Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen Lijst Pim Fortuyn over cameratoezicht Stratumseind


Geacht College, In het Eindhovens Dagblad van woensdag 30 augustus jl. valt in het artikel ‘Stratumseind wacht op camera’s’ te lezen dat de Vereniging Horecabelangen Stratumseind (VHS) de gemeente verzoekt om snel tot invoering van cameratoezicht op het Stratumseind over te gaan. Dit na eerdere toezeggingen van de gemeente op basis van wederzijdse afspraken.

Onze fractie heeft in de commissievergadering van 30 juni jl. in de discussie over het cameratoezicht duidelijk aangegeven dat het uitstellen van het debat over cameratoezicht naar het najaar niet ten koste mag gaan van lopende projecten en de veiligheid in de stad. Daarom komen wij tot de volgende vragen: 1. Is het College bekend met het bovenstaande artikel? 2. Bestaan er wederzijdse afspraken tussen de gemeente en de VHS over de invoering van cameratoezicht? 3. Zo ja, is het College bereid deze afspraken na te komen? 4. Heeft het uitstellen van de discussie over cameratoezicht naar het najaar invloed op de termijn van de invoering van cameratoezicht op het Stratumseind? 5. Op welke termijn kunnen we invoering van cameratoezicht op het Stratumseind verwachten? Namens de fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, Rudy Reker, Raadslid fractie Lijst Pim Fortuyn 4 september 2006   

Laat reactieformulier zien