Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Appjes-gate en de Eindhovense burgemeester

 
De brenger van het slechte nieuws werd vroeger geliquideerd. Tegenwoordig doet de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma het achterbaks met appjes.
 
8 april 2021. Nu, met antwoord vn het college
 
Wij als Lijst Pim Fortuyn plaatsen deze raadsvragen van fractie M.A. Schreurs omdat het niet de eerste keer is dat burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, achter de rug van raadsleden een vies en gemeen spel speelt. Deze appjes zijn uit 2018 en de achterbakse appjes waar Rudy Reker (LPF) de gebeten hond is, zijn van 2020. Dit terwijl Jorritsma al vanaf begin 2020 heel de gemeenteraad van Eindhoven voorliegt. Vergelijk dit maar met de Haagse perikelen en de coalitievorming waarbij Pieter Omtzigt, (CDA) en Renske Leijten (SP) de gebeten hond zijn. Alles is toegestaan, de VVD met de ja-knikkers kletsten zich er wel weer uit. De LPF fractie wil dit niet laten gebeuren en zullen er samen met fractie M.A. Schreurs alles aan doen om de waarheid boven tafel te krijgen. 
 
 
26 maart 2021 
 
Geacht college,
 
 
Er wordt op dit moment uitgezocht wie in Den Haag de wens tot een nieuwe positie voor de heer Omtzigt naar voren geschoven heeft. (Terzijde, opvallend dat Rutte, Kaag en Hoekstra alledrie It wasn't me zeggen, voor het gemak vergetend dat ze in de ministerraad 4 jaar lang onder geheimhouding bespraken hoe Omtzigt te disciplineren en daar tot op de dag van vandaag nooit afstand van genomen hebben.)
 
Maar drie jaar geleden is het in Eindhoven al gelukt om, ook nog eens volkomen zichtbaar, de overgrote meerderheid van het gemeentebestuur tot ja-knikkers en opdrachtnemers  van de macht en speciaal degene die de functie van burgemeester vervuld te maken en via de raad alles in de " juiste", lees de macht op geen enkele manier controlerende, banen te leiden.
 
Hoe knullig en amateuristisch die repressie van de democratie in Eindhoven ook is, er is de macht van het getal. En maar eens in de vier  jaar wordt er gestemd en dat blijft toch een onderling feestje van politieke partijen en dus is er geen enkele reden om te veranderen en de democratie in te vullen zoals die bedoeld is, met checks and balances, lijkt men te denken. 
 
De toekomst begint in Eindhoven.
 
Ik had nog wat vragen. Allereerst een vraag  i.v.m. de WOB over appjes-gate en vooruitlopend op de gang naar de rechter.
 
Vraag 1: Ik had aan de griffier gevraagd waarom zij nooit de heer Reker geïnformeerd heeft dat er een actie tegen hem liep. In reactie  daarop heeft ze de heer Reker verteld dat er expliciet door de heer Jorritsma aan haar gevraagd is om het geheim te houden en daarom heeft zij de heer Reker als lid van de raad, voor wie de griffier werkt niet geïnformeerd. 
 
a. Waarom heeft de heer Jorritsma de griffier om geheimhouding verzocht? 
b. Hoe duidt de heer Jorritsma zijn verzoek tot geheimhouding aan de griffier in relatie tot de formele democratische positie tussen raadsleden en hun griffier?
c. Vindt de heer Jorritsma het oorbaar dat hij de griffier om geheimhouding heeft verzocht? 
 
Zelfs als de heer Jorritsma  raadsleden mailt dat ze hem niet hebben te controleren en in de wet dat toch echt anders geformuleerd wordt, houdt de heer Jorritsma er aan vast dat hij niets verkeerds doet. Tot op de dag van vandaag.
Zo ging het ook t.a.v. zijn uitlatingen na de rellen. Zowel op de raadsvergadering 3 dagen later, als in het interview van 10 februari in Binnenlands Bestuur 17 dagen later. In het interview staat zelfs dat de uitingen gerechtvaardigd waren en dat het aan de omstandigheden is om zich niet meer voor te doen. 
 
Alleen al qua pr voor de stad was het mega-desastreus, maar erger, het was vooral ook "niet slim' in verband met de rellen zelf. De directeur van het COT zei het bij de presentatie afgelopen dinsdag al over de uitlatingen na de rellen: Je moet wel je verstand gebruiken. 
 
Maar er lijkt nu een doorbraak te zijn: de erkenning dat het beter was geweest niet verbaal zo uit de bocht te vliegen. Hoewel de erkenning meteen weer deels ongedaan gemaakt is, doordat er gedaan wordt alsof de uitlatingen zich beperken tot de hitte van het moment (nee dus, zie het interview van 10 februari) en vergoeilijkt met dat het de hitte van het moment is, vergetend dat goed leiderschap zich kenmerkt door in staat te zijn in  het moment te kunnen doen wat gevraagd is. Daar gaan we het ongetwijfeld in de raad niet over hebben gezien de raadsvergadering van 27 januari en de opgebouwde traditie bij eerdere vergaderingen.
 
Maar de vraag dient zich in het verlengde aan of ook bij appjes-gate er een Saulus-Paulus moment is. Dus:
 
d.  Beseft de heer Jorritsma inmiddels dat hij in zijn acties t.a.v. de heer Reker met de geheimhouding letterlijk achterbaks te werk is gegaan, een landelijke coalitievorming waardig, en dat hij dat niet zo had behoren te doen?
 
Nu even terug naar de andere app-jes. De app-jes uit 2018. Hierbij een foto van de app-jes, hard bewijs van wat er op dat moment gecommuniceerd is tussen 2 bestuursleden van D66. En een smoking-gun. Uit het app-verkeer wordt namelijk duidelijk dat de heer Jorritsma dreigt met opstappen als MAS weer wethouder zou worden. 
 
Dit betekent dat er druk uitgeoefend is door de heer Jorritsma. Maar aan elke inhoud van de appjes gaan de antwoorden die ik gekregen heb voorbij. Dus daarom maar een geherformuleerde vraag:
 
2. Vindt de heer Jorritsma het passen bij de functie van burgemeester om druk uit te oefenen op de concrete invulling van het toekomstig college door een politieke partij, zoals uit de zin dat Jorritsma stapt op als MAS weer wethouder wordt aangeeft? 
 
De CdK is van dit alles op de hoogte. Inclusief het app-verkeer en heeft ook verdere onderliggende stukken. Ik zal haar ook deze vragenset  sturen. 
 
Wordt vervolgd.
 
Mary-Ann Schreurs
 

Met antwoord van het college


Burgemeester weerspreekt suggestie dat hij druk uitoefende om vierde termijn wethouder Schreurs te voorkomen


EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven ‘verwerpt’ beschuldigingen dat hij in 2018 druk heeft uitgeoefend om te verhinderen dat toenmalig D66-boegbeeld Mary-Ann Scheurs nog eens vier jaar wethouder zou worden. Ook ontkent de burgemeester dat hij een strikt vertrouwelijk conceptadvies over de D66-wethouderskandidaten heeft gekregen of gelezen.

Huidig raadslid Schreurs onthulde een maand geleden in schriftelijke vragen aan de burgemeester berichtenverkeer van toenmalig D66-afdelingsvoorzitter Mark van Glabbeek. De berichten wekken de suggestie dat het D66-bestuur en de burgemeester in 2018 hebben samengespannen om een vierde termijn van Schreurs te belemmeren.

Van Glabbeek schrijft onder andere dat hij het advies over de wethouderskandidaten al voor de verkiezingen met de burgemeester ging delen. In het vertrouwelijke wethoudersadvies werden beide toenmalige D66-wethouders (Mary-Ann Schreurs en Wilbert Seuren) afgeserveerd.

‘Jorritsma dreigde met vertrek’

Ook schrijft hij dat Jorritsma dreigde met een vertrek als Mary-Ann Schreurs weer wethouder zou worden. ,,Jorritsma kapt er mee als mas blijft zitten’’, zo staat in een van de berichten. De burgemees­ter heeft zich hier niet mee bemoeid

Woordvoerder burgemeester John Jorritsma
Wat er van klopt is niet meer vast te stellen. Van Glabbeek wil niet zeggen of het gaat om zijn woorden. Jorritsma heeft geen verklaring voor het berichtenverkeer. ,,De burgemeester heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor appverkeer van derden’’, laat zijn woordvoerder weten.

Vertrouwelijk gesprek
De burgemeester ‘verwerpt’ de insinuatie dat er druk is uitgeoefend door te dreigen met een vertrek, staat in antwoorden die deze week naar de gemeenteraad zijn gestuurd. ,,De burgemeester heeft geen commentaar gegeven op personen (geen voorkeur, geen afkeur). Dat is aan een partij en aan een eventuele coalitie. De burgemeester heeft zich hier niet mee bemoeid en zal dit ook in de toekomst niet doen’’, voegt zijn woordvoerder toe in een toelichting.

In een eerder antwoord erkent de burgemeester wel dat er in aanloop naar de verkiezingen een vertrouwelijk gesprek heeft plaatsgevonden met D66-voorzitter Mark van Glabbeek. Jorritsma zegt dat hij hem naar toenmalig landelijk voorzitter Letty Demmers heeft doorverwezen om te spreken over de procedure voor wethouderskandidaten.

Integriteit in twijfel
,,Burgemeester Jorritsma geen stukken ingezien of gehad’’, laat zijn woordvoerder bovendien weten op de vraag of hij informatie heeft gehad over het vertrouwelijke wethoudersadvies.

D66 werd na de verkiezingen in 2018 buiten de nieuwe coalitie gehouden. Schreurs verliet de Eindhovense D66-fractie een jaar later na een onvermijdelijke breuk. Als eenmansfractie trekt de ex-wethouder de integriteit van de burgemeester regelmatig in twijfel, met bijvoorbeeld kritiek op zijn optreden rondom de zogenoemde moskeebrief, een confrontatie met de LPF en de verbouwing van de raadszaal.

Burgemeester John Jorritsma

https://www.ed.nl/eindhoven/burgemeester-weerspreekt-suggestie-dat-hij-druk-uitoefende-om-vierde-termijn-wethouder-schreurs-te-voorkomen~ae066393/