Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Snelfietspad in een voetgangersgebied?

7 augustus 2023

Raadsvragen: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Met antwoord van het college

Geacht college

De laatste weken was ik in de gelegenheid om het nieuw ingerichte deel van het Stratumseind en de rest van de binnenstad eens goed tot mij te nemen. Mede ingegeven door een artikel van Studio040 waar ondernemers van de Kleine Berg om meerdere en begrijpelijke redenen klinkers willen i.p.v. het zwarte asfalt.

Vanaf de dag dat de ‘echte nieuwe Eindhovense steen’ in 2018 werd gepresenteerd waren wij als LPF om meerdere redenen al kritisch over deze steen. Ons commentaar en dat was niet alleen om de prijs, hebben wij toen laten horen. Helaas tegen dovemansoren. Die kritiek van toen blijft wat ons betreft overeind. De LPF zou een meer klassieke en onverwoestbare steensoort hebben genomen.

Los van de steen had de gemeente Eindhoven eerder al besloten dat heel de binnenstad dezelfde uitstraling moet krijgen. Daar kunnen wij het mee eens zijn. Maar ‘De Bergen’ kun je ook los van de binnenstad zien.

Maar hoe is het toch mogelijk dat het college op een groot druk voetgangersgebied in de binnenstad, vanwaar alle winkels en horecazaken bereikbaar zijn, daar in elke straat een strook zwart asfalt als een snelweg tussenin gaat leggen? Terwijl wij aan de andere kant er alles aan doen om met het oog op de klimaatverandering, de hittestress en gevoelstemperatuur tussen de gebouwen daar laag te houden. Dat doe je in elk geval niet met het zwarte asfalt.

Ondernemers Kleine Berg willen klinkers in plaats van asfalt.

Ondernemers van de Kleine Berg willen geen asfalt bij de herinrichting van de straat. Een begrijpelijke en verstandige keuze volgens de LPF en zij laten aan de gemeente weten zich ernstig zorgen te maken. Inderdaad, wij als LPF merken nu al op het Stratumseind dat deze ‘snelweg’ uitnodigd om het dan maar gelijk als snelfietspad te gaan gebruiken. Afgezien van de bezwaren over de steensoort, die wij zojuist hebben benoemd is het zinvol om in ‘De Bergen’, waar legio terrassen en winkeltjes zijn te kiezen voor een steensoort die;

a) beter bij de karakterstiek van de vooroorlogse bebouwing past;

b) een kleur steen die niet uitnodigd om sneller als voetgangers op de (elektrische) fiets naar de andere kant van ‘De Bergen’ te bewegen.

c) maar het belangrijkste is, nu het nog kan om het zwarte asfalt in ‘De Bergen’ helemaal te laten vervallen.

Dat brengt mij tot de volgende vraag.

  • Is het college bereid om samen met de ondernemers van de Kleine Berg tot een voor beide partijen aanvaartbare oplossing te komen, wat een alternatief inhoud voor de strook zwart asfalt?

Rudy Reker

https://www.ed.nl/eindhoven/asfalt-op-de-kleine-berg-ondernemers-en-bewoners-vrezen-nu-al-voor-hardrijders-en-hittestress~a081f240/

https://studio040.nl/nieuws/artikel/ondernemers-kleine-berg-willen-klinkers-in-plaats-van-asfalt

https://www.ed.nl/eindhoven/wethouder-eindhoven-moet-kiezen-voor-steen-die-beter-past-op-historische-kleine-berg-in-plaats-van-asfalt-zegt-lpf-raadslid-rudy-reker~a23cc0c11/

Antwoord van burgemeester en wethouders

Is het college bereid om samen met de ondernemers van de Kleine Berg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen, wat een alternatief inhoud voor de strook zwart asfalt?

Algemene ontwerpuitgangspunten voor de binnenstad.

We wijken niet af van de in 2019 vastgestelde ontwerpuitgangspunten voor de binnenstad. Een van de uitgangspunten is een basis uniforme uitstraling, waarbij de identiteit van straten vooral ontstaat door de uitstraling van de panden en wat er op straat gebeurt.Deze uitgangspunten zijn vastgesteld omdat Eindhoven groeit en het gebied met binnenstedelijke dynamiek hierdoor de komende jaren verandert.

Zo zijn er afgelopen jaren bijvoorbeeld meer ondernemingen ontstaan en meer inwoners bij gekomen. Ook is er meer groen bij gekomen en is er ruimte voor voetganger en fiets gecreëerd. Dat allemaal op een klein oppervlak. Eindhoven heeft een historie van transformatie en de dynamiek van de (binnen)stad zal de komende decennia blijven veranderen.

Op basis hiervan zijn de eerder genoemde ontwerpuitgangspunten vastgesteld. Voor de materiaalkeuze herinrichting binnenstad verwijzen we naar de Nadere Toelichting bij raadsvoorstel ”Vaststellen DO fase 2 en actualisatie budget Herinrichting Binnenstad” die op 8 september aan de raad is toegezonden.

Specifieke inrichting van de Kleine Berg Met het oog op de klimaatverandering en verminderen van de hitte krijgt de Kleine Berg meer groen, meer schaduw door bomen en lichtere bestratingsmaterialen omdat deze minder warmte opnemen. De Eindhovense steen heeft deze lichte kleur. We wijken niet af van de keuze voor asfalt, want dit benadrukt de continuïteit van het stratennetwerk. In combinatie met de nieuwe steen in de stoepen (warm grijs met schakering van kiezeltjes in allerlei kleuren) en de natuurstenen banden vormt het asfalt een rustige basis voor de inrichting van de Kleine Berg en de rest van de binnenstad.

Daar bovenop zijn tal van mogelijkheden voor een onderscheidende uitstraling van de straat. Denk aan het (gevel)groen in de Kleine Berg, terrasuitstallingen en kunst in de openbare ruimte. Het asfalt wordt bovendien op 5 plekken onderbroken door de Eindhovense steen. De Eindhovense steen komt op de kruispunten met de Bergstraat, Prins Hendrikstraat en Heilige Geeststraat en er worden twee accentvlakken gemaakt halverwege de Bergstraat – Willemstraat en Prins Hendrikstraat – Grote Berg. 25% van de rijbaan wordt zo voorzien van de Eindhovense steen.

Wij verwachten niet dat het toepassen van een straatklinker van grote invloed zal zijn op de snelheid van het verkeer. De verschillende verkeersdeelnemers moeten rekening houden met elkaar, zoals dit nu ook het geval is op de Kleine Berg. Om het verkeer in goede banen te leiden krijgt de Kleine Berg een autoluwe inrichting met meer groen, minder parkeren, meer ruimte voor voetgangers en voor de fiets (in de vorm van fietsparkeren) en geldt de maximum snelheid van 15 km/uur voor het autoverkeer. Ook realiseren we snelheidsremmende maatregelen, zoals verhoogde kruisingen. Eind 2020 is een tijdvenster voor laden en lossen ingevoerd (van 9.00 tot 12.00 uur). Nadat de Kleine Berg heringericht is, wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn om de snelheid van het autoverkeer te verminderen als dit nodig blijkt te zijn (bijvoorbeeld door een autovrije Kleine Berg).

Ter afsluiting

De totstandkoming van het ontwerp voor de herinrichting van de Kleine Berg heeft een lange aanloop gekend waarbij bewoners en ondernemers zijn betrokken. In april 2017 werd het definitief ontwerp voor de herinrichting Kleine Berg gepresenteerd om in 2018 met de uitvoering te kunnen starten. De werkgroep herinrichting Kleine Berg verzocht in augustus 2018 om deze uitvoering uit te stellen en aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de binnenstad. Daaraan is gehoor gegeven.

In november 2021 is het voorlopig ontwerp en in mei 2022 het definitief ontwerp aan de buurt gepresenteerd. De aanbestedingsprocedure Kleine Berg is volgens planning op dinsdag 29 augustus 2023 gestart zodat de herinrichting in het voorjaar 2024 is afgerond, voordat de terrassen weer open gaan. Dit volgens afspraak met de ondernemers.

Indien gewenst komt portefeuillehouder Thijs graag bij de bewoners en ondernemers op bezoek om nadere toelichting te geven. De brandbrief aan de fractievoorzitters Gemeenteraad Eindhoven namens de ondernemers uit de Bergen, wordt in lijn met deze raadsvragen beantwoord.

28/03/2024 Studio040 https://studio040.nl/nieuws/artikel/geen-asfalt-maar-gebakken-klinkers-in-eindhovense-binnenstad

28/03/2024 ED https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-stopt-met-aanleg-omstreden-racebaan-in-de-binnenstad-onveiligheid-onderschat~aee774ba/