Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Waarom niet gewoon een Nederlandse bank?

29 augustus 2023,

Raadsvragen: Waarom niet gewoon een Nederlandse bank? 

Met antwoord van het college                                                                                                                                                                          

Verschillende scholen in Zuidoost-Brabant zijn getroffen door het faillissement van de Litouwse bank UAB PayrNet en lijden duizenden euro’s verlies. Vooral voor schoolreisjes gebruiken de scholen massaal prepaid-betaalkaarten van SimpledCard. Maar tegoeden die bij de Litouwse bank werden geparkeerd, blijken niet gegarandeerd. Dit mochten wij enkele dagen geleden in het ED lezen.

Wij hoeven maar tot 2008 terug te gaan waarbij Icesave, een gerenommeerde bank in IJsland failliet is gegaan. Duizenden Nederlanders, maar ook gemeenten en provincies waren daar toen slachtoffer van. Van deze gebeurtenis lijkt mij, had men toch van kunnen leren.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

  1. Wat betekent dit concreet voor alle scholen in Eindhoven?

  2. Heeft dit ook nog financiële consequenties voor onze gemeente?

  3. Kunt u aangeven hoe groot het totaal verlies, bij voorkeur per school tot op heden is?

  4. Waarom houden scholen een minder veilige bank in het buitenland aan i.p.v. een bank in eigen land?

  5. Zijn hierover afspraken tussen de gemeente, het college en de scholen in onze gemeente?

  6. Hoe is het (toe)zicht van het college op andere gesubsidieerde instellingen (domein welzijn en zorg) die mogelijkerwijs ook een minder veilige bank gebruiken en wat is hiervan de actuele situatie?

  7. Wat vindt de Provincie en onze huisaccountant van deze situatie?

Rudy Reker

25/08/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/scholen-in-regio-eindhoven-en-helmond-getroffen-door-faillissement-litouwse-bank-duizenden-euros-verlies~a5a0f554/

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Wat betekent dit concreet voor alle scholen in Eindhoven?


Simplecard biedt prepaid kaarten aan. Op deze kaarten kan een school geld vooraf storten i.p.v. dat kosten voorgeschoten moeten worden door medewerkers en later gedeclareerd.
Simplecard werkt hiervoor samen met een bank in Litouwen omdat ze zelf geen bankvergunning hebben. Deze bank is failliet gegaan. De gebruikers van de diensten, scholen in deze, van Simpledcard hebben zelf geen keuze in de bank die Simpledcard gebruikt.


Het staat schoolbesturen vrij om hiervan gebruik te maken, daar heeft de gemeente geen invloed op. Voor openbare scholen heeft de gemeente wel een toezichthoudende rol. Daarom hebben wij bij deze schoolbesturen (Salto en Silfo) navraag gedaan. Bij Salto speelt dit onderwerp niet. Silfo heeft wel een overeenkomst met SimpledCard.


De toezichthoudende rol van de gemeente heeft tot doel om te borgen dat er continuïteit van onderwijs geboden kan worden en er dus financiële continuïteit bestaat. Dat is niet op het niveau van met welke aanbieders een school werkt. Die informatie hebben wij als gemeente niet.


2. Heeft dit ook nog financiële consequenties voor onze gemeente?


Nee.


3. Kunt u aangeven hoe groot het totaal verlies, bij voorkeur per school tot op heden is?


SILFO heeft laten weten dat het in haar situatie gaat om een bedrag van ca €5.000,--.


4. Waarom houden scholen een minder veilige bank in het buitenland aan i.p.v. een bank in eigen land?


De scholen bankieren niet zelf bij deze Litouwse bank, maar Simpledcard maakt gebruik van deze bank.


5. Zijn hierover afspraken tussen de gemeente, het college en de scholen in onze gemeente?


Nee, scholen zijn zelfstandige entiteiten en derhalve ook vrij in de keuze.


6. Hoe is het (toe)zicht van het college op andere gesubsidieerde instellingen (domein welzijn en zorg) die mogelijkerwijs ook een minder veilige bank gebruiken en wat is hiervan de actuele situatie?


Hierop hebben wij geen zicht c.q. houden wij geen toezicht. Ook deze instellingen zijn zelfstandige entiteiten en derhalve ook vrij in de keuze. Er zijn geen wettelijke kaders voor gemeenten om hier op te kunnen ingrijpen dan wel toezicht houden.


7. Wat vindt de Provincie en onze huisaccountant van deze situatie?


Omdat deze situatie buiten de beïnvloedingssfeer en verantwoordelijkheid ligt van de gemeente is hierover geen overleg geweest met de provincie en accountant. Als toezichthouders van de gemeente hebben zij hier geen rol in.


Eindhoven, 26 september 2023