Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Help! We verzuipen …..  Steun onze horecaondernemers! 

Raadsvragen: Help! We verzuipen ….. Steun onze horecaondernemers! 
 
11 dec. 2020 Met antwoord van het college 
 
3 december 2020
 
Geacht college,
 
Het is geen eenvoudige taak om als voorzitter van de Veiligheidsregio de coronapandemie in goede banen ter leiden. ‘Want je doet het nooit goed’, horen wij de burgemeester regelmatig zeggen. Natuurlijk moeten er maatregelen zijn en genomen worden waardoor het virus geen gezondheidsschade meer kan aanrichten en daardoor onnodige sterfgevallen kunnen en moeten worden voorkomen. Dan gaan we ook weer terug tot het normale normaal en kan ook onze economie weer op volle toeren gaan draaien. Maar in alle delen van ons land, dus ook in Eindhoven, begrijpen veel mensen niet waarom er zoveel verschillen zijn in de risicobeoordeling.
 
Op 2 december jl. hebben veel Eindhovense horecaondernemers de noodklok geluid. Zij willen hun deuren op 17 januari weer openen. De bereidheid om tot harde acties over te gaan is groot. Ze zijn de wanhoop nabij door de alsmaar durende sluiting en de beperkte overheidssteun. En dat terwijl ze al fors geinvesteerd hadden om hun zaak ‘coronaproof’ te maken. Het water staat ze nu aan de lippen. Ondertussen staan er lange rijen staan voor de winkels in de stad, de bouwmarkten, meubelboulevards en pretparken. Het is een beleid wat niet meer is uit te leggen. Ook het gebrek aan coulance vanuit deze gemeente stuit ze tegen de borst want die ligt vaak dwars als horecaondermers met alternatieven komen om toch wat inkomsten te genereren. 
 
Ondertussen speelt burgemeester Jorritsma blufpoker door via de media te dreigen om hard in te grijpen als horecaondernemers toch hun zaak openen terwijl ze daar geen toestemming voor hebben. Wij hadden toch meer begrip verwacht van deze burgemeester voor onze horecaondernemers, die door zo’n intens zware tijd gaan. Wij als Lijst Pim Fortuyn begrijpen dit heel goed. Ook de communicatie vanuit het kabinet en het OMT richting de horeca laat zwaar te wensen over. Dit veroorzaakt alleen nog maar meer stress en onvrede.
 
Daarom hebben wij de volgende vragen:
 
1. Heeft u de noodkreet van de horecaondernemers gehoord?
 
2. Bent u het met ons eens dat het huidige beleid volstrekt onlogisch is waardoor horecaondernemers onnodig de dupe zijn?
 
3. Wat vindt u ervan dat u gebrek aan coulance wordt verweten door de horecabranche?
 
4. Bent u bereid om met de horecabranche in gesprek te gaan om deze impasse te doorbreken?
 
5. Bent u bereid om bij het Veiligheidsberaad een duidelijk signaal af te geven namens de Eindhovense horecabranche dat er z.s.m. een oplossing moet komen? Zo nee, waarom niet?
 
6. Bent u van zins om in het vervolg wat soepeler mee om te gaan met alternatieven die worden aangedragen door horecaondernemers en andere bedrijven?
 
7. Wat gaat u doen als horecazaken daadwerkelijk zonder uw toestemming opengaan 17 januari a.s.? 
 
Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, raadslid
 

Antwoord van burgemeester en wethouders


1.Heeft u de noodkreet van de horecaondernemers gehoord?
Ja.

2.Bent u het met ons eens dat het huidige beleid volstrekt onlogisch is waardoor horecaondernemers onnodig de dupe zijn?
Het besluit de horeca te sluiten is genomen door de minister. Ook onder de Tijdelijke wet maatregelen en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling geldt deze sluiting vooralsnog. Het is niet aan het college daar van af te wijken. Uiteraard heeft het college begrip voor de problemen die de horeca ervaart.

3.Wat vindt u ervan dat u gebrek aan coulance wordt verweten door de horecabranche?
Dat is de mening van de horecabranche.

4.Bent u bereid om met de horecabranche in gesprek te gaan om deze impasse te doorbreken?
Het college zet zich in voor de belangen van de horeca en heeft regelmatig overleg met de horeca. Versoepelingen van het landelijke beleid zullen door de minister via de ministeriele regeling toegekend moeten worden.

5.Bent u bereid om bij het Veiligheidsberaad een duidelijk signaal af te geven namens de Eindhovense horecabranche dat er z.s.m. een oplossing moet komen? Zo nee, waarom niet?
Het college heeft niet de mogelijkheid agendapunten voor het Veiligheidsberaad aan te dragen. Deze bevoegdheid ligt bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. De Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost meldt ons dat het landelijk beleid t.a.v. horeca doorlopend onderwerp van gesprek is. De problemen die de horeca ondervindt zijn bekend en worden serieus genomen. Het kabinet heeft een aanvullend steunpakket toegezegd.

6.Bent u van zins om in het vervolg wat soepeler mee om te gaan met alternatieven die worden aangedragen door horecaondernemers en andere bedrijven?
Op dit moment kent de ministeriële regeling hiervoor nog geen handelingsvrijheid. Mocht deze ruimte in de toekomst worden geboden zullen we uiteraard onderzoeken hoe we die ruimte toe kunnen passen.

7.Wat gaat u doen als horecazaken daadwerkelijk zonder uw toestemming opengaan 17 januari a.s.?
Bij overtreden van landelijk beleid zal in voorkomende gevallen worden gehandhaafd.

Eindhoven, 11 december 2020