Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Koningsdag behoort een volksfeest te zijn

 
 
Raadsvragen: Koningsdag behoort een volksfeest te zijn
 
Met antwoord van het college
 
Eindhoven, 18 februari 2021
 
Het coronavirus en de bestrijding ervan houdt onze samenleving al een jaar wereldwijd flink bezig. De maatregelen om het coronavirus in ons land te bestrijden grijpen hard in op het sociale leven van eenieder en op de geestelijke gesteldheid van met name jongeren. Ook het bedrijfsleven en veel instellingen ervaren de druk en de beperkingen van de maatregelen. Het zal niemand zijn ontgaan dat de bestrijding van het coronavirus in ons land vanaf het ontstaan ervan rommelig is verlopen, om het maar voorzichtig uit te drukken. Ook het testen op corona, de bestelling, levering, transport en toedienen van de vaccins levert de regering, gemeenten en GGZ nog dagelijks veel problemen op. 
 
Multinationals, grote ondernemingen, het MKB, instellingen en zpp’ers kregen en krijgen nog financiële steun van de overheid, mits ze aan alle gestelde eisen konden of kunnen voldoen. Ondanks de financiële steun kunnen veel van hen het hoofd niet of amper boven water houden. Veel winkels worden gesloten en medewerkers ontslagen. De horeca is op sterven na dood en de culturele sector is zwaar noodlijdend. Nog niet genoemd zijn de startende ondernemingen en zzp’ers die buiten vrijwel alle regelingen vallen. Iedere ondernemer voelt de financiële en emotionele pijn, want veelal is het zijn of haar levenswerk. Daarbij komt dat nog steeds in veel gevallen het bedrijf hun pensioenvoorziening is.
 
De feestdagen in december vorig jaar moesten veel Eindhovenaren noodgedwongen alleen of in beperkte kring thuis doorbrengen. Recent zijn alle carnavalsactiviteiten waaronder de optocht, het Federatiebal en zelfs de wisseling van de stadsprins een jaar opgeschoven.
 
Ondanks de financiële steun van de landelijke overheid aan bedrijven en instellingen zijn de rampen die zich binnen bedrijven afspelen van ongekende grootte. Vele in onze stad vragen zich af waarom er niet meer financiële steun kan komen van de Gemeente Eindhoven. Natuurlijk waren ondernemers in 2020 deels geholpen met de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen zoals precario, ozb etc. Maar het einde van de lijdensweg is ook voor hen nog niet in zicht. Dus waarom niet doorgaan met de steun van de Gemeente? In schril contrast met die steunverlening staat het budget van 1,75 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld om de landelijke viering van Koningsdag dit jaar in Eindhoven te organiseren. 
 
Koningsdag is een volksfeest
 
Ook in Eindhoven is Koningsnacht en Koningsdag altijd uitbundig gevierd. Alle horecazaken waren open tot ’s morgensvroeg. Er stonden festivaltenten, er waren vlooienmarkten en niet te vergeten veel muziek op straat. Kortom veel plezier voor jong en oud, terwijl ondernemend Eindhoven zakelijk gezien een behoorlijk graantje meepikte. Hoe anders is het collegevoorstel om dit jaar gezien de veiligheid van het koningspaar op besloten en geheime locaties zonder of met beperkt publiek Koningsdag te vieren. Ook een compleet digitaal programma is nog niet uitgesloten. Volgens de Lijst Pim Fortuyn doet u niet alleen de Eindhovense burgers en ondernemers maar zeker ook de koninklijke familie geen plezier met deze wijze van het vieren van Koningsdag.
 
Gezien het grillige en onvoorspelbare verloop van deze coronapandemie en niet wetende of het koningspaar daardoor op verantwoorde wijze Eindhoven kan bezoeken, kunnen wij de koninklijke familie voorstellen om dit jaar de verjaardag van Willem-Alexander in huiselijke kring te vieren en volgend jaar op gebruikelijke feestelijke wijze Koningsdag in Eindhoven door te brengen, als feest voor de gehele bevolking. Wij als Lijst Pim Fortuyn denken dat de koning dit voorstel zeker in overweging wil nemen.
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen.
 
1. Hoe denkt het college over het hier bovenstaande voorstel?
2. Is het college bereid om via de Rijksvoorlichtingsdienst aan het koningspaar te vragen of zij met dit voorstel kan instemmen? 
 
Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders

 
1. Hoe denkt het college over het hier bovenstaande voorstel?
 

De Koning heeft besloten om Koningsdag 2021 in Eindhoven te vieren omdat Brainport Eindhoven bij uitstek in staat wordt geacht om met haar expertise in design en technologie een corona-proof programma te ontwikkelen met een hybride karakter, waarin naast een fysiek bezoek, ook een digitale programmering zal worden aangeboden. Als College vinden wij dat zo’n hybride programma ons in staat stelt om Eindhoven in al zijn breedte te presenteren. Nationaal en internationaal kunnen we laten zien hoe wij als centrumstad van de regio Brainport oplossingen ontwikkelen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Daarmee positioneren wij ons als aantrekkelijke stad voor potentiële werkgevers, talent en bezoekers. Een ‘traditionele’ Koningsdag met een tour door de stad biedt hiertoe minder kansen.
 

Daarnaast vinden wij deze alternatieve Koningsdag voor onze inwoners een grote kans, we zien de dag als kantelpunt in de epidemie waarin het licht aan het einde van de tunnel steeds sterker wordt. Het wordt een Koningsdag waarbij we wijken en buurten op verschillende momenten in de fysieke programmering zullen betrekken en waarbij ook de digitale programmering zal uitnodigen tot actief meedoen. Zo wordt het een feestdag voor alle inwoners, binnen de mogelijkheden van corona-maatregelen, waarop we met trots Eindhoven presenteren aan de Koninklijke Familie, aan Nederland en aan de wereld.
 

2. Is het college bereid om via de Rijksvoorlichtingsdienst aan het koningspaar te vragen of zij met dit voorstel kan instemmen?
 

Wij zijn ervan overtuigd dat de Koninklijke Familie niet snel voor Eindhoven zou kiezen als gaststad voor een Koningsdag met een traditionele tour door de stad. De keuze voor Eindhoven dit jaar heeft echt te maken met het vertrouwen dat juist Eindhoven met haar technologisch profiel, in staat is een Corona-proof hybride programma te ontwikkelen met een kwalitatief en aantrekkelijk digitaal programma. Daarnaast heeft de Koninklijke Familie enkele jaren geleden Koningsdag in Tilburg meegevierd en achten wij de kans klein dat de keuze bij een traditioneel programma weer valt op een Brabantse stad. Om die reden zien wij een dergelijk verzoek als kansloos en zullen dit dan ook niet indienen.
 

Eindhoven, 23 februari 2021
 

Een "feestje" op Koningsdag bij u thuis kost Eindhoven 1,75 miljoen euro

 

Gemeente Eindhoven: ‘Kom op Koningsdag niet naar de stad’