Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen misbruik en vandalisering Wikipedia door ambtenaren
Update met antwoorden van het college


Eindhoven, 21 november 2007

Afgelopen week verscheen in de media het bericht, dat overheidsambtenaren onder werktijd artikelen hebben gevandaliseerd op de internetencyclopedie Wikipedia (www.wikipedia.nl). [1]

In deze internetencyclopedie kunnen gebruikers zelf artikelen toevoegen en wijzigen, helaas komt misbruik door kwaadwillenden hierbij ook veelvuldig voor, in de vorm van vandalisme aan teksten en het verspreiden van desinformatie. De beheerders van Wikipedia proberen dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan, onder andere door het zichtbaar maken van het IP-adres van de auteur van een artikel of aanpassing.

Eerder dit jaar deden zich ook al enkele opmerkelijke voorvallen voor met betrekking tot aanpassen van Wikipedia artikelen. Zo kwam Prinses Mabel in opspraak omdat vanuit het Koninklijk Paleis Huis Ten Bosch een hoofdstuk uit een Wikipedia artikel over haar was verwijderd en afgelopen september werd door de rechtbank in Amsterdam een man veroordeeld wegens het ontkennen van de Holocaust in een Wikipedia artikel. [2]

De fractie van de Lijst Pim Fortuyn heeft naar aanleiding van deze berichten onderzocht of er ook vanaf het IP-adres van de gemeente Eindhoven (212.61.55.36) dergelijk misbruik door ambtenaren of ambtsdragers heeft plaatsgevonden. Hierbij kwamen we tot een onthutsende ontdekking. In februari 2006 blijkt vanaf het IP-adres van de gemeente Eindhoven o.a. een artikel over de Armeense genocide meermaals te zijn gevandaliseerd. Daar binnen dit stadhuis geen internetaansluitingen voor het publiek openbaar beschikbaar zijn, kan het niet anders dan dat dit misbruik door een ambtenaar of ambtsdrager van de gemeente gepleegd is. [3]

Naar aanleiding van deze constatering komt onze fractie tot de volgende vragen:

1. Was dit misbruik al eerder bij het college bekend?

2. Zo ja, zijn er indertijd maatregelen getroffen om de daders op te sporen en aan te pakken?

3. Zo nee, bent u bereid om alsnog een onderzoek in te stellen naar dit voorval?

4. Is het college bereid om in navolging van het ministerie van Justitie een verbod in te stellen voor ambtenaren om te surfen naar Wikipedia?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

BIJLAGEN

[1] Bijlage 1:

Zaterdag 17 november 2007

Wikipediaverbod voor Justitieambtenaren

DEN HAAG - De ongeveer 30.000 ambtenaren die onder het ministerie van Justitie vallen, mogen niet meer naar Wikipedia surfen. Het verbod is ingesteld omdat ze onder werktijd rare dingen schrijven in de internetencyclopedie.

Een woordvoerder van het departement bevestigde zaterdag een bericht daarover in Intermediair. Aanleiding voor het verbod zijn grappen en veranderingen die ambtenaren met hun ambtelijke computer in de artikelen aanbrachten.

Zo werd in het artikel over Theo van Gogh vermeld dat de cineast „met zijn lul uit z'n broek” over de Linneausstraat fietste, op de dag dat hij werd vermoord. De wijzigingen en toevoegingen bleven slechts kort staan.

Het ministerie stelt een intern onderzoek in. Het verbod geldt niet alleen voor ambtenaren op het departement maar ook voor medewerkers van bijvoorbeeld rechtbanken.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/2547186/Justitie-ambtenaren_mogen_niet_meer_op_Wikipedia.html

[2] Bijlage 2

Dinsdag 25 september 2007

Man vervolgd voor ontkennen Holocaust

Door PETER GROENENDIJK

AMSTERDAM - Justitie vervolgt een man wegens het plaatsen van racistische teksten op de internetencyclopedie Wikipedia. De verdachte plaatste de gewraakte teksten in het hoofdstuk Holocaust.

Wikipedia is een encyclopedie op internet, die internetgebruikers zelf kunnen aanvullen en wijzigen. De verdachte, een 31-jarige man uit Purmerend, schreef in het hoofdstuk Holocaust onder meer: ,,Een bewijs dat de Holocaust heeft plaatsgevonden, moet ik nog zien: zeuren is al wat die joden kunnen, al duizenden jaren, en ze leren het nooit.’’

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam benadrukt dat de zaak niet tegen Wikipedia is gericht, maar uitsluitend tegen de man uit Purmerend.

,,Het gaat ons puur om de inhoud van zijn tekst,’’ aldus een woordvoerder. ,,Als hij de woorden op een muur had gezet, was hij net zo strafbaar geweest.’’

De tekst stond overigens maar een paar uur op Wikipedia. Daarna werd de passage alweer van de internetencyclopedie verwijderd.

De vrije toegang van internetgebruikers tot Wikipedia veroorzaakt de laatste tijd nogal eens opschudding. Zo bleek onlangs dat prinses Mabel het hoofdstuk over zichzelf had ‘gekuist’, net als diverse Kamerleden.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat in ons land iemand wordt vervolgd voor het plaatsen van tekst op Wikipedia. In de VS is dat al wel voorgekomen. Zo klaagde de bekende golfer Fuzzy Zoeller een man aan, die in het hoofdstuk over de sportman had geschreven dat deze verslaafd was aan drugs.

http://www.ad.nl/multi-media/article1691200.ece

[3] Bijlage 3

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:212.61.55.36

Overleg gebruiker: 212.61.55.36

Van Wikipedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Waarschuwing!

Het IP-adres van deze organisatie is gebruikt voor vandalisme op Wikipedia!

Gemeente Eindhoven

Beste anonieme gebruiker, u komt op deze pagina terecht omdat een gebruiker van Wikipedia met u overleg wil plegen, of een waarschuwing i.v.m. vandalisme wil geven. Er werkt wellicht een groot aantal mensen met dit IP-adres, het is dus mogelijk dat dit overleg niet voor u bestemd is. Als u ongelukkigerwijs hetzelfde IP-adres heeft als een vandaal, maar zelf niet vandaliseert, wensen wij u van harte welkom als gebruiker van Wikipedia, en moedigen wij u aan de informatie die u heeft verworven op Wikipedia te plaatsen. Voel je vrij en ga je gang!

Maar: als u iemand bent die bewust fouten of beledigende opmerkingen in Wikipedia-artikelen maakte, of bestaande informatie zonder goede reden verwijderde, dan geldt deze waarschuwing: bij herhaald vandalisme vanaf dit adres, of bij het negeren van overleg, kan het IP-adres van uw bedrijf of instelling geblokkeerd worden en zal Wikipedia contact opnemen met de organisatie en de voor internet verantwoordelijke personen inlichten over het misbruik vanaf de computers. U kunt oefenen met Wikipedia in de Wikipedia-zandbak.

Indien u constructief wilt meewerken aan deze encyclopedie, dan kunt u zich inschrijven. Als u meer wilt weten over Wikipedia, zie dan: Wikipedia: Welkom voor nieuwkomers. Eventueel kunt u het misbruik van de computers melden aan een verantwoordelijke.

Informatie voor beheerders van publieke computers
Whoisinformatie
Bijdragen/verwijderde bijdragen/overzicht
(en/de/fr) VPopSpeed
Blokkeerlogboek
Blokkadelijst
Blokkeer gebruiker
Verzoek om blokkade

1. 11 november 2005 12:12 (CET) venijnig getalswijzigingsvandalisme op periodiek systeem
2. 12 november 2005 13:12 (CET) geklieder op Saladin
3. 27 feb 2006 14:41 (CET) grof vandalisme op Armenië
4. 27 feb 2006 14:43 (CET) In 2 verschillende artikelen de Armeense genocide ontkent/verwijderd
5. 27 feb 2006 14:47 (CET) wederom nu op Ottomaanse Rijk
6. 27 feb 2006 14:49 (CET) weer 2 keer op Armenië wilt u stoppen daarmee!!
o blok 2 uur
7. 13 jul 2006 08:56 (CEST) gezandbak op Zonnebril
8. 25 okt 2006 11:23 (CEST) pov bewerking op Jezuïeten
[bewerken] Zoologischer Garten Berlin
Ik zie dat je zelf al je toevoeging aan Zoologischer Garten Berlin had weggehaald. KEN123 1 jun 2007 15:55 (CEST)

Deze overlegpagina hoort bij een anonieme gebruiker die hetzij geen gebruikersnaam heeft, hetzij deze niet gebruikt. We gebruiken daarom het IP-adres ter identificatie. Het kan echter zijn dat meerdere personen hetzelfde IP-adres gebruiken. Het kan daarom zijn dat u hier berichten ontvangt die niet voor u bedoeld zijn. Mocht u dat willen voorkomen, dan kunt u een gebruikersnaam aanvragen of u aanmelden.Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Nee.

2. Nee, zie antwoord 1.

3 Een mogelijkheid om een dergelijk onderzoek te verrichten is niet meer voorhanden, daar de gegevens van het jaar 2005 en 2006 niet bewaard zijn gebleven. Deze gegevens worden een maand lang bewaard, waarna ze worden gewist. Deze gegevens zijn niet meer te achterhalen.
Tevens doet zich hier het feit voor dat in 2005 en 2006 het IP-nummer was te herleiden tot de gemeente Eindhoven, maar niet te herleiden was tot individuele personen die gebruik hebben gemaakt van de internetfaciliteit van de gemeente Eindhoven. Van dit IP-adres werd in 2005 en 2006 gebruik gemaakt door ambtenaren, politieke ambtsdragers en raadsleden, externen (ingehuurd door de gemeente Eindhoven), medewerkers van evenementen aan wie de gemeente Eindhoven ICT-faciliteiten ter beschikking heeft gesteld. In die jaren kon niet achterhaald worden welke groep het IP-adres had gebruikt, waardoor het onmogelijk was om überhaupt een onderzoek in te stellen. Op dit moment bestaat wel de mogelijkheid om te traceren welk groep gebruikers het IP-adres van de gemeente Eindhoven heeft gebruikt. En indien nodig kan ook de desbetreffende persoon achterhaald worden, mits de gegevens nog beschikbaar zijn (zoals eerder genoemd worden de gegevens na een maand gewist). In dit soort gevallen zal dan de desbetreffende persoon worden aangesproken en indien nodig hieromtrent ter verantwoording worden geroepen.

4. Het college zal geen verbod in stellen voor ambtenaren om te surfen naar Wikipedia. Voor een groot deel van de medewerkers is Wikipedia een middel/instrument dat goed gebruikt kan worden en wordt gebruikt ten behoeve van het werk. Deze mogelijkheid dient hen niet ontnomen te worden. Binnen de gemeentelijke organisatie bestaat er een gedragscode voor email- en internet, waarbij nadrukkelijk is gesteld dat email- en internetfaciliteiten middelen voor zakelijk doeleinden gebruikt dienen te worden.

De organisatie is op dit moment bezig om deze gedragscode nader te bezien door ook aandacht te besteden aan het gebruik van ICT-middelen (denk aan desktop, laptop, etc.).

Eindhoven, 18 december 2007.

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

20 december 2007