Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 


Raadsvragen resultaten Generaal Pardon EindhovenNaar aanleiding van een rondvraag van Groenlinks in de raadscommissie Maatschappelijke Zorg, Financiën, Personeel en Organisatie (MZFPO) over de resultaten van het Generaal Pardon in Eindhoven heeft de Lijst Pim Fortuyn fractie enkele aanvullende rondsvragen ingediend, welke door de wethouder als raadsvragen beantwoord zullen worden:

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Rondvraag commissie MZFPO 19 februari 2008:

Aanvullende vragen bij rondvraag ‘Overzicht resultaten Generaal Pardon Eindhoven’ van dhr. Almis (Groenlinks)

 

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de vragen van de heer Almis over de resultaten van het Generaal Pardon heeft onze fractie nog enkele aanvullende vragen hieromtrent. Van de wethouder willen wij graag het volgende weten.

1. Wat zijn tot nu toe de kosten van het Generaal Pardon in Eindhoven?

2. Nemen degenen die onder het Generaal Pardon vallen inmiddels deel aan inburgeringscursussen?

3. Welk percentage van het aantal mensen wat onder het Generaal Pardon valt heeft inmiddels betaald werk gevonden en welk deel van hen leeft van een uitkering?

4. Hoeveel nieuwkomers verwacht u nog in Eindhoven de komende jaren in het kader van gezinshereniging van de mensen die onder het Generaal Pardon vallen?

5. Op welk bedrag schat u de financiële lasten voor de gemeente Eindhoven de komende jaren als gevolg van het Generaal Pardon (mede gelet op de gezinshereniging)?

6. Welke impact heeft het Generaal Pardon in Eindhoven op de sociale voorzieningen en op het woningbestand?

7. Hoe legt de gemeente deze impact op het woningbestand uit aan woningzoekenden die al een aantal jaren staan ingeschreven?

Gelet op het specifieke karakter van bovenstaande vragen neemt onze fractie genoegen met schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Graag uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Alexander van Hattem, Raadscommissielid MZFPO, Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

19-2-2008Hieronder volgt de rondvraag van Groenlinks en de eerste mondelinge reactie daarop van wethouder Don (SP):

GROEN LINKS

RONDVRAAG : OVERZICHT RESULTATEN GENERAAL PARDON EINDHOVEN

Aan de voorzitter van de commissie Maatschappelijke Zorg, Financiën, Personeel en Organisatie (MZFPO),

Geachte voorzitter,

Een regeling zoals Generaal Pardon is toch wel uniek te noemen in Nederland; zo dus ook in Eindhoven. In onze stad is er veel gedaan voor deze groepen mensen, zoals huisvesting, opvang, vergunningen etc..
De wethouder is wat ons betreft goed bezig geweest.
Mede hierdoor hebben we in onze gemeente nieuwe burgers erbij gekregen.

Groen Links wil graag het volgende van de wethouder weten:

• Hoeveel nieuwe stadsgenoten hebben we via ’t Generaal Pardon erbij gekregen ?
• Hoeveel hebben een vergunning gekregen, hoeveel zijn er afgewezen ?
• Hoe is het met de huisvesting gesteld ?
• Hoe is de situatie van de kinderen van deze nieuwe stadsgenoten ?

Kortom:

Groen Links wil graag een overzicht van de wethouder ontvangen met hierin de resultaten van Generaal Pardon, voor Eindhoven.
Kan de wethouder nu (globaal) iets vertellen over de bereikte resultaten in Eindhoven ?
Is het mogelijk dat we daarnaast, binnenkort, een uitgebreide evaluatie kunnen ontvangen van de wethouder ?

Graag Uw reactie,

Ahmet Almis, Groen Links, Eindhoven

19 februari 2008

In een eerste mondelinge reactie hierop noemde wethouder Don de volgende aantallen:

In Eindhoven zijn t.a.v. het Generaal Pardon:
- 500 aanvragen ingediend
- 269 aanvragen goedgekeurd
- 157 aanvragen moeten nog behandeld worden (waarvan er naar verwachting 30 zeker zullen worden afgewezen)
- 64 aanvragen afgewezen
- Huisvesting is momenteel nodig voor 206 personen
- 86 personen hadden reeds huisvesting of hebben huisvesting gekregen

Volledig overzicht volgt later nog.

Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

19 februari 2008