Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Vloer ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport verkeerd gelegd 

Foto Bert Jansen

Met antwoord van B&W op 21 december 2017

En ... de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 18 oktober 2018

Lees hier het volledig rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Raadsvragen: Instorten parkeergarage bij Eindhoven Airport

Eindhoven, 16 december 2017

Geacht college,

Op 27 mei jl. is Eindhoven aan een ramp ontsnapt. De in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport zakte als een kaartenhuis in elkaar. Behalve veel materiële schade zijn er geen slachtoffers gevallen. Kort geleden is bekend geworden dat de gehele parkeergarage zal worden gesloopt.

Gegeven de uitkomsten van onderzoeken door meerdere instanties naar de oorzaak of oorzaken van het instorten van de parkeergarage, maken wij ons als Lijst Pim Fortuyn ernstig zorgen over het functioneren van de gemeentelijke afdeling Bouw en Woningtoezicht.

 

Eindhoven is speeltuin voor criminelen

Afbeeldingsresultaat voor grapperhaus

Minister Ferdinand Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid moet snel ingrijpen

Een golf van overvallen in regio Eindhoven

Strijd tegen gelukszoekers

7 oktober 2018

Raadsvragen: Eindhoven bevindt zich in een crisissituatie

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Afgelopen weekend was het wéér raak. Twee kleine vrachtwagens met drugsafval werden gedumpt in de Offenbachlaan in de wijk Gestel. Uit een van de vrachtwagens lekte XTC-afval en de andere vrachtwagen brandde volledig uit waardoor er 12 appartementen moesten worden ontruimd. Hierbij is de veiligheid van de bewoners van de wijk ernstig in gevaar geweest. Dit had zomaar heel anders kunnen aflopen met tientallen slachtoffers tot gevolg.

Opname van goochelaar en illusionist Hans Klok?

Raadsvragen: Buitenlandse toestanden bij sloopwerkzaamheden in Eindhoven

Sloop van C&A-gebouw gestaakt na filmpje van het werk; graafmachine hangt aan een hijskraan 

Graafmachine hangt aan hijskraan en sloop C&A-gebouw gestaakt na opzienbarend filmpje

Eindhoven, 9 september 2018

Geacht college,

Op 31 augustus jl. heeft onze fractie raadsvragen gesteld aangaande de (on)veiligheid bij het slopen van het voormalig Grafisch Lyceum aan de Karel de Grotelaan. Gisteren werden wij opgeschrikt door de volgende bizarre beelden die via Omroep Brabant tot ons kwamen. Als je niet beter wist zou je denken dat de bekende goochelaar en illusionist Hans Klok met een nieuwe opname bezig is. Deze gebeurtenis geeft maar weer eens aan dat wij als Lijst Pim Fortuyn weinig vertrouwen hebben in de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

 

Raadsvragen: Sloop Grafisch Lyceum

Foto: Studio040

31 augustus 2018

UPATE: met antwoord van het college

Geacht college,

Onlangs is de sloop van het voormalig Grafisch Lyceum aan de Karel de Grotelaan begonnen. Maar zoals het zich laat aanzien wordt er niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de bouwvakkers.

In een reportage van Studio040 is duidelijk te zien dat men met speciale pakken en maskers asbest aan het verwijderen is, maar dat meteen daarna bouwvakkers onbeschermd in een shirtje en zonder helm op dezelfde plek staan waar het asbest werd verwijderd (zie foto’s). Dit roept bij ons vragen op omdat zwevende asbestdeeltjes in de longen terecht kunnen komen en longkanker kunnen veroorzaken.

Milli Görüs ook in Eindhoven actief

Raadsvragen: Milli Görüs

Met antwoord van het college

Eindhoven, 21 augustus 2018

Geacht college,

In een artikel van NRC Handelsblad van 17 augustus jl. staat dat Moskeeorganisatie Milli Görüs in de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren heeft meegenomen naar Turkije, om hen te laten onderwijzen door de radicale imam Nureddin Yildiz. Hij steunt de gewapende Jihad in Syrië, heeft sympathie voor Al Qaida en legitimeert geweld tegen vrouwen. Zelfs president Erdogan heeft afstand genomen van Yildiz. Dit gebeurde nadat Yildiz had gezegd dat mannen met 6 jarige meisjes mogen trouwen.

Turkse weekendscholen in Eindhoven?

Foto: Studio040

Raadsvragen: Wel of geen Turkse weekendscholen in Eindhoven?

Met antwoord van het college

Eindhoven, 12 augustus 2018
 
Geacht college,
 
De Turkse overheid betaalt mee aan het opzetten van Turkse weekendscholen in Europa, waaronder ook in Nederland. Dat mochten wij de afgelopen dagen uit de media vernemen. Daarmee wil de Turkse overheid de identiteit van en de cultuur bij jonge Turken in het buitenland waarborgen en de band met het vaderland Turkije versterken.

Krijgen statushouders nog steeds voorrang?

Raadsvragen: Krijgen statushouders nog steeds met voorrang een huis? 

Met antwoord van het college (7 aug. 2018)

Eindhoven, 7 juli 2018
 
Geacht college,
 
Uit een rapportage die is gedaan in opdracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken blijkt dat statushouders in bijna alle gemeenten nog voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning. Dat terwijl er in 2016 door minister Blok een wetswijziging is doorgevoerd waardoor per 1 juli 2017 het niet meer verplicht is om statushouders voorrang te geven.

Welkom in Eindhoven

Eindhoven, 6 juni 2018

Raadsvragen: Welkom in Eindhoven.

Met antwoord van het college van B&W

Wederom vandaag een uitgebreid artikel in het Eindhovens Dagblad over de problemen in de taxiwereld. Nu weer bij Eindhoven Airport. Ik zeg wederom omdat er in de Eindhovense taxiwereld al meer dan 10 jaar problemen zijn die het Eindhovens college niet onder controle kan krijgen. Als ik het taxidossier opensla zie ik de volgende woorden voorbij komen: roetfilters, zwarte taxi’s, snorders, elektrische taxi’s, cabs, Uber, TX keurmerk en als laatste TTO keurmerk. Om de problemen in de Eindhovense taxiwereld op te lossen is handhaving noodzakelijk. Maar ook hier is handhaving niet aanwezig.

Verpaupering door 69 kamerverhuurpanden

 

Raadsvragen: Hoe voorkomen wij nog meer verpaupering in de Bennekel?

Met antwoord van het college (7 aug. 2018)

Eindhoven, 25 juni 2018

Geachte college,

Op 12 juni jl. is het ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’ in de raadsvergadering aangenomen. Hoewel de 50 meter regel, zeer tegen de zin van mijn fractie daar vooralsnog niet in is meegenomen, hebben wij wel enkele vragen. Ondermeer over panden waarvan ombouwvergunningen voor 12 juni zijn aangevraagd doch klaarblijkelijk nog niet zijn verleent.

Geweldsincident tegen stadstoezicht

 
Raadsvragen: Geweldsincident tegen een medewerker van stadstoezicht

Update: met antwoord van het college

Eindhoven 7-5-2018 

Geacht college,
 
Afgelopen zaterdag (5 mei) is een medewerker van stadstoezicht in Eindhoven bij de keel gegrepen door een burger die het er niet mee eens was dat hij een bekeuring kreeg. Anno 2018 hebben de medewerkers van stadstoezicht in onze stad naast een steekwerend vest nog steeds geen middelen om zichzelf te verdedigen bij dit soort geweldsincidenten terwijl de verruwing van onze samenleving hier wel om vraagt. Denk daarbij aan wapenstok, pepperspray, handboeien en bodycam.