Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Een gouden kans niet laten liggen

Raadsvragen: Op reis op- en langs het Eindhovens kanaal

26 maart 2024

Geacht college,

In de inmiddels 18 jaar dat de Lijst Pim Fortuyn in de Eindhovense gemeenteraad is vertegenwoordigd hebben wij meerdere keren de schitterende mogelijkheden benoemd van het Eindhovens Kanaal. Daar is door de hiervoor zittende colleges nooit serieus naar gekeken. Wel werden er telkens allerlei (kul)argumenten naar voren gebracht waarom dat niet zou kunnen. Zelfs de boot van Sinterklaas en Zwarte Piet moest er eerder al aan geloven.

Toch moet het ook u als college zijn opgevallen, dat er vanuit de samenleving steeds meer stemmen opgaan om van deze saaie betonnen bak, zoals men onlangs over het Eindhovens Kanaal schreef, iets moois te maken en deze gouden kans veel meer bij de stad te betrekken.


In het Eindhovens Dagblad van 26 maart heeft een lezer van deze krant, onder de noemer ‘van de lezer’, dat mooi, helder en duidelijk beschreven. Lees dat artikel a.u.b. als u dat nog niet hebt gedaan.

https://www.ed.nl/opinie/lezer-bert-denkt-mee-kanaal-en-haven-van-eindhoven-terugbrengen-in-de-staat-van-vervlogen-tijden~ae2d8904/ 

Enkele jaren geleden was er al een andere Eindhovense architect die in relatie tot het Campinaterrein, tegenwoordig de Caai genoemd, ook schitterende plannen met- en op het water had.

Eerder al tijdens mijn politieke loopbaan, heb ik in een van mijn betogen voorgesteld om de mogelijkheid te bezien om met een boot een vaartroute naar Helmond te realiseren. Omgekeerd kunnen Helmonders met dezelfde boot naar Eindhoven varen en een bezoek aan onze stad brengen. Kansen zien en benutten noemen wij dat.

Neem een voorbeeld aan andere kanaal-steden in deze provincie, zoals bijvoorbeeld Tilburg, Breda en Weert. Maar in heel ons land zijn er legio steden dolblij met water in de stad. Water geeft rust en verkoelt. Doe als een volwassen stad en benut het Eindhovens kanaal!

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Is het college bereid om op korte termijn antwoord te geven op de vraag of zij de mogelijkheid wil overwegen en onderzoeken om het Eindhovens Kanaal meer bij onze stad te betrekken?

2. Is het college het eens dat we niet alleen naar problemen moeten kijken maar zeker ook naar mogelijkheden moeten omzien om iets te kunnen realiseren?

3. Wil het college de vraag bij punt 2 ter harte nemen?

Rudy Reker

https://www.architectuurcentrumeindhoven.nl/wp-content/uploads/2018/07/ACE-OMD-2018-1907-1.pdf

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1144-eindhovensch-kanaal 

https://www.ed.nl/opinie/lezer-hans-denkt-mee-maak-van-campinaterrein-een-boten-oase~a631fc7c/