Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen n.a.v. (weer) een ontevreden burgerUpdate met antwoorden College


Eindhoven, 19 februari 2008

Ruim een week geleden ontving mijn fractie een schrijven van een inwoner van onze stad. Omdat zijn schrijven aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, volsta ik hier dan ook met een deel van zijn schrijven te kopiëren.


Onderwerp: Gemeente verordening


Geachte heer Reker,

Ik kom weer eens op het net omdat de response van een van de gemeente ambtenaren, na een melding, voor mij beslist onvoldoende is. Op de Woenselse Markt worden vele vuilniszakken reeds op zondag of maandag buiten gezet. De ophaaldag is dinsdag dus tegen de Gemeente verordening omdat dit mag geschieden op de dag van ophalen na 0600 uur op de ophaaldag.

Het antwoord van betreffende ambtenaar is: we kunnen er niets aan doen want de zakken open maken voor controle is onmogelijk gezien de wet op de privacy.

Een dommer of onnozeler antwoord is m.i. niet mogelijk. Het is voor de gemeente niet mogelijk een eigen verordening te controleren. Mijn verzoek is dan ook of dit de policy van de gemeente is of alleen van een luie ambtenaar. Langzaam gaat deze stad de vervuiling in. Een beleid is er niet. (…) Tot zover dit citaat.

Bij eigen waarneming op zondagavond 17 februari om ca. 21.00 uur in de Kruisstraat en op de Woenselse Markt trof ik slechts enkele vuilniszakken aan. Bij een 2de controle op maandagavond, rond dezelfde tijd lagen honderden vuilniszakken op diverse plaatsen 1 meter tot 1 ½ meter hoog opgestapeld. Tussen fietsen- en fietsenrekken, tegen parkeermeters, bij een bushalte, bij bomen en tegen woningen was het een chaos. (zie foto’s) Met een winkelwagen werden de zakken maandagavond aangevoerd en op de grote hoop gegooid. Dinsdagmorgen rond 9.00 uur zag ik waar ik eerder al bang voor was, namelijk opengetrokken of opengereten (?) vuilniszakken waar etensresten en een aantal broodbolletjes langs lagen. Ik dacht toen als raadslid van de 5de stad van Nederland – Eindhoven/Brainport – even terug aan de TV beelden, die we onlangs uit Italië te zien hadden gekregen. Dat waren geen smakelijke beelden.

Daar komt bij dat regelmatig zakken door baldadige jongelui, die van het centrum afkomen als speelobject worden gebruikt met hetzelfde resultaat als eerder genoemd. Ik ga u de oplossingen niet aanreiken, maar het brengt mij wel tot de volgende vragen.

1. Is het college bekend met deze klachten en hoe kijkt het college aan tegen het antwoord wat deze burger te horen krijgt van deze ambtenaar, die verscholen zit achter het telefoonnummer 238 6000?

2. Is het college met mij van mening dat door deze chaos de volksgezondheid gevaar zal lopen. Immers ’s nachts hebben honden, katten, ratten, muizen en nog maar niet te spreken over ander ongedierte zoals insecten vrij spel.

3. Is het college met mij van mening dat de stankoverlast – nu de warme maanden weer aanbreken – niet te harden zal zijn in een winkelstraat met veel kleine eethuisjes en winkels?

4. Kan het college zich voorstellen wat de burgers van goede wil – die ook daar wonen – van deze chaotische toestand vinden?

5. Is het college bereid afdoende maatregelen te nemen dat de gemeentelijke verordening die we zelf hebben gemaakt en waar geen woord Frans tussenstaat – geen vuilniszakken buiten zetten voor 06.00 uur op de ophaaldag – vanaf heden strikt wordt nageleefd?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn
Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met deze klachten en hoe kijkt het college aan tegen het antwoord wat deze burger te horen krijgt van deze ambtenaar, die verscholen zit achter telefoonnummer 238 6000?

Het is bekend dat er misbruik gemaakt wordt bij het aanbieden van huisvuil bij bovenwoningen. In het Werkplan 2008 is met Stadstoezicht afgesproken dat zij handhavend optreden tegen overtredingen in de openbare ruimte op de Woenselse Markt en Kruisstraat e.o., zoals foutief parkeren, plaatsen van uitstallingen, illegale stort en foutief aanbieden van huisvuil. Hiervoor wordt de formatie van Stadstoezicht uitgebreid en ontvangen zij een opleiding van Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) om verbaliserend op te treden.

Het KlantenContactCentrum is hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

2. Is het college met mij van mening dat door deze chaos de volksgezondheid gevaar zal lopen? Immers ’s nachts hebben honden, katten, ratten, muizen en nog maar niet te spreken over ander ongedierte, zoals insecten, vrij spel.

Voor het winkelgebied zijn aanvullend afspraken gemaakt over het beheer van de openbare ruimte, zodat ‘restmateriaal’ aanvullend wordt verwijderd.

3 Is het college met mij van mening dat de stankoverlast - nu de warme maanden weer aanbreken - niet te harden zal zijn in een winkelstraat met veel kleine eethuisjes en winkels?

Niet alleen omwonenden, maar ook ondernemers bieden voortijdig huisvuil aan. Middels de Nieuwsbrief van de winkeliersvereniging en de Buurtkrant wordt aandacht geschonken aan het op de juiste tijden aanbieden van het afval.

4. Kan het college zich voorstellen wat de burgers van goede wil - die ook daar wonen - van deze chaotische toestand vinden?

In maart/april zal extra aandacht worden geschonken aan het op een juiste wijze aanbieden van het huisvuil middels het verspreiden van een wijkinfo en het aan¬brengen van waarschuwingstekens op de ophaalpunten.

5. Is het college bereid afdoende maatregelen te nemen dat de gemeentelijke verordening die we zelf hebben gemaakt en waar geen Frans woord tussen staat - geen vuilniszakken buiten zetten voor 06.00 uur op de ophaaldag - vanaf heden strikt wordt nageleefd?

Aansluitend zal indien noodzakelijk getracht worden de overtreders te achterhalen en hen te verbaliseren.
Eind 2008 worden in het betreffende gebied ondergrondse containers geplaatst waardoor het aanbieden van huisvuil in zakken niet meer wordt geaccepteerd.

Eindhoven, 18 maart 2008.

Situatiefoto


Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

29 maart 2008