Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Veiligheid en leefbaarheid op het Franz Leharplein

Raadsvragen: Veiligheid en leefbaarheid ver te zoeken op het Franz Leharplein
Met antwoord van B&W 12 juni 2020
 
25 mei 2020
 
Geacht college,
 
Het is niet voor het eerst dat er vragen worden gesteld over de veiligheid en leefbaarheid op het Franz Leharplein. Al jaren is er veel overlast van daklozen, verslaafden en mensen met psychische problemen. De ondernemers op en rond het plein willen dat het college maatregelen gaat nemen om de veiligheid én leefbaarheid te bevorderen, want zo kan het niet langer.
 
Regelmatig slapen er daklozen bij de winkels en zijn er conflicten en woordenwisselingen op straat en in de winkels. Omdat er maar één pinautomaat op het plein is, staan daar vaak lange wachtrijen tot op de parkeerplaats. Dit leidt weer tot irritatie bij de automobilisten die hierdoor de parkeerplaats niet goed kunnen bereiken. De politie en de BOA’s zijn te weinig zichtbaar op het plein.
Omdat de LPF van mening is dat de bezoekers en ondernemers van het Franz Leharplein zich veilig moeten voelen vinden wij dat het college structurele maatregelen moet nemen om dit te realiseren.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
 
1. Deelt u onze mening dat er al jaren veel overlast is op het Franz Leharplein?
2. Wat is er de afgelopen jaren gedaan om de overlast te minimaliseren?
3. Wat gaat u doen om de huidige overlast aan te pakken?
4. Bent u het met ons eens dat in Eindhoven het cameratoezicht  niet langer beperkt moet blijven tot het centrum, maar dat we in de toekomst ook de winkelcentra in de stad moeten voorzien van cameratoezicht, beginnend met de winkelcentra waar de meeste overlast is? Zo nee, waarom niet?
5. Er is maar één pinautomaat op het Franz Leharplein. De overlast zou al een stuk minder worden als er een extra pinautomaat op of in de buurt van het plein zou komen. Hierdoor gaan mensen ook niet meer massaal de Albert Heijn in om te pinnen. Bent u het hiermee eens en kunt u dit realiseren?
  
Tjerk Langman, raadslid 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders

 1. Deelt u onze mening dat er al jaren veel overlast is op het Franz Leharplein?

Ja.

 

2. Wat is er de afgelopen jaren gedaan om de overlast te minimaliseren?

Het Franz Leharplein is gesitueerd in Gestel, één van de pilotgebieden voor de gebiedsgerichte aanpak. Op 3 maart 2020 heeft een A-avond Veiligheid plaatsgevonden, waar u uitgebreid bent geïnformeerd over deze aanpak.

 

3. Wat gaat u doen om de huidige overlast aan te pakken?

Meldingen van (acute) overlast worden via reguliere kanalen opgepakt, bijvoorbeeld door inzet van de politie na een melding via 0900-8844 of 112. Over het vervolg van de gebiedsgerichte aanpak in Gestel bent u geïnformeerd tijdens de A-avond Veiligheid op 3 maart 2020.

 

4. Bent u het met ons eens dat in Eindhoven het cameratoezicht niet langer beperkt moet blijven tot het centrum, maar dat we in de toekomst ook de winkelcentra in de stad moeten voorzien van cameratoezicht, beginnend met de winkelcentra waar de meeste overlast is? Zo nee, waarom niet?

De Raad heeft ingestemd met het plan ‘Cameratoezicht 2020-2022’. Komende jaren worden de cameratoezichtsgebieden uitgebreid. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze locatie tot de uitbreidingslocaties behoort.

 

5. Er is maar één pinautomaat op het Franz Leharplein. De overlast zou al een stuk minder worden als er een extra pinautomaat op of in de buurt van het plein zou komen. Hierdoor gaan mensen ook niet meer massaal de Albert Heijn in om te pinnen. Bent u het hiermee eens en kunt u dit realiseren?

Er zijn twee pinautomaten op het Franz Leharplein: één buiten aan het plein en één binnen in de Albert Heijn. Geldmaat is de verantwoordelijke organisatie voor plaatsing van pinautomaten. De gemeente kan geen extra pinautomaten toevoegen.

Eindhoven, 12 juni 2020 

04/08/2020 Eindhovens Dagblad