Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Veroorzaken zonnepanelen storingen in communicatiesysteem C2000

 
 
Veroorzaken zonnepanelen storingen in communicatiesysteem C2000?
 
7 juni 2021
 
Geacht college,
 
Zonnepanelen zorgen voor ernstige verstoringen in C2000, het communicatiesysteem van brandweer, politie en ambulancediensten. Dit komt doordat de gebruikte apparatuur regelmatig niet aan de eisen voldoet. Ook liggen de zonnepanelen hoog, staan de hele dag aan en hebben lange kabels die zorgen de hele dag voor storende signalen. Dat zegt het Agentschap Telecom in haar jaarverslag over 2020.
 
Door de enorme groei van het aantal zonnepanelen vreest het Agentschap dat ook het aantal storingen zal toenemen, waardoor hulpdiensten minder goed met elkaar kunnen communiceren. Inmiddels zijn er over meer dan honderd C2000-antennes klachten ontvangen. Het C2000-systeem telt zeshonderd antennes. Deze ontwikkeling baart de LPF zorgen, zeker ook omdat het college de ambitie heeft om het aantal zonnepanelen in de stad enorm uit te breiden.
 
Daarom hebben wij de volgende vragen voor u: 
 
- Heeft u al kennis genomen van het jaarverslag 2020 van het Agentschap Telecom?
 
- Deelt u de zorgen die wij hebben over de toename van het aantal storingen in het C2000-systeem die worden veroorzaakt door zonnepanelen?
 
- Hoeveel C2000 antennes staan er in onze stad?
 
- Hebben deze C2000 antennes ook last van storingen? Zo ja, hoeveel storingen zijn er de afgelopen jaren geweest en werden die veroorzaakt door zonnepanelen of door een andere oorzaak?
 
- Is het bij u bekend of de hulpdiensten die werken met het C2000 communicatiesysteem in onze stad steeds meer problemen ondervinden met de communicatie mede veroorzaakt door zonnepanelen?
 
- Gaat u in overleg met deze hulpdiensten om deze problemen te bespreken zodat communicatieproblemen in de toekomst voorkomen kunnen worden?
 
- Gaat u uw beleid ten aanzien van zonnepanelen aanpassen zodat het aantal storingen tot het minimum kan worden beperkt? B.v. door te onderzoeken welke leveranciers van zonnepanelen niet voldoen aan de wettelijke eisen?
 
- Mocht u samenwerken met leveranciers van zonnepanelen die niet aan de wettelijke eisen voldoen, gaat u deze samenwerking dan verbreken?
 
- Gaat u tijdelijk stoppen met het plaatsen van zonnepanelen totdat bovenstaande problemen zijn opgelost? Zo nee, waarom niet?
 
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
 
Tjerk Langman, 
 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1.Heeft u al kennis genomen van het jaarverslag 2020 van het Agentschap Telecom?
 
Ja.
 
2. Deelt u de zorgen die wij hebben over de toename van het aantal storingen in het C2000-systeem die worden veroorzaakt door zonnepanelen?
 
Op basis van de ons beschikbare informatie is er geen reden te vermoeden dat het aantal storingen binnen het C2000-netwerk toegenomen zijn vanwege de toenemende aanwezigheid van zonnepanelen. De landelijke beheersorganisatie C2000 monitort de hoeveelheid en de aard van verstoringen en betrekt in haar analyses ook de eventuele invloed van zonnepanelen.
 
3. Hoeveel C2000 antennes staan er in onze stad? 
 
In Eindhoven zijn drie C2000-antennes aanwezig.
 
4. Hebben deze C2000 antennes ook last van storingen? Zo ja, hoeveel storingen zijn er de afgelopen jaren geweest en werden die veroorzaakt door zonnepanelen of door een andere oorzaak?
 
Er zijn antenneverstoringen geweest in 2020, dit zijn er in totaal 3 stuks. Dit is niet gerelateerd aan verstoring door zonnepanelen maar betrof technische problemen aan de masten. In 2021 zijn er geen antenneverstoringen op de drie C2000 masten in Eindhoven geweest.
 
5. Is het bij u bekend of de hulpdiensten die werken met het C2000 communicatiesysteem in onze stad steeds meer problemen ondervinden met de communicatie mede veroorzaakt door zonnepanelen?
 
Nee, dit is niet bekend.
 
6. Gaat u in overleg met deze hulpdiensten om deze problemen te bespreken zodat communicatieproblemen in de toekomst voorkomen kunnen worden?
 
Nee, zie het antwoord op vraag 2.
 
7. Gaat u uw beleid ten aanzien van zonnepanelen aanpassen zodat het aantal storingen tot het minimum kan worden beperkt? B.v. door te onderzoeken welke leveranciers van zonnepanelen niet voldoen aan de wettelijke eisen?
 
Nee.
 
8. Mocht u samenwerken met leveranciers van zonnepanelen die niet aan de wettelijke eisen voldoen, gaat u deze samenwerking dan verbreken?
 
Dit is niet van toepassing omdat de gemeente Eindhoven niet samenwerkt met leveranciers van zonnepanelen die niet aan de wettelijke eisen voldoen.
 
9. Gaat u tijdelijk stoppen met het plaatsen van zonnepanelen totdat bovenstaande problemen zijn opgelost? Zo nee, waarom niet?
 
Nee, zie het antwoord op vraag 2.
 
Eindhoven, 29 juni 2021