Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Eindhovens college creëren levensgevaarlijke kruispunten


21 september 2016

Rondvraag

De afgelopen tijd gebeurden er veel ongelukken op de kruispunten Barrierweg – Dr. Berlagelaan en de Barrierweg – Dr. Cuyperslaan. Er lijkt een relatie te zijn tussen de toenames van het aantal ongelukken en de herinrichting van de kruispunten. (bv door verwijdering van verkeerslichten)

Omdat wij ons als LPF fractie zorgen maken over de veiligheid op deze kruispunten en slachtoffers willen voorkomen hebben wij de volgende vragen voor u.

1. Kunt u aangeven hoeveel ongelukken op deze wegen en kruispunten na de herinrichting zijn geregistreerd?

2. Bent u het met ons eens dat er snel een onderzoek moet worden ingesteld naar de veiligheid op deze kruispunten n.a.v. de vele ongelukken van de laatste tijd? Zo nee, waarom niet?

3. Zo ja, deelt u dan onze mening dat daar dringend iets aan gedaan moet worden?

Tjerk Langman, Commissielid
Rudy Reker, Fractievoorzitter

 

19/9 Studio 040

20/9 Eindhoven Dichtbij

21/9 Eindhovens Dagblad

21/9 Omroep Brabant 

Het langverwachte antwoord

Met excuses dat het antwoord op uw vraag enige tijd op zich heeft laten wachten, hierbij de beantwoording van uw vraag wat de uitkomsten zijn van het onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Barrierweg – Dr. Cuyperslaan..   Er is onderzoek naar de verkeerssituatie op de kruising uitgevoerd er is een aantal verbetermaatregelen uitgewerkt. Deels zijn deze maatregelen al uitgevoerd. De overige maatregelen worden momenteel voorbereid en binnenkort uitgevoerd.

Dit betreft:

1.  aanbrengen van andere, laagblijvende beplanting op de kruising (dit is reeds uitgevoerd);

2.  verwijderen van twee langparkeerplaats aan de Dr. Berlagelaan om daarmee het zicht op het aankomend verkeer te verbeteren;

3.  aanbrengen van een STOP-streep aan beide zijden van de kruising in de Barrierweg. Dit heeft een attentieverhogende waarde en dwingt de verkeersdeelnemers om eerst goed te kijken voordat ze de kruising oprijden;

4. uitvoeren van een snelheidsmeting door middel van de SnelheidsInformatieDisplays (SID’s) op de Dr. Berlagelaan aan weerszijden van de Barrierweg. Deze borden hebben tevens een (tijdelijk) snelheidsremmend effect en maken weggebruikers bewust van hun gereden snelheid. De meting is inmiddels uitgevoerd. De uitkomsten geven geen aanleiding om aanvullende maatregelen te treffen om de snelheid te verlagen.   Voor het aanbrengen van het STOP-gebod dient een verkeersbesluit genomen te worden. Deze procedure loopt nog. Het verkeersbesluit hiertoe is op 25 januari jl. gepubliceerd. De inzage termijn waarbinnen belanghebbenden bezwaar kunnen maken loopt op 8 maart a.s. af. Na afloop hiervan kunnen de maatregelen uitgevoerd worden (mits er geen bezwaren worden ingediend). Direct omwonenden zijn middels een wijkinfo op de hoogte gebracht van het voorgenomen verkeersbesluit.  

Met vriendelijke groet,

xxx

8 februari 2017

20/2 Eindhovens Dagblad