Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Een leven is meer waard

Raadsvragen: Een aalmoes om 7 AED’s in De Tempel operationeel te houden.

Met antwoord van het college

5 september 2023

Geacht college,

Via het social mediakanaal bereikte mij, als inwoner van De Tempel het volgende bericht.

Hulpvraag: Geld voor AED-onderhoud nodig in De Tempel

Als beheerder van 7 AED’s in de wijk de Tempel in Eindhoven wil ik graag uw aandacht voor het volgende:

De AED’s zijn geschonken door de Philips foundation inclusief een onderhoudscontract. Het onderhoudscontract is inmiddels afgelopen en ik had de toezegging van de gemeente om ook in de toekomst geld te kunnen krijgen om de AED’s in onze wijk operationeel te houden. Dit is blijkt nu echter niet mogelijk te zijn waardoor ik op andere manieren geld moet zien te krijgen voor dit doel.

AED’s zijn een belangrijk hulpmiddel om te helpen iemand met een hartstilstand te reanimeren en daarmee een grotere overlevingskans aan die persoon te geven.” (…)

De huidige beheerder van de AED’s in De Tempel heeft nadat hij de gebiedsbeheerder tevergeefs om een bijdrage, dus een subsidie had gevraagd niet mogelijk. Inmiddels zijn er door de beheerder 2 crowdfunding acties opgezet om het benodigd geld bijen te krijgen, want ook de 5 overige batterijen (één van de 6 is al gestopt) moeten dringend vervangen worden. Niemand wil en ook wij in De Tempel niet dat een hulpverlener een AED nodig heeft en het apparaat werkt niet, waardoor de patiënt overlijdt. Het is ons bekend dat er in meerdere wijken in onze stad AED’s hangen en bereikbaar zijn. De onderhoudskosten zijn vergeleken met de begroting van onze stad van méér dan een miljard niet extreem hoog te noemen.-

- De Pads moeten elke 2 jaar vervangen worden en kosten circa € 67 per AED per keer.

- Batterijen zijn niet oplaadbaar en moeten elke 4 jaar vervangen worden, kosten circa € 185 per AED per keer.

De huidige beheerder is in onderhandeling voor een onderhoudscontract, maar ook daar is geld voor nodig. Op dit moment is er in onze wijk dringend behoefte aan € 1.445 euro om het noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren. Volgens de LPF is een leven meer waard.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Is het u bekend dat er in onze wijk De Tempel 7 AED’s beschikbaar zijn die destijds zijn geschonken door de Philips Foundation?

2. Is het u bekend dat het onderhoudscontract daarvan is afgelopen?

3. Is het juist dat de gemeente destijds de toezegging heeft gedaan om met gemeenschapsgeld deze AED’s operationeel te houden?

4. Zo ja, wat is dan nu de reden om deze belofte te verbreken?

5. Vindt u als college het naar onze inwoners verantwoord dat er wél AED’s wel bereikbaar zijn, maar niet blijken te werken als de hulpverlener een patiënt wil reanimeren?

6. Kunt u aangeven hoeveel AED’s er op openbare en bereikbare plaatsen in onze stad Eindhoven beschikbaar zijn?

7. Hoe is daar het onderhoud financieel geregeld en werken deze AED’s allemaal nog?

8. Is het college het met de LPF eens dat binnen onze gemeente onderhoudskosten voor alle AED’s in onze stad betaald moeten en kunnen worden uit het wijkbudget?

9. Is het college bereidt om indien noodzakelijk i.v.m. het onderhoud, de wijkbudgetten te verhogen?

10. Gezien de AED´s aard van dit onderwerp levensreddend kan zijn, kan het college deze vragen met spoed beantwoorden?

Rudy Reker

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Is het u bekend dat er in onze wijk De Tempel 7 AED’s beschikbaar zijn die destijds zijn geschonken door de Philips Foundation?


Er zijn verschillende manieren om een AED te verkrijgen. Wij hebben geen rol in of zicht op hoe AED’s in verschillende wijken en op verschillende plekken terecht komen.


2. Is het u bekend dat het onderhoudscontract daarvan is afgelopen?


Door uw raadsvragen is dit onderwerp nu onder onze aandacht gekomen. Hiervoor waren wij hiervan niet op de hoogte, omdat het onderhoud van de AED’s in onze stad veelal door inwoners of verenigingen zelf wordt geregeld.


3. Is het juist dat de gemeente destijds de toezegging heeft gedaan om met gemeenschapsgeld deze AED’s operationeel te houden?


Uit navraag blijkt dat het hier gaat om gesprek dat is gevoerd tijdens een wijkoverleg en waarbij is aangegeven dat wordt onderzocht of de middelen uit het wijkbudget gehaald kunnen worden.


4. Zo ja, wat is dan nu de reden om deze belofte te verbreken?


Zie het antwoord op vraag 3


5. Vindt u als college het naar onze inwoners verantwoord dat er wél AED’s wel bereikbaar zijn, maar niet blijken te werken als de hulpverlener een patiënt wil reanimeren?


In het bestuursakkoord hebben we aangegeven dat we het bewonersinitiatief Eindhoven Hartveilig faciliteren, zodat er verspreid over de stad en binnen 6 minuten van elke plek voldoende AED’s en burgerhulpverleners beschikbaar komen. Wij vinden het natuurlijk om die reden ook belangrijk dat de AED’s werken en zijn daarom in gesprek over manieren dat wij hierin verantwoordelijkheid kunnen nemen.


6. Kunt u aangeven hoeveel AED’s er op openbare en bereikbare plaatsen in onze stad Eindhoven beschikbaar zijn?


Sinds 2021 heeft de gemeente Eindhoven een dekkend netwerk aan AED’s. Jaarlijks telt Stichting Eindhoven Hartveilig het aantal AED’s in de stad en tevens het aantal AED’s dat 24/7 bereikbaar is. In januari 2023 waren er in Eindhoven 259 AED’s aangemeld bij HartslagNu en daarvan 187 24/7 bereikbaar.


7. Hoe is daar het onderhoud financieel geregeld en werken deze AED’s allemaal nog?


De apparaten zijn niet in het bezit van de gemeente. Om die reden is bij ons niet bekend op welke wijze de apparaten worden onderhouden en of deze allemaal nog werken. In het jaarverslag 2022 van Stichting Eindhoven Hartveilig lezen wij echter het volgende:


‘Begin 2022 stonden er veel AED’s in het systeem van HartslagNu die niet oproepbaar waren. Stichting Eindhoven Hartveilig is nagegaan waarom de AED’s niet oproepbaar waren. Dit was om diverse redenen. Sommige AED’s waren van eigenaar of beheerder veranderd. Andere AED’s stonden op inactief omdat de pads en/of accu verlopen waren en er geen budget was voor nieuwe. Vanwege de AVG was dit lastig om na te gaan maar gelukkig zijn de meeste problemen nu opgelost.’


8. Is het college het met de LPF eens dat binnen onze gemeente onderhoudskosten voor alle AED’s in onze stad betaald moeten en kunnen worden uit het wijkbudget?


AED’s zijn veelal in particulier bezit. Om die reden vinden wij het niet passend dat onderhoudskosten uit het wijkbudget betaald worden. We onderzoeken of passend budget cq alternatieve dekking gevonden kan worden.


9. Is het college bereidt om indien noodzakelijk i.v.m. het onderhoud, de wijkbudgetten te verhogen?


Nee, zie het antwoord op vraag 8.


10. Gezien de AED´s aard van dit onderwerp levensreddend kan zijn, kan het college deze vragen met spoed beantwoorden?


Inmiddels is ook contact geweest met de wijkbeheerder van Tempel en hebben we afspraken gemaakt over de kosten voor het onderhoud van de AED’s in de wijk.


Eindhoven, 15 september 2023

 
Hallo Rudy,
Je hebt 't misschien al gelezen maar ik moet jou het meeste bedanken, na de raadsvragen kwam ik al snel in contact met ..................... en met wat rondmailen en bellen heb ik vandaag AED materialen mogen ontvangen van ................... en daarmee heb ik alle AEDs weer actief kunnen maken vanavond. Een fijn weekend ! Vriendelijke groet, Bart Rijvers
 
29/09/2023

Alle AEDs weer beschikbaar in de Tempel