Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Meer ruimte voor fietsers

Raadsvragen: Geef zowel de fietser als de automobilist meer ruimte op het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan.

Met antwoord van het college

Eindhoven, 7 juli 2021

Geacht college,

Sinds de herinrichting van de Brussellaan in 2014 is de verkeerssituatie op het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan onoverzichtelijk en gevaarlijk geworden. Meerdere ongevallen waarbij ook fietsers bij zijn betrokken zijn daar al gebeurd. Fietsers en automobilisten komen zeker in de spitsperiode vaak met elkaar in botsing op het drukke kruispunt omdat er véél te weinig ruimte is op de rijbaan aan de kant van de Brussellaan. Hierdoor gaan veel fietsers op dat punt over de stoep fietsen wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Dit kan verholpen worden als de drie parkeerplaatsen voor het kruispunt worden opgeheven (zie foto’s). Dan kan het fietspad naar die plek worden verplaatst zodat er meer ruimte ontstaat voor zowel de fietser als de automobilist. Een win-winsituatie dus. Het opheffen van de drie parkeerplaatsen is acceptabel want er is nog voldoende parkeergelegenheid aan de Brussellaan, Herentalsweg en de Ukkelstraat. Ons plan past ook in de visie van het college om de fietser meer de ruimte te geven in Eindhoven. Indien gewenst willen wij graag met de wethouder en de betrokken ambtenaren de verkeerssituatie ter plaatsen gaan bekijken.

- Bent u het met ons eens dat het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan gevaarlijk is voor fietsers omdat de rijbaan op het kruispunt te smal is en er veel auto- en vrachtverkeer rijdt?
- Bent u bereid om serieus over onze optie na te denken om het fietspad te verplaatsen en de drie parkeerplaatsen op te heffen?
- Mocht u hier niet in meegaan hoe gaat u de verkeerssituatie op het kruispunt dan veiliger maken voor de fietser en automobilist?

Tjerk Langman, raadslid.
Rudy Reker, fractievoorzitter

Antwoord van burgemeester en wethouders

 
1. Bent u het met ons eens dat het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan gevaarlijk is voor fietsers omdat de rijbaan op het kruispunt te smal is en er veel auto- en vrachtverkeer rijdt?
 
Het kruispunt Brusselllaan / Bisschop Bekkerslaan is geen aandachtslocatie in het Actieplan Verkeersveiligheid 2021. Dat betekent dat er de laatste jaren niet of nauwelijks geregistreerde ongevallen zijn gebeurd en dat er ook niet of nauwelijks sprake is van meldingen van onveiligheid. Dat neemt niet weg dat de situatie als onveilig kan worden ervaren. De plek waar het profiel wijzigt van smal naar breed en de fietsstrook overgaat in een vrijliggend fietspad is kwetsbaar. Als er een wachtrij voertuigen voor het verkeerslicht staat worden fietsers gehinderd en wellicht verleid om over het trottoir te fietsen. Dat is geen wenselijke situatie.
 
2. Bent u bereid om serieus over onze optie na te denken om het fietspad te verplaatsen en de drie parkeerplaatsen op te heffen?
 
Er zijn diverse mogelijkheden om de situatie te verbeteren. De meest ingrijpende is het opheffen van een aantal parkeerplaatsen en de vrijgekomen ruimte benutten om de overgang van fietsstrook naar fietspad soepeler te laten verlopen. De mogelijkheden en hun voor- en nadelen zullen onderzocht en uitgewerkt worden met als doel om de verkeersveiligheidssituatie te verbeteren. Daarbij worden ook de Fietsersbond en omwonenden betrokken. Afhankelijk van de omvang van de te nemen maatregelen zal naar verwachting uiterlijk in het eerste half jaar 2022 realisatie plaatsvinden. Eerder indien de maatregelen minder omvangrijk zijn.
 
3. Mocht u hier niet in meegaan hoe gaat u de verkeerssituatie op het kruispunt dan veiliger maken voor de fietser en automobilist?
 
Zie antwoord op vraag 2.
 
Eindhoven, 21 september 2021