Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen over communicatie binnen onze ambtelijke organisatie: Foutje? Bedankt!Update: met antwoord CollegeEén van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de Lijst Pim Fortuyn is het terugdringen van de geldverslindende bureaucratie, die als een loden deken over de stad ligt. Hoewel sommige fracties telkens weer rood aanlopen als wij het probleem bureaucratie aan de orde stellen, zullen wij dat blijven doen, zolang wij denken dat dit nodig is. Zo ook met het volgende geval.Op het industrieterrein ‘’De Tempel’’, aan de zijde van de Turnhoutlaan heeft het ROC een aantal jaren geleden een dependance gehad, die een groot deel van deze bebouwing in beslag nam. Ongeveer 8 jaar geleden heeft het ROC deze panden verlaten, waarna de meeste panden jarenlang hebben leeggestaan. Binnenkort wordt het laatste lege pand door andere bedrijven in gebruik genomen.

Destijds heeft onze gemeente ter bewegwijzering diverse bordjes aan lantaarnpalen laten bevestigen, waarop stond ‘’ROC Turnhoutlaan’’. Mooi zo. Maar wat niet zo mooi is dat dezelfde gemeente heeft verzuimd om deze bewegwijzering na het verdwijnen van het ROC aan de Turnhoutlaan te verwijderen. Ja inderdaad, 8 jaar na dato, werden in Eindhoven mensen nog steeds de verkeerde kant op gestuurd.

Tot 2 weken terug. Jawel, stopte er een auto met een grote aanhanger in de Brussellaan, waar op een lantaarnpaal nog steeds de bewuste aanduiding was bevestigd. Twee man eruit, ladder van de auto en inderdaad de bewegwijzering ‘’ROC Turnhoutlaan’’ werd 8 jaar na dato verwijderd. De twee man weer in de auto, dronken daar een kopje koffie en daarna stapte zij uit de auto om de ladder in te laden, dachten wij. Maar nee hoor, uit de auto toverden zij een nieuwe en nog grotere bewegwijzering, waarbij wij u te raden geven wat er op staat. Juist ‘’ROC Turnhoutlaan’’. Zij klommen weer in de mast en jawel, de komende jaren worden de bezoekers van onze stad weer de verkeerde kant op gestuurd.

Hoewel dit lachwekkend is en geen begrotingswijziging tot gevolg zal hebben, ligt de oorzaak – volgens de ervaringen van mijn fractie – toch heel wat dieper. Het is toch door en door triest dat in onze ambtelijke organisatie deze fout gemaakt kan worden. Ter informatie kunnen wij u meedelen dat tegelijkertijd ook in de Bisschop Bekkerslaan aan weerszijden van de weg een nieuwe bewegwijzering is gemonteerd, uiteraard met dezelfde tekst.

1. Hoe kan het voorkomen dat er ca. 8 jaar na het verdwijnen van het ROC de oude bewegwijzeringen nog niet zijn weggehaald?

2. Hoe kan het zijn dat ca. 8 jaar na het verhuizen van het ROC alsnog nieuwe bewegwijzeringen worden geplaatst?

3. Welke kosten zijn hiermede gepaard gegaan?

4. Staat de vervanging van deze borden op zich of zijn er meer oude locaties waar onlangs nieuwe bewegwijzering is geplaatst?

5. Is het college het met onze fractie eens dat dit voorval het vertrouwen in de effectiviteit van onze ambtelijke dienst naar onze burgers in de stad geweld aandoet?

6. Hoe denkt het college dit in de toekomst te voorkomen?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

4 december 2007Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Hoe kan het voorkomen dat er ca. 8 jaar na het verdwijnen van het ROC de oude bewegwijzeringen nog niet zijn weggehaald?

Het betreft een incident. In Eindhoven hangen circa 600 van deze bewegwijzeringsborden. Instanties die via objectbewegwijzering worden verwezen, melden hun verhuizing schriftelijk aan de gemeente. Hoe de procedure bij de verhuizing van het ROC 8 jaar geleden is verlopen, is niet meer na te gaan. Duidelijk is dat hier iets niet goed is gegaan.

2. Hoe kan het zijn dat ca. 8 jaar na het verhuizen van het ROC alsnog nieuwe bewegwijzeringen worden geplaatst?

Naar aanleiding van een inventarisatie van gebreken is geconstateerd dat het bord aan de Brussellaan niet meer voldeed aan de huidige eisen. Daarom is er een nieuw bord geplaatst.

3. Welke kosten zijn hiermede gepaard gegaan?

De kosten voor het leveren en plaatsen van het nieuwe bord zijn ¤ 208,59 exclusief btw.

4. Staat de vervanging van deze borden op zich of zijn er meer oude locaties waar onlangs nieuwe bewegwijzering is geplaatst?

De vervanging van genoemde borden staat op zich. Recentelijk zijn er geen nieuwe borden op oude locaties geplaatst.

5. Is het college het met onze fractie eens dat dit voorval het vertrouwen in de effectiviteit van onze ambtelijke dienst naar onze burgers in de stad geweld aandoet?

Neen, nu het om een incident gaat niet.

6. Hoe denkt het college dit in de toekomst te voorkomen?

De gemeente faciliteert bedrijven en instellingen bij de verwijzing naar hun gebouw. Bewegwijzering via eenduidig vormgegeven borden vergroot de herkenbaarheid en zorgt voor een rustiger straatbeeld.
Voor het actueel houden van de informatie op de bewegwijzeringsborden, is de gemeente afhankelijk van de instanties die op de borden (willen) worden vermeld.
Indien deze instanties verhuizen of verdwijnen, dienen zij dit schriftelijk te melden aan de gemeente. De bewegwijzering kan dan worden verwijderd of elders kan een nieuw bord worden aangebracht. Fouten zijn daarbij niet uit te sluiten. De gemeente blijft mede afhankelijk van de medewerking van de betreffende instanties.


Eindhoven, 22 januari 2008.Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

11 februari 2008