Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Op de valreep

Technische vraag, met antwoord van het college,

SPOED

29 december 2023

Geacht college,

Via het ED en via Whatsapp ben ik vanmorgen attent gemaakt op het zeer slechte wegdek op de Joris Minnestraat. Nu ken ik deze straat maar al te goed, dus ben ikzelf gaan kijken. Eerlijk gezegd schrok ik van de huidige toestand. Nu weet ik dat Eindhoven drie verschillende gradaties kent aangaande de kwaliteit en onderhoud van wegen. Maar het wegdek op deze drukke wijkverbindingsweg in Rapenland, van de Barrier en Mensfort naar de Oude Gracht en vroeger ook de weg naar Nuenen – is wel heel erg slecht. Veel eerdere reparaties zijn er te zien en nog is het wegdek zeer ongelijk, gevaarlijk en vol met grote hoogteverschillen. Inderdaad over de volle lengte van 170 meter.

Wat mij heeft gestoord is dat een gemeentelijke woordvoerder eerder aan de bewoners heeft verteld – nadat er al meerder keren reparaties aan het wegdek zijn uitgevoerd – dat deze weg pas in 2025 aan de beurt is voor groot onderhoud. M.a.w. de bewoners voelden zich niet gehoord!

Later vandaag is men, terwijl het water met bakken uit de hemel kwam toch begonnen met het zinkgat te repareren. Maar het is wachten op het volgende zinkgat waar misschien wel ongelukken mee gebeuren.

Kort en goed, mijn vraag is of u het jaar 2025 kunt aanpassen naar begin 2024. Nood breekt wet!

Met vriendelijke groet,

Rudy Reker

30 mei 2023 https://studio040.nl/nieuws/artikel/straat-eindhoven-afgezet-vanwege-sinkhole

28 december 2023  https://www.ed.nl/eindhoven/opnieuw-dreigt-een-zinkgat-in-eindhovense-straat-een-vrachtwagen-zakt-er-vol-in~a0e2be66/

29 december 2023 https://www.ed.nl/eindhoven/joris-minnestraat-op-de-schop-na-dreigend-zinkgat-het-is-wachten-op-het-volgende-br~adc6704e5/

4 januari 2024 https://studio040.nl/nieuws/artikel/steeds-meer-sinkholes-in-eindhoven-door-overvloedige-regenval

15 januari 2024 https://studio040.nl/nieuws/artikel/lpf-stelt-raadsvragen-over-wegdek-het-is-wachten-tot-volgende-zinkgat

Antwoord van burgemeester en wethouders

De Joris Minnestraat is tot op heden alleen plaatselijk gerepareerd, omdat uit eerdere inspecties bleek dat er geen hoge urgentie was om de weg op te nemen in het onderhoudsprogramma voor volledige vervanging. De weg is daarom niet opgenomen in het (door de gemeenteraad vastgestelde) wegenbeheerplan 2021-2024. Uit onze laatste inspecties is gebleken dat de straat aan vervanging toe is. Daarom hebben wij het voornemen om de straat op te nemen op het wegenbeheerplan 2025-2028.


Het is helaas niet mogelijk om de aanpak van de straat naar voren te halen. Dit heeft de volgende redenen:


- Als we de straat volledig gaan vervangen, dan vindt er een planvormingsproces plaats met een doorlooptijd van ongeveer een jaar. Dit in verband met alle onderzoeken die uitgevoerd moeten worden en het betrekken van bewoners in het proces;

- De zinkgaten zijn ontstaan als gevolg van de extreem hoge grondwaterstand in de laatste periode, waardoor er ook meer druk op het riool komt. Normaal staat een riool nagenoeg leeg, maar gezien de extreem hoge dommelstand staat het rioolstelsel al weken vol water (het dommelwater staat hoger dan onze overstortdrempels). We zullen moeten wachten tot de Dommel zakt, voordat ons
riool weer leeg loopt. Pas wanneer het riool weer op een normaal peil is, kunnen we de inspecties uitvoeren om te zien wat het probleem is. Op basis van die inspectie kunnen we bepalen wat er voor maatregelen nodig zijn. De aard en omvang van de maatregelen zijn ook van invloed op de planning. Als het blijkt dat het riool vervangen moet worden is de doorlooptijd van een project langer;

- De straat stond nog niet op de planning. Er is daarom nog geen capaciteit beschikbaar om met de planvorming te starten.
Wij hebben eerder (aan de pers) aangegeven dat we het voornemen hebben om de weg op te nemen in het wegenbeheerplan 2025-2028. Er is niet aangegeven dat we de weg in
2025 aanpakken. Gezien bovenstaande kunnen op dit moment nog niet exact aangeven wanneer we kunnen starten met de uitvoering. We verwachten dat dit uiterlijk in 2026 zal
zijn.

De weg heeft de volle aandacht van onze riolerings- en wegdekspecialisten en we blijven de weg regelmatig inspecteren op verzakkingen, totdat de weg vervangen is. Als er
maatregelen nodig zijn, worden deze direct genomen.


Eindhoven, 16 januari 2024

ED 19/01/2024 https://www.ed.nl/eindhoven/verkeershinder-in-eindhovense-straten-na-nieuwe-zinkgaten-en-verzakkingen~a35f8ded/