Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Vervolgvragen over Jorritsma Whatsappjes

College Mary-Ann Schreurs heeft vervolgvragen over de Jorritsma-Whatsappjes gesteld. 

27 juli 2020

Geachte griffier,

Collega Rudy Reker heeft verzocht om het vrijgeven van de appconversatie tussen de burgemeester en een deel van de fractievoorzitters van de raad en betrokken ambtenaren over de poster die de heer Reker online gezet heeft. In reactie daarop heeft de burgemeester een brief d.d. 13 juli 2020 aan de heer Reker gestuurd die 1 app bevat. Uit de brief wordt verder duidelijk dat de griffier  en het college ook meteen op 5 juni door de burgemeester betrokken zijn.
 
Hierbij doe ik het officiële verzoek het volgende app-verkeer te ontvangen:
 
1. het app-verkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de burgemeester en de andere collegeleden betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt.
 
2. het appverkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de burgemeester en de griffier betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt.
 
3. het ontbrekende app-verkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de betrokken fractievoorzitters en de burgemeester betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt. Op grond van hun bepalende politieke positie werd het verzoek aan de fractievoorzitters gericht. Bovendien is er naar gehandeld. Het app-verkeer als persoonlijke beleidsopvattingen af te doen doet daar allemaal geen recht aan.
  
4. het app-verkeer van de burgemeester aan de gemeentelijke organisatie van 5 juni  2020 en verder, inclusief het app-verkeer over het afhandelen van het verzoek tot het ter beschikking stellen van het app-verkeer.
 
De fractievoorzitter van 50 plus heeft aangegeven dat er zo vaak app-uitwisselingen plaatsvinden tussen hem en de burgemeester.
 
5. Hierbij dus ook het officiële verzoek het app-verkeer tussen de burgemeester en de fractievoorzitter van 50plus van 2018, 2019 en 2020 te ontvangen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mary-Ann Schreurs