Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: onjuiste communicatie tussen gemeente en Cure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raadsvragen: onjuiste communicatie tussen gemeente en Cure, betreffende het niet ophalen van restafval en oud papier

Update: antwoorden College

Eindhoven, 2 januari 2008

Ja, inderdaad wéér een communicatie probleem, als ik de telefoniste van Cure op maandag 31 december 2007 mag geloven. Zij verwees mij in elk geval terug naar onze gemeente, omdat de productie en verspreiding van de afvalkalender 2007 onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente Eindhoven. Wat was het geval.

Op de afvalkalender die in 2007 in de wijk De Tempel was bezorgd, staat te lezen dat op Wo 12 – Za 29 december het Oud Papier buiten gezet dient te worden. ‘’(…) Gebundeld of in dozen om 18.00 uur aan de straat zetten’’, is daar te lezen. Een vreemde dag en nog vreemder tijdstip leken mij zo. Maar omdat er meerdere mensen dit al deden, ben ikzelf ook maar eens gaan lezen en jawel, dat staat er echt. Dus als raadslid ben ik altijd weer blij van een berg papier verlost te worden en sjouwde blij verrast de volle dozen naar de straat.

Zondagmorgen bleek alles er nog te staan. Ook stond het papier op het einde van de middag er nog, toen ik terugkeerde van mijn geliefde voetbalclub met 3 punten op zak. Overigens niet alleen bij mij in de straat, maar in heel De Tempel stond het papier er op maandag 31 december ook nog steeds. (foto 1) Ik was al door enkele bewoners als raadslid daarover aangesproken en opgebeld. Dus daarom heb ik ook maar de telefoon genomen en het nummer 238 6000 gedraaid van het KlantenContactCentrum, wetende dat vermoedelijk onze telefoniste van haar vrije dag zou genieten. Maar via een doorkiesmenu kwam ik wonderwel bij Cure terecht en daar werd mij vriendelijk verteld dat de verantwoording van deze fout bij de gemeente Eindhoven berust.

Jawel, alwéér de zoveelste communicatiefout en juist dát stoort mij en vele burgers met mij het meest. Zoveel fouten kunnen alleen maar gemaakt worden als de bureaucratische organisatie te groot en te log is, er te weinig of geen controle plaats vindt, of men daar ongeïnteresseerd de werkzaamheden verricht. Wie het weet mag het zeggen. Elk bedrijf met een zodanige dienstverlening naar haar klanten toe als een deel van de gemeente Eindhoven, zou al lang failliet zijn gegaan. En terecht!

Maar goed, terug naar het vele Oud Papier dat daar in De Tempel tijdens oudejaarsnacht uitdagend lag te wachten op hen, die er wel een groot vreugdevuur van wilden maken. Nu heb ik niet heel De Tempel doorgefietst, maar inderdaad, toen de meeste mensen na middernacht weer de warmte binnen hadden opgezocht stonden daarna enkele jongelui fikkie te stoken. Dusdanig dat een van de buren – die letterlijk zijn huis werd uitgerookt – daar onder fel protest begon te blussen. Gelukkig kreeg hij hulp van boven – wellicht van Pim Fortuyn – omdat het fiks begon te regenen. Op 1 januari was het daar dan ook een grote smeerboel. (foto 2) Nu kan deze voormalige Eindhovense burgemeesterskandidaat ook overweg met een bezem, een schop en een hark, dus zogezegd zogedaan. Na een uurtje ploeteren was het weer redelijk schoon.

Dit is een lang verhaal over een communicatiefoutje kun je zeggen, ware het niet dat ik een week eerder – net voor de kerstdagen – uit de wijk Vlokhoven dezelfde klachten kreeg te horen over de volle grijze restafvalcontainers die niet volgens afspraak, zoals op de afvalkalender staat, werden leeggemaakt. Natuurlijk ook hier veel ergernis bij de bewoners in deze wijk.

Natuurlijk ben ik dan nieuwsgierig naar de afvalkalender 2008. En of je het gelooft of niet, ook daar staat bij het hoofdstuk Oud Papier in de wijk De Tempel dat we dit Wo 10 – Za 20 december. ‘’(…) Gebundeld of in dozen om 18.00 uur aan de straat moeten zetten’’. Ook weer een vreemde dag en vreemd tijdstip, dat een goede overeenstemming vereist met Cure.

Dat brengt mijn fractie tot de volgende vragen.


1. Is het juist dat deze afvalkalender onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente Eindhoven?

2. Mag ik hieruit constateren dat er gezien deze fouten, géén of in elk geval te weinig of onvoldoende overleg is geweest tussen onze gemeente en Cure over de inzamelingsdagen- en tijden?

3. Is de afvalkalender 2008 inhoudelijk juist of kunnen wij op zaterdag 20 december 2008 hetzelfde probleem verwachten als nu rond deze jaarwisseling?

4. Zijn er meer wijken in onze stad Eindhoven die het afgelopen jaar – voornamelijk rond de feestdagen – een gelijksoortig probleem hebben gekend?

5. Hoe wil het college dit – voor de burgers bijzonder storend – misverstand wat voor veel burgers een probleem is geworden, in de toekomst voorkomen?

6. Is het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens, dat deze voorvallen het vertrouwen in de politiek wéér verder doet afnemen en wellicht het opkomstpercentage voor het referendum negatief zal beïnvloeden?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim FortuynAntwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het juist dat deze afvalkalender onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente Eindhoven?

Ja.

2 Mag ik hieruit constateren dat er gezien deze fouten, géén of in elk geval te weinig of onvoldoende overleg is geweest tussen onze gemeente en Cure over de inzamelingsdagen- en tijden?
Nee. Op de afvalwijzer is, voor de wijken waar verenigingen 's avonds het papier ophalen, de extra toelichting bij de inhaaldagen ("zet op inhaaldagen het papier om 08:00 uur buiten") weggevallen. Dit is door de betrokkenen niet opgemerkt bij de controle van de proefdrukken van de afvalkalenders. Dit is een betreurenswaardige menselijke fout.

3 Is de afvalkalender 2008 inhoudelijk juist of kunnen wij op zaterdag 20 december 2008 hetzelfde probleem verwachten als nu rond deze jaarwisseling?
Voor het aangegeven adres komen geen zaterdagse inhaaldagen in 2008 meer. Zie verder het antwoord op uw vijfde vraag.

4 Zijn er meer wijken in onze stad Eindhoven die het afgelopen jaar - voornamelijk rond de feestdagen -een gelijksoortig probleem hebben gekend?
Nee, dit is niet bekend.

5 Hoe wil het college dit - voor de burgers bijzonder storend - misverstand wat voor veel burgers een probleem is geworden, in de toekomst voorkomen?
Het sjabloon van de afvalkalender is inmiddels aangepast. Bovendien wordt in de media (Groot Eindhoven en de gemeentesite) meer aandacht gegeven aan de inhaaldagen.
Na inventarisatie van de adressen, waar het inzameltijdstip op de inhaaldag niet duidelijk op de afvalkalender vermeld is, zal aan deze huishoudens een verbeterde afvalkalender worden verstrekt.
Momenteel loopt een project om de afvalkalender ook beschikbaar te maken via de website van de gemeente. Volgens de huidige planning komt dit in het tweede kwartaal van dit jaar online. Hiermee kunnen de burgers bij twijfel altijd controleren wat de actuele inzameldagen en -tijden zijn.

6 Is het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens, dat deze voorvallen het vertrouwen in de politiek wéér verder doet afnemen en wellicht het opkomstpercentage voor het referendum negatief zal beïnvloeden?
Nee.

Eindhoven, 12 februari 2008

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

14 februari 2008