Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Weer 65 jonge alleenstaande asielzoekers

14 augustus 2023

Raadsvragen: Gelooft het college dat zij hierin juist handelen?  

Met antwoord van het college           
                                                                                                                                                                      
Geacht college,

Vorige week, op 11 en 12 augustus werden wij opgeschrikt door een bericht in het ED dat Hotel Glow aan de Keizersgracht in hartje Eindhoven per 15 augustus dicht gaat en er verregaande plannen zijn om er tijdelijk asielzoekers in op te vangen. Het gaat om maximaal 65 alleenstaande jongeren tussen de 15 en 18 jaar. In korte tijd alweer het derde hotel in deze regio die overstag gaat voor de vraag, de eisen en de zoals het lijkt, onuitputtelijke geldstroom van de COA.

Uit deze berichten maken wij op dat ondernemers en omwonenden daar niet blij mee zijn. Ook de Eindhovense Lijst Pim Fortuyn is mordicus tegen opvang van welke asielzoeker dan ook. Genoeg is genoeg!

En dan ook hier weer de opmerking dat de communicatie van het college naar ondernemers, omwonenden en naar de gemeenteraad nul komma nul is geweest. Een andere reden daarvoor is dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze landelijke asieltsunami van gelukszoekers niet oplost door meer plaatsen aan te bieden. Het tegendeel is eerder waar!

Door constant nieuwe opvangplaatsen aan te bieden zal dat de toestroom van asielzoekers aanwakkeren. Ook deze jongeren hebben allemaal de middelen om het thuisfront binnen één minuut te laten weten hoe goed zij hier worden opgevangen. Onderdak, eten, drinken, zakgeld, scholing en ziektekostenverzekering. Dan ook nog midden in het centrum waar honderden lokale daklozen dagelijks maar moeten zien, hoe en waar zij de nacht kunnen doorbrengen. Het aanbieden van opvangplaatsen voor deze doelgroep staat in schrijnend contrast met onze kinderen die 10 jaar of langer op een huurwoning moeten wachten. Want koopwoningen of appartementen zijn ook voor hen onbereikbaar en onbetaalbaar geworden.

Een ratten- of bijenplaag in je woning of tuin los je niet op door brood voor de vogeltjes te strooien of een pot honing neer te zetten, want dan komen er alleen maar meer ongewenste gasten op af. Maar dat doe je op een andere wijze. Ook het Europees, het Nederlands, dus ook het Eindhovens opvangprobleem van gelukszoekers, asielzoekers en statushouders wakkert het avontuur van deze mensen om naar Europa te gaan aan. De LPF gaat ervan uit dat u dat kunt begrijpen. Zo niet, dan wil ik u dat graag komen uitleggen.

Begin juni al heb ik op onze site twee artikelen toegevoegd die in verband met deze vragen interessant zijn om te lezen.https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1357-de-toestroom-van-asielzoekers-zal-nooit-stoppen https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1362-wij-mogen-onze-handen-niet-in-onschuld-wassen De LPF komt op voor de inwoners van Eindhoven! Dat moge duidelijk zijn. Deze stad heeft genoeg problemen en uitdagingen. Denk aan de hoge woningnood, te weinig bouwlocaties, te weinig (betaalbare) doorstroomlocatie voor ouderen, te weinig verpleegtehuizen, een te hoge rente, de energietransitie, doorstroming van het verkeer i.v.m. afsluitingen en de toekomstige HOV lijnen in de stad. Maar ook het toenemende armoedeverval onder Eindhovense inwoners is een punt van zorg. De overbelasting van de gezondheidszorg en het tekort aan verplegend personeel. En last but not least, de hoeveelheid onnodige bureaucratie in het Stadhuis. Ik ben ervan overtuigd dat het college er zo nog een aantal aan kan toevoegen. Laten wij eerst deze maar eens oplossen voordat wij deze ‘nieuwkomers’ in de watten gaan leggen.

Dat brengt mij tot de volgende vragen;

  1. Is het college het met de LPF eens dat zij wederom hebben gefaald met de communicatie over de opvang naar ondernemers, omwonenden en de gemeenteraad?

  2. Vindt het college het verantwoord dat er weer een hotel in het centrum uit de markt wordt genomen?

  3. Vindt het college de plaatsing van 65 alleenstaande jongeren tussen de 15 en 18 jaar midden in het uitgaanscentrum verantwoord?

  4. Kan het college zich indenken dat de verleidingen rondom de ‘grootste stapstraat van ons land’ voor deze jongeren met een totaal andere cultuur veel te groot is?

  5. Kan het college de bezwaren uit de omgeving van Hotel Glow begrijpen?

  6. Heeft het college nu de indruk dat zij door opvangplaatsen aan te bieden een (begin van het) einde maakt aan de blijvende vraag voor opvangplaatsen van de regering en het COA?

  7. Is het college het met de LPF eens dat het aantal asielzoekers nooit zal ophouden als wij zelf daar geen eind aan maken?

  8. Is het college het met de LPF en véle burgers eens dat het college onze lokale problemen eerst moeten oplossen?

  9. Is het college bereid om bij de huidige en nieuwe regering aan te dringen op meer daadkracht en controle bij onze Nederlandse grens?  

Rudy Reker

31 augustus 2023

Geen 65 maar 105 vluchtelingen aan de Keizersgracht in Eindhovense binnenstad, ook hotel Dirven wordt opvang

16/08/2023 https://nieuwrechts.nl/94073-maria-moet-15-jaar-wachten-op-sociale-huurwoning-woont-noodgedwongen-samen-met-ex-man/SXVnU0I5cTNPbHB2L2dxZGdyS2w5VDdlOHFQNlFoQ2tNelJnQkllbGd0MXRUUnF3TXc9PQ

18/08/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/minder-onrust-over-komst-jonge-asielzoekers-naar-hotel-glow-na-gesprek-met-gemeente-en-coa~abae3865/ 

31/08/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/geen-65-maar-105-vluchtelingen-aan-de-keizersgracht-in-eindhovense-binnenstad-ook-hotel-dirven-wordt-opvang~a4c45308/

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college het met de LPF eens dat zij wederom hebben gefaald met de communicatie over de opvang naar ondernemers, omwonenden en de gemeenteraad?

Daar is het college het niet mee eens. De gemeente heeft de afgelopen weken uitgebreid ingezet op een goede communicatie richting omwonenden, ondernemers en de gemeenteraad. Zo zijn er besloten informatieavonden georganiseerd op 16 en 30 augustus met de burgemeester, wethouder Toub, COA en vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersverenigingen. Ook wordt er nog een informatieavond voor alle geïnteresseerde omwonenden georganiseerd, die daarvoor een uitnodiging ontvangen. Bovendien zijn omwonenden en ondernemers via meerdere kanalen geïnformeerd, bijvoorbeeld door een wijkinfo, ondernemerskanaal ‘Chainels’, e-maillijsten van bewoners- en ondernemersverenigingen, en informatie op de website van de gemeente. De gemeenteraad is vóór het reces nog op de hoogte gebracht van een verzoek van het COA, en op 16 en 31 augustus geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en het collegebesluit.

2. Vindt het college het verantwoord dat er weer een hotel in het centrum uit de markt wordt genomen?

De (vastgoed)eigenaren van Hotel Glow en hotel-restaurant Dirven hebben het recht om met het COA afspraken te maken en hun hotel beschikbaar te stellen. De gemeente stemt hiermee in vanwege het maatschappelijke belang en onze morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om voldoende asielopvangplekken te bieden. Het blijft echter een noodoplossing. Het bieden van structurele asielopvangplekken elders in de stad heeft zowel voor gemeente als COA sterk de voorkeur. Dit kost echter tijd.

3. Vindt het college de plaatsing van 65 alleenstaande jongeren tussen de 15 en 18 jaar midden in het uitgaanscentrum verantwoord?

Het college begrijpt de zorgen. De opvang van deze jongeren in het stadscentrum vergt extra voorzorg. Om die reden is er de afgelopen weken intensief overleg geweest tussen gemeente, COA, hotel, politie, handhaving en andere partijen. Samen blijven we hierin optrekken om goede afspraken te maken rondom veiligheid en leefbaarheid van de opvang en omgeving. Ook na de plaatsing van de jongeren in het hotel blijven we dit monitoren.

4. Kan het college zich indenken dat de verleidingen rondom de ‘grootste stapstraat van ons land’ voor deze jongeren met een totaal andere cultuur veel te groot is?

De gemeente erkent het risico van verleidingen voor deze doelgroep. Daarom zorgt het COA in overleg met de gemeente, politie, handhaving en andere 3 betrokken (maatschappelijke) organisaties voor een goed beheerplan. Ook is het COA verantwoordelijk voor het bieden van een lesprogramma en dagbesteding tot het onderwijs voor deze groep is geregeld. De mogelijkheid om gebruik te maken van het aangrenzend pand voor recreatie en dagbesteding, buitenruimtes, enzovoort, zal daarnaast de druk op de omgeving verlichten.

5. Kan het college de bezwaren uit de omgeving van Hotel Glow begrijpen?

Het college begrijpt de zorgen en bezwaren. De gemeente heeft de directe buren en vertegenwoordigers van de bewoners- en ondernemersverenigingen tweemaal uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Dijsselbloem, wethouder Toub en het COA. Deze bijeenkomsten hebben op woensdagavond 16 en 30 augustus op een constructieve wijze plaatsgevonden. Bovendien worden omwonenden en ondernemers rondom de locatie uitgenodigd voor een informatieavond. De gemeente en het COA blijven ook daarna in gesprek met de buurt en ondernemers, bijvoorbeeld via een omwonendenoverleg wat het COA structureel zal verzorgen.

6. Heeft het college nu de indruk dat zij door opvangplaatsen aan te bieden een (begin van het) einde maakt aan de blijvende vraag voor opvangplaatsen van de regering en het COA?’

Zie antwoord op vraag 7.

7. Is het college het met de LPF eens dat het aantal asielzoekers nooit zal ophouden als wij zelf daar geen eind aan maken?

Daar heeft de gemeente Eindhoven geen invloed op, dit is een onderwerp dat op landelijk en Europees niveau besproken wordt. Er is in het bijzonder momenteel dringend behoefte aan extra opvangplekken voor alleenstaande kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het college vindt het van belang om onze morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid te blijven nemen, zeker omdat het realiseren van structurele locaties tijd kost.

8. Is het college het met de LPF en véle burgers eens dat het college onze lokale problemen eerst moeten oplossen?

Het een sluit het ander niet uit. De gemeente zet zich in voor alle problemen die Eindhoven raken.

9. Is het college bereid om bij de huidige en nieuwe regering aan te dringen op meer daadkracht en controle bij onze Nederlandse grens?

Zie antwoord op vraag 7.

Eindhoven, 31 augustus 2023.