Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Manifestatie tegen coronamaatregelen

 Fotopersburo Bert Jansen

Raadsvragen: Manifestatie tegen coronamaatregelen, omdat demonstreren een grondrecht is, maar toch niet als er een reëel gevaar is voor de volksgezondheid?
 
14/01/2021 Nu met antwoord van het college
 

Eindhoven, 23 december 2020

Geacht college,
Premier Rutte en minister de Jonge hebben tijdens vele persconferenties de Nederlandse bevolking al talloze malen verteld: Houd 1.5 meter afstand, draag een mondkapje in openbare gebouwen, ontvang thuis niet meer dan 2 personen buiten het eigen gezin, buiten lopen mag maar met maximaal 2 personen, voetbal moet zonder publiek en evenementen gaan niet door want anders zijn er teveel mensen bijeen die zingen en gillen waardoor aerosolen worden verspreid, de horeca en detailhandel blijven gesloten. Dit alles om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar toch was er afgelopen zaterdag 19 december een manifestatie op het 18 Septemberplein tegen alle coronamaatregelen. Ongeveer 500 mensen samengepakt op een plein, knuffelend, luid zingend en schreeuwend zonder mondkapje en vaak de 1.5 meter regel niet in acht nemend. Zoals zoveel mensen in deze regio vraagt de LPF zich af: Hoe is dit toch mogelijk dat u als college in deze crisistijd toestemming geeft? En dan ook nog op het 18 Septemberplein waar meer passanten  lopen. 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen:
 
- Waarom heeft u de manifestatie van afgelopen zaterdag door laten gaan terwijl de Hilversumse burgemeester Broertjes zo’n soortgelijke demonstratie wel verbood?
 
- Bent u het met de LPF eens dat het door laten gaan van deze manifestatie een gebrek is aan leiderschap?
 
- Wat voor afspraken zijn er gemaakt in het Veiligheidsoverleg, hoe om te gaan met dit soort manifestaties/demonstraties?
 
- Omdat de gehouden manifestatie voor onrust en veel verontwaardiging heeft gezorgd, bent u het dan met ons eens dat er tijdens deze coronacrisis een eenduidig landelijk beleid moet komen? 
 
- Gaat u deze zaak aankaarten tijdens het Veiligheidsoverleg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomst daarvan dan met de raad delen? 
 
- Bent u het met ons eens dat de manier waarop u nu in onze stad met deze manifestaie bent omgegaan een doorn in het oog is voor burgers, met name de horeca en de detailhandel?
 
- Waarom heeft u toestemming gegeven om deze manifestatie op het 18 Septemberplein te houden, waar veel winkelend publiek is terwijl het Stadhuisplein eerder door u is aangewezen als locatie waar dit soort manifestaties en demonstratries mogen plaatsvinden?
 
- Is dat niet meten met twee maten?
 
Er werd een officiële waarschuwing gegeven omdat tijdens de manifestatie de coronamaatregelen onvoldoende werden nageleefd.
 
- Waarom hield u het bij een officiële waarschuwing en heeft u de manifestatie niet gestaakt?
 
- Is er een boete uitgedeeld aan de organisatie? 
 
Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, raadslid
 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Waarom heeft u de manifestatie van afgelopen zaterdag door laten gaan terwijl de Hilversumse burgemeester Broertjes zo’n soortgelijke demonstratie wel verbood?


Het recht om te demonstreren is verankerd in de Grondwet. Op basis van de adviezen van de politie en GGD is besloten om deze manifestatie onder bepaalde voorwaarden door te laten gaan. Iedere gemeente maakt op basis van de lokale context haar eigen overwegingen en neemt daarop een besluit. Dit is dus niet door andere gemeenten één-op-één over te nemen.


2. Bent u het met de LPF eens dat het door laten gaan van deze manifestatie een gebrek is aan leiderschap?


Nee.


3. Wat voor afspraken zijn er gemaakt in het Veiligheidsoverleg, hoe om te gaan met dit soort manifestaties/demonstraties?


Het college gaat ervan uit dat met het Veiligheidsoverleg, het Veiligheidsberaad wordt bedoeld. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt in het Veiligheidsberaad. Medio juli is een ‘Handreiking openbare manifestaties zomer 2020’ opgesteld ter ondersteuning aan de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s. De uitgangspunten van deze handreiking werden en worden nog steeds gehanteerd.


4. Omdat de gehouden manifestatie voor onrust en veel verontwaardiging heeft gezorgd, bent u het dan met ons eens dat er tijdens deze coronacrisis een eenduidig landelijk beleid moet komen?


Nee. Elke manifestatie wordt individueel beoordeeld. De burgemeester kan alleen op basis van adviezen van onder andere de politie en de GGD beperkingen opleggen op grond van ernstige vrees voor
wanordelijkheden, ter bescherming van de volksgezondheid of ter bescherming van het verkeer.


5. Gaat u deze zaak aankaarten tijdens het Veiligheidsoverleg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomst daarvan dan met de raad delen?


Nee. De kaders rondom manifestaties zijn ook tijdens deze coronacrisis duidelijk.


6. Bent u het met ons eens dat de manier waarop u nu in onze stad met deze manifestatie bent omgegaan een doorn in het oog is voor burgers, met name de horeca en de detailhandel?


Het college onderschrijft de corona-maatregelen die vanuit het kabinet zijn genomen ter bestrijding van het virus. Tegelijkertijd kan het college zich voorstellen dat er mensen zijn die de opgelegde beperkingen en maatregelen soms lastig kunnen rijmen met bepaalde grondrechten zoals demonstreren.


7. Waarom heeft u toestemming gegeven om deze manifestatie op het 18 Septemberplein te houden, waar veel winkelend publiek is terwijl het Stadhuisplein eerder door u is aangewezen als locatie waar dit soort manifestaties en demonstraties mogen plaatsvinden?


Op het Stadhuisplein was een expositie gaande, waardoor het Stadhuisplein niet geschikt was voor een manifestatie met circa 500 aanwezigen. Juist omdat de winkels gesloten waren en we van eerdere
dagen wisten dat het erg rustig was in de binnenstad, was het 18 Septemberplein op dat moment wel geschikt voor deze manifestatie.


8. Is dat niet meten met twee maten? Er werd een officiële waarschuwing gegeven omdat tijdens de manifestatie de coronamaatregelen onvoldoende werden nageleefd.


Nee.


9. Waarom hield u het bij een officiële waarschuwing en heeft u de manifestatie niet gestaakt? 


De verantwoordelijkheid van het in acht nemen van de coronamaatregelen ligt in eerste instantie altijd bij de organisatie zelf. Gedurende de gehele manifestatie zijn wij in gesprek met de organisator
en monitoren wij of men zich houdt aan de gemaakte afspraken. Uiteindelijk heeft de gemeente er toch voor gekozen om een officiële waarschuwing te geven, waarop de organisatie adequaat heeft
gehandeld. Er was daarna geen aanleiding om de manifestatie te beëindigen.


10. Is er een boete uitgedeeld aan de organisatie?


Nee.

 

Eindhoven,

https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/57f15c0c-992f-472c-aec6-f4d01fde5cb1/jorritsma-demonstratierecht-opzij-vanwege-nieuwe-virusvariant