Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Leren van eigen fouten

Raadsvragen: Kan de Gemeente Eindhoven leren van eigen tekortkomingen?

Met antwoord van het college

21 september 2023

Geacht college,

Vandaag bereikte mij twee noodkreten van hardwerkende Eindhovense ondernemers.

 • Een visboer is sinds vorige week vrijdag zijn legale vaste plek op het Eindhovense Cassandraplein door nieuwe regelgeving van de gemeente, na tientallen jaren kwijt.

 • Een pizza-bus mag niet meer stilstaan op de parkeerplaats voor de sporthal op de Sterkenburg. Hij mag wel rondrijden, stoppen en bakken bij verkoop. Maar pizza’s verkopen, bakken en tegelijk rondjes rijden lukt ook deze pizzabakker niet.

 • Vers in het geheugen ligt de oliebollenbakker, v/h in het winkelcentrum Woensel waar het CDA eerder al raadsvragen over heeft gesteld.

Dat bestaande regels een aanpassing nodig hebben kan waar zijn, maar het minste wat je dan als gemeente moet doen is de ondernemers die volgens oude regels deze legale staanplaatsen al jaren en soms decennialang gebruiken en daarvoor legeskosten betalen, in kennis te stellen.

Keer op keer blijkt en dat nog veel langer dan dat ik raadslid ben, dat communicatie voor de gemeente Eindhoven nog steeds een hopeloos en moeizaam traject is. Onlangs nog een voorval van twee door het college uitgegeven parkeerontheffingen waar de eigenaren van deze auto’s pas op de hoogte werden gesteld toen ze hun beklag deden omdat de bekeuringen al waren gegeven.
     

Dat brengt mij tot de volgende vragen:

 • Is het juist dat het college een nieuw beleid met een andere regelgeving heeft geïntroduceerd?

 • Zo ja, wat is daarvoor de reden geweest?

 • Was het u bekend dat er voorheen op deze plaatsen ook al ondernemers stonden die overigens al vele jaren trouw de leges van hun standplaats betaalden?

 • Is het niet bij u opgekomen om eerst de bestaande gebruikers in te lichten en hen de gelegenheid te geven onder uw nieuwe voorwaarden door te huren?

 • Is het niet bij u opgekomen dat deze ondernemers, die al decennialang op deze staanplaatsen een eigen klantenkring hebben opgebouwd en daar met inkoop van voorraden op kunnen rekenen?

 • Kunt u zich voorstellen dat klanten niet zomaar naar de nieuwe staanplaats gaan als deze ver van hun oorspronkelijke locatie is verwijderd?

 • Kunt u zich voorstellen dat een pizzabakker, niet kan autorijden, tegelijk verkopen en bakken?

 • De dienstdoende BOA zijn verhaal begrijpt, maar het eenmaal zijn opdracht is om te handhaven?

 • Beseft u dat ondernemers inclusief hun thuisfront, die hiermee plotseling mee worden geconfronteerd overstuur zijn, geen oog meer dicht doen en wellicht nachten wakker liggen?

 • Dat er op het Cassandraplein momenteel geen verse visverkoop is maar dat er nu wel twee frietverkooppunten zijn. (red. zie foto) Kunt u zich voorstellen dat dit een onwerkelijke situatie is?

 • Is het mogelijk dat het college langs de nieuwe frietbakker ook de viskraam een staanplaats op het Cassandraplein gunt?

 • Is het mogelijk dat u de pizzabakker snel inlicht dat hij voorlopig de parkeerplaats op de Sterkenburg mag gebruiken, waarbij hij natuurlijk mag hopen dat het voorlopige binnen afzienbare tijd definitief wordt.

Rudy Reker

 

07/07/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/oliebollenkraam-raakt-na-44-jaar-vaste-plek-kwijt-door-systeemfout-ik-slaap-er-niet-van~a7c609f2/

07/09/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/geen-herkansing-voor-oliebollenbakkers-na-gestuntel-gemeente-eindhoven-kraam-na-44-jaar-niet-in-woensel~a8235663/

20/09/2023 https://studio040.nl/nieuws/artikel/visboer-zilvester-is-zijn-vaste-standplaats-kwijt

20/09/2023 https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4342241/visboer-is-uit-het-niets-zijn-plekje-op-plein-kwijt-mijn-bloed-kookt

Antwoord van burgemeester en wethouders

- Is het juist dat het college een nieuw beleid met een andere regelgeving heeft geïntroduceerd?


Dit is juist.


- Zo ja, wat is daarvoor de reden geweest?


Wij hebben uitvoering gegeven aan het door u op 22 september 2021 vastgestelde raadsvoorstel ‘Ambulante Handel in Eindhoven, de Eindhovense visie op markten’. Een standplaatsvergunning is een schaarse vergunning en valt onder de Europese Dienstenrichtlijn. Voor de toekenning van een schaarse vergunning moet sprake zijn van eerlijke mededinging op basis van onpartijdige en transparante criteria. Met dit systeem voor flexibele standplaatsen wordt daaraan voldaan.


- Was het u bekend dat er voorheen op deze plaatsen ook al ondernemers stonden die overigens al vele jaren trouw de leges van hun standplaats betaalden?


Ja. Deze ondernemers zijn destijds ook geïnformeerd over de nieuwe regelgeving.


- Is het niet bij u opgekomen om eerst de bestaande gebruikers in te lichten en hen de gelegenheid te geven onder uw nieuwe voorwaarden door te huren?


De toonzetting in uw vraag suggereert ten onrechte dat dit niet is gebeurd. Over het nieuwe door uw raad vastgestelde beleid als gevolg van de Europese Dienstrichtlijn en schaarse vergunningen, zijn op 8 en 12 april 2021 digitale bijeenkomsten (Corona) georganiseerd. Alle standplaatshouders met vergunning en bekende belangstellenden voor een standplaats in Eindhoven zijn hierbij uitgenodigd (ruim 200 in totaal). In totaal hebben bijna 50 personen deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle gestelde vragen ingenomen en in een Vraag-Antwoord-Lijst verwerkt. Deze lijst is vervolgens naar alle genodigden en deelnemers verstuurd.


De bestaande ondernemers zijn nog steeds in de gelegenheid om onder de nieuwe voorwaarden verder te gaan. De Europese richtlijnen staan het echter niet toe om hen voorrang te verlenen. Essentie van de schaarse vergunning is immers dat iedereen dezelfde kans moet maken op een standplaats.


- Is het niet bij u opgekomen dat deze ondernemers, die al decennialang op deze staanplaatsen een eigen klantenkring hebben opgebouwd en daar met inkoop van voorraden op kunnen rekenen?’


Dat is het zeker. Daarom hebben wij hen ook tijdig in kennis gesteld.


- Kunt u zich voorstellen dat klanten niet zomaar naar de nieuwe staanplaats gaan als deze ver van hun oorspronkelijke locatie is verwijderd?


Een standplaatsvergunning is een schaarse vergunning en valt onder de Europese Dienstenrichtlijn. Voor de toekenning van een schaarse vergunning moet sprake zijn van eerlijke mededinging op basis van onpartijdige en transparante criteria. Met dit systeem voor flexibele standplaatsen wordt daaraan voldaan. Dit zou kunnen resulteren in dat bekende gebruikers te vinden zijn op andere plaatsen. We kunnen ons voorstellen dat dit voor klanten een periode van gewenning nodig heeft.


- Kunt u zich voorstellen dat een pizzabakker, niet kan autorijden, tegelijk verkopen en bakken?


- De dienstdoende BOA zijn verhaal begrijpt, maar het eenmaal zijn opdracht is om te handhaven?


Natuurlijk begrijpen wij dat dat niet kan. De betreffende ondernemer is echter gewezen op het feit dat hij niet op een flexibele standplaats stond. En dat je buiten deze plaatsen alleen kunt rondrijden, verkopen en verder gaan. Als een ondernemer een flexibele standplaats boekt, kan hij gewoon blijven staan. De handhavers krijgen de opdracht om ondernemers die buiten de aangewezen en geboekte plekken staan hierop aan te spreken, tot op heden is het gesprek aangegaan met de ondernemers en zijn ze geïnformeerd en gewaarschuwd.


- Beseft u dat ondernemers inclusief hun thuisfront, die hiermee plotseling mee worden geconfronteerd overstuur zijn, geen oog meer dicht doen en wellicht nachten wakker liggen?


Natuurlijk begrijpen wij de emoties. Echter wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat de gewijzigde regelgeving niet bekend is bij de ondernemers. Er zijn informatieavonden gehouden en er is een mailing verzonden alle uitgenodigde ondernemers. Daarnaast is het door de raad vastgesteld beleid ook gepubliceerd via de officiële kanalen en is de website van de gemeente Eindhoven hierop aangepast.


- Dat er op het Cassandraplein momenteel geen verse visverkoop is maar dat er nu wel twee frietverkooppunten zijn. Kunt u zich voorstellen dat dit een onwerkelijke situatie is?


De Europese Dienstenrichtlijn schrijft voor dat er niet mag worden gestuurd op economische activiteit. Overigens hebben de betreffende ondernemers in onderling overleg een op elkaar afgestemde oplossing gevonden.


- Is het mogelijk dat het college langs de nieuwe frietbakker ook de viskraam een staanplaats op het Cassandraplein gunt?


Nee, op het Cassandraplein is plek voor één standplaats welke via het nieuwe systeem te boeken is. Beide ondernemers zijn hiermee bekend en maken ook gebruik van het systeem om een standplaats te boeken.


- Is het mogelijk dat u de pizzabakker snel inlicht dat hij voorlopig de parkeerplaats op de Sterkenburg mag gebruiken, waarbij hij natuurlijk mag hopen dat het voorlopige binnen afzienbare tijd definitief wordt.


Nee. De genoemde parkeerplaats is geen flexibele standplaats. Wij zijn met de betreffende ondernemer echter wel in overleg.


Eindhoven, 24 oktober 2023