Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: ‘Ongeloofwaardig’


Eindhoven, 9 april 2015


Summa College Eindhoven laat een omstreden en voormalig (?) Jihadistenronselaar een lezing geven voor studenten.


7/4 Eindhovens Dagblad

Foto: Dennis Abdelkarim Honing

12/5/2015 / Met antwoord van het college


Geacht college,

Door de media heeft onze fractie vernomen dat Dennis Abdelkarim Honing onlangs een lezing heeft gegeven op het Summa College in Eindhoven. Deze man staat bekend als ronselaar van jongeren voor de gewapende strijd van IS in Syrië en Irak. Ook heeft hij contacten met Islamitische terreurorganisaties.

Sinds kort vertelt hij aan de media dat hij zogenaamd ‘gederadicaliseerd’ is en de Jihad heeft afgezworen. Hij heeft daar samen met Nikki Sterkenburg een boek over geschreven met als titel ‘Ongeloofwaardig’, een titel die uitstekend past bij deze zeer omstreden persoon.

 http://media.thepostonline.nl/2015/03/03/nikki-sterkenburg-gederadicaliseerde-dennis-abdelkarim-honing/

Veel burgers maar ook wij als LPF fractie vinden het uitnodigen van dit soort dubieuze personen door het Summa College zeer naïef. Het is  totaal de verkeerde manier om onze jongeren en met name onze kwetsbare jongeren te beschermen tegen radicalisering. Het Summa College geeft hierdoor onze jongeren die gevoelig zijn voor radicalisering de aanzet of handreiking om de vermetele stap naar de Jihad te zetten. Op deze wijze zijn schoolprojecten over het tegengaan van radicalisering niets anders dan luchtkastelen die gebouwd zijn op los zand en waarmee men juist het tegenovergestelde resultaat bereikt.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Was u als college op de hoogte dat de zeer omstreden Dennis Abdelkarim Honing een lezing zou geven op het Summa College?
    a. Zo ja, waarom heeft het college haar invloed niet aangewend om dit tegen te gaan?

2. Door wie of waardoor is het Summa College op het idee gekomen om deze (voormalig?) Jihadronselaar een lezing te laten geven?

3. Kan het college achterhalen of de ouders van deze leerlingen vooraf door het Summa College zijn geïnformeerd dat Dennis Abdelkarim Honing een lezing voor hun kinderen zou geven?

4. Kan het college zich voorstellen dat veel ouders het niet eens zouden zijn geweest dat ook hun kinderen een lezing zouden krijgen van deze omstreden persoon?

5. Weet het college of het Summa College vooraf met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) overleg heeft gehad over de risico’s van de lezing op deze school?

6. Is er met de Eindhovense scholen afstemming over de aanpak van anti-radicalisering projecten?
    a. Zo nee, waarom niet?
    b. Is het college het met de LPF eens dat dit wel noodzakelijk is?
    c. Zo nee, waarom niet?

7. Is het bij het college bekend of Dennis Abdelkarim Honing een financiële tegemoetkoming heeft gekregen voor deze lezing of was dit kosteloos?
    a. Zo ja, hoe groot is dat bedrag en wie heeft dat betaald?

8. Is het door het college te achterhalen of het Summa College heeft toegestaan dat het boek van Dennis Abdelkarim Honing als onderdeel van de lezing aan de jongeren werd verkocht?
    a. Hoeveel boeken zijn er verkocht of als propaganda weggegeven?
    b. Welk doel heeft de schoolleiding hiermee willen bereiken?

Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Rudy Reker, Fractievoorzitter
Tjerk Langman, Commissielid


Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Was u als college op de hoogte dat de zeer omstreden Dennis Abdelkarim Honing een lezing zou geven op het Summa College?
    a. Zo ja, waarom heeft het college haar invloed niet aangewend om dit tegen te gaan?

Het college was niet op de hoogte dat de heer Abdelkarim Honing aanwezig zou zijn als gast tijdens de themadag op het Summa College. Scholen zijn vrij om gastsprekers uit te nodigen om maatschappelijke onderwerpen te behandelen. Wanneer zij een complex onderwerp als radicalisering en de-radicalisering aan de orde willen stellen, kunnen zij daarvoor desgewenst advies inroepen van de gemeente danwel het NCTV.

2. Door wie of waardoor is het Summa College op het idee gekomen om deze (voormalig?) Jihadronselaar een lezing te laten geven?

We hebben van het Summa College begrepen dat de school het belangrijk vindt om de dialoog aan te gaan met hun studenten over actuele maatschappelijke onderwerpen. Jaarlijks organiseert het Summa Business, een onderdeel van het Summa College, een viertal themadagen in het kader van het vak Burgerschap. Voor deze themadagen worden vaak gastsprekers uitgenodigd. De themadag op 2 april jl. had als thema “Expose your talent” en een “Dialoog over Nederland”. De heer Abdelkarim Honing is uitgenodigd als gast voor het onderdeel een Dialoog over Nederland.

De heer Abdelkarim Honing schreef een boek “Ongeloofwaardig” over hoe hij zich bekeerde tot de islam, steeds extremer werd in zijn geloof en weer de-radicaliseerde. Hij is dus allerminst uitgenodigd als zijnde een (voormalig) Jihadronselaar, aldus het Summa College. Maximaal 50 studenten konden zich inschrijven, vrijwillig, om deel te nemen aan een Dialoog over Nederland. Vragen die centraal stonden in de dialoog: Kan iedereen meedoen? Is er moslimhaat? Is er homohaat? Zijn we nog trots op ons land?

3. Kan het college achterhalen of de ouders van deze leerlingen vooraf door het Summa College zijn geïnformeerd dat Dennis Abdelkarim Honing een lezing voor hun kinderen zou geven?

Het college heeft dit nagevraagd. Het Summa college kondigt gastsprekers tijdens themadagen niet vooraf aan bij ouders.

4. Kan het college zich voorstellen dat veel ouders het niet eens zouden zijn geweest dat ook hun kinderen een lezing zouden krijgen van deze omstreden persoon?

Navraag bij het Summa college leert het college dat de school na de dialoog geen enkele klacht heeft ontvangen van ouders

5. Weet het college of het Summa College vooraf met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) overleg heeft gehad over de risico's van de lezing op deze school?

Navraag bij het Summa College leert ons dat het Summa College voorafgaand aan de themadag geen contact heeft gehad met de NCTV.

6. Is er met de Eindhovense scholen afstemming over de aanpak van anti- radicalisering projecten?
    a. Zo nee, waarom niet?
    b. Is het college het met de LPF eens dat dit wel noodzakelijk is? 
    c. Zo nee, waarom niet?

Er is met de Eindhovense schoolbesturen afstemming over het plan van aanpak Radicalisering en Polarisatie dat opgesteld wordt door de gemeente Eindhoven en 21 april met de raadscommissie Financiën en Bestuur is besproken. Tijdens het overleg Lokale Educatieve Agenda heeft de gemeente het onderwerp radicalisering en polarisatie op bestuursniveau besproken met de schoolbesturen die aanwezig waren. De gemeentelijke contact- en vertrouwenspersoon voor dit onderwerp is voorgesteld. Hier kunnen de scholen en andere professionals hun vragen en signalen kwijt. Scholen hebben een belangrijke rol in het signaleren van radicalisering. Daarom worden op dit moment vervolggesprekken met de scholen georganiseerd om de aanpak samen verder vorm te geven.

7. Is het bij het college bekend of Dennis Abdelkarim Honing een financiële tegemoetkoming heeft gekregen voor deze lezing of was dit kosteloos?
    a. Zo ja, hoe groot is dat bedrag en wie heeft dat betaald?

Navraag bij het Summa college leert ons dat de heer Abdelkarim Honing geen financiële tegemoetkoming heeft ontvangen voor zijn aanwezigheid.

8. Is het door het college te achterhalen of het Summa College heeft toegestaan dat het boek van Dennis Abdelkarim Honing als onderdeel van de lezing aan de jongeren werd verkocht?
    a. Hoeveel boeken zijn er verkocht of als propaganda weggegeven?
    b. Welk doel heeft de schoolleiding hiermee willen bereiken?

Navraag bij het Summa college leert ons dat de heer Abdelkarim Honing is uitgenodigd als gast. Hij heeft geen verzoek gedaan om het boek te mogen verkopen en hij heeft het ook niet uitgedeeld.

Eindhoven, 12 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Eindhoven