Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Offerfeest op sportvelden in Woensel 

Raadsvragen: Offerfeest op een sportveld in Woensel
 
2 augustus 2020
 
Geacht college,
 
Op vrijdag 31 juli is er gebruik gemaakt van de sportvelden van Nieuw Woensel (v/h Wodan) aan de Oude Bosschebaan vanwege het Offerfeest. 2000 moslims kwamen hier bij elkaar om islamitische gebeden uit te voeren. Hierbij is geluidsversterking gebruikt en de mannen werden gescheiden van de vrouwen. De reden voor deze islamisering van de openbare ruimte zou zijn om aan alle coronaregels te kunnen voldoen. Daarom werd op deze manier het islamitisch slachtfeest mede door de gemeente gefaciliteerd. 
 
De Al Fourqaan moskee, de Arrahmaan moskee en de studentenvereniging Salaam (TU/e) waren de organisatoren van deze viering. Saillant detail is dat de Al Fourqaan moskee aan het begin van dit jaar nog uitgebreid aan bod kwam in de documentaire ‘Lokroep’ van BNN/VARA over de radicale islam en de dubieuze geschiedenis van deze moskee. O.a. oud-burgemeester Rob van Gijzel vertelde in deze docu over zijn worsteling met de Al Fourqaan moskee tijdens zijjn burgemeesterschap.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
 
1. Waarom heeft de gemeente actief meegewerkt om deze gebedsdienst op de velden van Wodan mogelijk te maken terwijl de omstreden salafistische Al Fourqaan moskee bij de organisatie betrokken was?
 
2. Was er door de gemeente ook toestemming gegeven om geluidsversterking te gebruiken terwijl deze gebedsdienst in de openbare ruimte al om 7 uur begon? Zo ja, waarom is hier een uitzondering voor gemaakt en waarom zijn omwonenden niet of te laat hierover ingelicht?
 
3. Acht het college het wenselijk dat in de openbare ruimte vrouwen gedwongen worden om apart te zitten van de mannen? En hoe verhoudt zich dat met de vele campagnes van de gemeente Eindhoven dat onze stad een inclusieve stad is waar mannen en vrouwen gelijkwaardig moeten worden behandeld?
 
4. Mogen in navolging van deze moskeeën nu ook andere partijen gebruik maken van sportvelden om aan de coronaregels te kunnen voldoen? Denk hierbij aan particulieren, (horeca)ondernemers of culturele instellingen. Zo nee, acht u dat dan niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel? 
 
5. Wat is de mening van het college over het onverdoofd slachten en waarom faciliteerde het college wel het offerfeest op de velden van Wodan terwijl in de wet staat dat “dieren niet onnodig mogen lijden bij de slacht”.
 
6. In de wet staat dat het bedwelmen van dieren tijdens de slacht verplicht is behalve bij de rituele slacht omdat dat de godsdienstvrijheid zou aantasten. Wat telt voor het college zwaarder? De vrijheid van godsdienst of het dierenwelzijn en waarom? 
 
Rudy Reker
Terk Langman
 
Laat reactieformulier zien