Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Waakzaam en dienstbaar

 Eindhoven, 25 februari 2021

Raadsvragen: je veilig voelen is een kernwaarde van ons leven.
 
Met antwoord van het college 

Toch is dat niet voor elke inwoner van onze stad vanzelfsprekend, omdat veel instanties langs elkaar heen werken i.p.v. samen te werken. Bij een bedreigende situatie zal men de mouwen moeten opstropen om de zaak te normaliseren, zodat de persoon in kwestie weer met zijn of haar leven op normale wijze door kan gaan. Bij een complexe situatie, waar ik het hier over ga hebben, zijn er teveel zaken volgens het betreffende slachtoffer en een voormalig zedenrechercheur (die uitgebreid onderzoek heeft gedaan) niet of niet goed geregeld door wisselingen van contactpersonen. Maar ook door niet op de juiste wijze terug te koppelen, waardoor het vertrouwen in Wij Eindhoven, GGZ, TRTC, Zuidzorg, Veilig Thuis, GDT, het Zorg en Veiligheidshuis, huisarts, de Politie en het OM in de beleving van het slachtoffer is geschaad. Dus zal iemand de regie moeten oppakken om te komen tot een goede en noodzakelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen en zodoende een passende oplossing te vinden. En deze oplossing heet veiligheid!

Tenzij diverse instanties het normaal vinden dat er een jonge moeder regelmatig wordt gestalkt, bedreigd, mishandeld, tegen haar wil is meegenomen en op meerdere plaatsen tot zelfs in haar eigen woning is verkracht. De daders hiervan zijn al langer bekend bij alle hierboven genoemde zorginstanties. Al enkele jaren geleden heeft deze zaak tot het ontslag geleid van een Eindhovense wijkagent. Maar daar mag deze zaak niet mee ophouden, omdat deze gebeurtenis niet op zichzelf staat.

Iedereen praat met ongetwijfeld de beste bedoelingen over haar of zijn kijk op de zaak, maar vergeten ondertussen aan het slachtoffer te vragen hoe deze erover denkt en hoe die zich voelt. Intussen zit het slachtoffer van voornoemde bedreigingen al te lang ondergedoken in een safe house, terwijl er in haar ogen niets gebeurt wat tot een structurele oplossing moet leiden. Dit ondanks dat er uitgebreid aangifte is gedaan, maar dat betreffende instanties daar niet serieus naar willen kijken. De vraag is dan, wie beschermt wie?

Heeft men angst dat als de doofpot wordt geopend er veel belastend materiaal uitkomt wat burgers van onze stad beter niet kunnen weten? Gezien het bestaande wantrouwen naar en de gevoeligheid voor de politie Zuidoost Brabant is tot nu toe deze zaak ondanks het uitdrukkelijk verzoek van eerder genoemde oud-zedenrechercheur niet overgedragen aan de Rijksrecherche, zodat die op onafhankelijke wijze deze onverkwikkelijke zaak kan onderzoeken.

Deze raadsvragen zijn tot stand gekomen i.s.m. met een voormalig zedenrechercheur van de politie Zuidoost Brabant, die hier zeer uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. In juli 2020 heeft er in het magazine Nieuwe Revu een uitgebreide reportage over deze zaak gestaan.

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1231-revu 

Dat brengt mij tot de volgende vragen:


1. Is het college bekend met deze zaak?


2. Hoe kijkt het college tegen deze materie aan?


3. Is het college in staat om uit te leggen waarom alle (gemeentelijke) hulpinstanties niet in staat zijn geweest om dit al jaren durende probleem definitief tot een goed einde te brengen?


4. Is dit een nieuw voorbeeld van waarvoor de Gemeente Eindhoven recent op de vingers is getikt door de Inspecties, i.v.m. het niet goed vervullen van de regierol in dit soort zaken?


5. Hoe gaat de Gemeente de veiligheid van betrokkenen garanderen, dat ondanks herhaalde verzoeken nog steeds niet in een plan van aanpak heeft geresulteerd?


6. Kan het college gezien het hier bovenstaande haar invloed aanwenden zodat de Rijksrecherche het onderzoek in deze zaak overneemt?


Lijst Pim Fortuyn Eindhoven


Rudy Reker

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Is het college bekend met deze zaak?

Ja.

2. Hoe kijkt het college tegen deze materie aan?

Zoals u weet gaat het college niet in op individuele gevallen. We hebben dan ook periodiek én intensief contact met betrokkene én instanties over de aanpak. Vanwege privacywetgeving in algemene zin maar ook op uitdrukkelijk
verzoek van betrokkene zelf worden geen uitspraken gedaan.

3. Is het college in staat om uit te leggen waarom alle (gemeentelijke) hulpinstanties niet in staat zijn geweest om dit al jaren durende probleem definitief tot een goed einde te brengen?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Is dit een nieuw voorbeeld van waarvoor de Gemeente Eindhoven recent op de vingers is getikt door de Inspecties, i.v.m. het niet goed vervullen van de regierol in dit soort zaken?

Zie het antwoord op vraag 2: we hebben periodiek en intensief contact met betrokkene én instanties.

5. Hoe gaat de Gemeente de veiligheid van betrokkenen garanderen, dat ondanks herhaalde verzoeken nog steeds niet in een plan van aanpak heeft geresulteerd?

Zie het antwoord op vraag 2.

6. Kan het college gezien het hier bovenstaande haar invloed aanwenden zodat de Rijksrecherche het onderzoek in deze zaak overneemt?

In algemene zin kan gesteld worden dat iedereen in Nederland aangifte kan doen bij de Rijksrecherche van (vermoedens van) ambtsmisdrijven. De Rijksrecherche opereert hierin als onpartijdige partij. Zij maken zelf de afweging of en zo ja hoe zij met een aangifte omgaat. De gemeente, noch andere overheidsinstanties hebben hier invloed op.


Eindhoven, 23 maart 2021