker, v/h in het winkelcentrum Woensel waar het CDA eerder al raadsvragen over heeft gesteld.

Dat bestaande regels een aanpassing nodig hebben kan waar zijn, maar het minste wat je dan als gemeente moet doen is de ondernemers die volgens oude regels deze legale staanplaatsen al jaren en soms decennialang gebruiken en daarvoor legeskosten betalen, in kennis te stellen.

Armoede en de hospitaregeling

Raadsvragen: Kan onze stad met de hospitaregeling de toename van armoede temperen?

Met antwoord van het college

5 september 2023

Geacht college,

De woningnood is sinds de jaren, na de Tweede Wereldoorlog nog niet zo hoog geweest dan nu. In die tijd werd gepromoot om een of meer kamers te verhuren indien deze niet in gebruik waren. In een voor mijn bekend geval betaalde de gemeente Geldrop voor een bovenwoning in Tivoli Fl. 600 gulden (€ 272,27 euro) om een keuken in een van de slaapkamers te bouwen. Deze werkwijze was toen in meerdere plaatsen gebruikelijk.


De oorzaak van het huidige woningtekort zijn ondermeer de groeiende bevolkingsaantallen,mede door asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten, kenniswerkers en studenten, waardoor de vraag naar woningen gigantisch is toegenomen. De huidige woningtekorten wegwerken met te weinig woningbouwlocaties, veranderende regels door stikstofproblemen, energiezuinig duurzaam en gasvrij maar ook betaalbaar bouwen met te weinig personeel gaat ons de komende decennia niet lukken.

Een leven is meer waard

Raadsvragen: Een aalmoes om 7 AED’s in De Tempel operationeel te houden.

Met antwoord van het college

5 september 2023

Geacht college,

Via het social mediakanaal bereikte mij, als inwoner van De Tempel het volgende bericht.

Hulpvraag: Geld voor AED-onderhoud nodig in De Tempel

Als beheerder van 7 AED’s in de wijk de Tempel in Eindhoven wil ik graag uw aandacht voor het volgende:

De AED’s zijn geschonken door de Philips foundation inclusief een onderhoudscontract. Het onderhoudscontract is inmiddels afgelopen en ik had de toezegging van de gemeente om ook in de toekomst geld te kunnen krijgen om de AED’s in onze wijk operationeel te houden. Dit is blijkt nu echter niet mogelijk te zijn waardoor ik op andere manieren geld moet zien te krijgen voor dit doel.

AED’s zijn een belangrijk hulpmiddel om te helpen iemand met een hartstilstand te reanimeren en daarmee een grotere overlevingskans aan die persoon te geven.” (…)