Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Alarmerende brief over Al Fourqaan-moskee

Burgemeester John Jorritsma trekt alarmerende brief van oud-burgemeester Rob van Gijzel over Al Fourqaan-moskee in Eindhoven op verzoek  van minister van der Steur terug

Eindhoven, 16 januari 2020

Raadsvragen: NRC-artikel over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaan-moskee. (brief te lezen onder dit artikel)

UPDATE 24/01: Met atwoord van het college van B&W

Geacht college,

Met grote aandacht hebben wij vorige week dinsdag gekeken naar een drieluik van BNNVARA.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1187-lokroep-deel-1

De eerste uitzending op dinsdag 7 januari jl. ging voor een belangrijk gedeelte over de salafistische Al Fourqaan-moskee in Eindhoven. In deze uitzending verklaart de oud-burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel (2008 – 2016), dat hij net voordat hij aftrad een uitvoerige brief van drie kantjes heeft geschreven aan de minister van Justitie en Veiligheid over de Al Fourqaan-moskee. Tevens verklaart Van Gijzel dat de minister naar wat hij later heeft gehoord daar niet blij mee was.

Het NRC schrijft op 15 januari jl. het volgende. Citaat: “Tijdens Prinsjesdag 2016 spreekt Van der Steur John Jorritsma aan op de brief – die VVD’er is Van Gijzel dan net opgevolgd als burgemeester van Eindhoven. De minister eist dat de brief als niet verzonden wordt beschouwd, omdat ‘zijn’ NCTV er niet goed op zou staan als de brief mocht uitlekken. In een reactie erkent Jorritsma dat hij tijdens Prinsjesdag is ‘aangesproken’ op de brief, die hij vervolgens heeft ingetrokken.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt ‘dat de brief van tafel is gegaan’, maar wil niets kwijt over de inhoud van het gesprek.”
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/15/minister-liet-alarmerende-brief-over-al-fourkaan-moskee-intrekken-a3987013

Acht jaar heeft de in Eindhoven geboren Rob van Gijzel het ambt van burgemeester vervuld en heeft de ontwikkeling van de Al Fourqaan-moskee van dichtbij meegemaakt. Eerder heeft Van Gijzel na meerdere raadsvragen van de Lijst Pim Fortuyn-fractie en in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het besluit genomen tot een spreekverbod voor zeven omstreden buitenlandse imams.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eindhoven-mag-zeven-omstreden-imams-weren-uit-moskee~bd17e81b/

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is de berichtgeving zoals in het hierboven vermelde citaat van het NRC juist?

2. Heeft de heer Jorritsma toen hij toestemming gaf om de brief van zijn voorganger in te trekken zich niet afgevraagd om welke reden(en) Rob van Gijzel deze brief heeft geschreven?

3. Zo nee, vindt hij dat nu dan niet erg naïef?

4. Heeft de heer Jorritsma in 2016, als kersverse burgemeester van onze stad, zijn voornemen om de brief van zijn voorganger in te trekken gedeeld met de overige leden van het toenmalige college?

5. Zo ja, hoe dachten de collegeleden over zijn voornemen om de brief van zijn voorganger in te trekken?

6. Zo nee, waarom heeft de heer Jorritsma deze belangrijke beslissing om de ‘brandende brief’ van zijn voorganger in te trekken niet gedeeld met de gemeenteraad? Desnoods onder geheimhouding en vindt hij nu achteraf ook niet hij hierin zeer naïef is geweest?

7. Wat is voor de heer Jorritsma in 2016, als kersverse burgemeester van Eindhoven de ware reden geweest om de brief van zijn voorganger in te trekken?

Namens de fractie van de Lijst Pim Fortuyn,

Rudy Reker
Tjerk Langman

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1.  Is de berichtgeving zoals in het hierboven vermelde citaat van het NRC juist? 
 
Dit kunnen wij alleen beoordelen voor wat betreft hetgeen geschreven is over de reactie vanuit Eindhoven. Het antwoord luidt dan: ja. 
 
2.  Heeft de heer Jorritsma toen hij toestemming gaf om de brief van zijn voorganger in te trekken zich niet afgevraagd om welke reden(en) Rob van Gijzel deze brief heeft geschreven? 
 
Dit heeft de burgemeester uiteraard gedaan. 
 
3.  Zo nee, vindt hij dat nu dan niet erg naïef? 
 
Zie antwoord 2
 
4.  Heeft de heer Jorritsma in 2016, als kersverse burgemeester van onze stad, zijn voornemen om de brief van zijn voorganger in te trekken gedeeld met de overige leden van het toenmalige college? 
 
De burgemeester heeft destijds met wethouder Depla, tot 13 september locoburgemeester, gedeeld dat de brief van tafel is gehaald en dat hij met de minister goede samenwerkingsafspraken heeft gemaakt over de thema’s in de brief aan de orde zijn gesteld. 
 
5.  Zo ja, hoe dachten de collegeleden over zijn voornemen om de brief van zijn voorganger in te trekken? 
 
Zie het antwoord op vraag 4. 
 
6.  Zo nee, waarom heeft de heer Jorritsma deze belangrijke beslissing om de ‘brandende brief’ van zijn voorganger in te trekken niet gedeeld met de gemeenteraad? Desnoods onder geheimhouding en vindt hij nu achteraf ook niet hij hierin zeer naïef is geweest? 
 
Zie antwoord op vraag 7.
 
7.  Wat is voor de heer Jorritsma in 2016, als kersverse burgemeester van Eindhoven de ware reden geweest om de brief van zijn voorganger in te trekken? 
 
Zoals ook aan het NRC is medegedeeld: na zijn aantreden heeft de burgemeester in overleg met de toenmalig minister de brief van tafel gehaald en heeft hij meteen afspraken gemaakt en geconcretiseerd over hoe burgemeester(s), de betrokken departementen en veiligheidspartners op deze thema’s met elkaar samenwerken. Over thema’s als radicalisering, polarisatie, problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering zijn, zowel bestuurlijk als ambtelijk, verschillende overleggen met o.a. het ministerie van J&V, SZW, andere gemeenten en andere instanties. Daaraan nemen we als Eindhoven actief deel. 
 
 Eindhoven, 24 januari 2020