Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen over Stedenbandencontacten met Gedaref in SudanUpdate met antwoord van het college 
De fractie van de Lijst Pim Fortuyn is fel gekant tegen stedenbandencontacten, zoals deze al vele jaren door onze gemeente worden onderhouden. Ontwikkelingshulp en buitenlands beleid behoren eenmaal niet tot een gemeentelijke taak, maar dient een taak van de rijksoverheid te zijn. Naast de structurele subsidies die stedenbandenorganisaties van de gemeente ontvangen, zijn met name de kostbare bezoeken van politici over en weer tussen de diverse contactsteden een schaamteloze verkwisting van belastinggeld van de Eindhovense burgers.

Raadsvragen over het Turkije avontuur van het (regionale) ROC in onze gemeenteUpdate met antwoorden van het college


Met verbazing heeft onze fractie uit het Eindhovens Dagblad van zaterdag 6 januari kennis genomen van het feit dat het Regionale Opleiding Centrum, ROC uit onze gemeente de volgende maand opleidingen in Turkije gaat geven. Volgens de geschreven informatie gaat dit over volwasseneducatie, die onder andere taalcursussen gaat aanbieden. Dit als voorbereiding op de inburgeringscursussen.

Raadsvragen i.v.m. het bomenbeleid in onze gemeenteUpdate met antwoord van het college


Al vele jaren hebben een aantal bewoners in ‘’De Tempel’’ overlast van de bomen die langs de openbare weg staan. Met name in de Brussellaan, Turnhoutlaan, Bruggelaan en Antwerpenlaan zijn deze bomen in de afgelopen 35 à 40 jaar veel te groot geworden. Natuurlijk horen in een laan bomen te staan, daar is in mijn fractie geen verschil van mening over, maar bomen hebben ook fatsoenlijk onderhoud nodig en daar heeft het hier altijd aan ontbroken.

Antwoorden van het College op vragen rondom klimaatfilm Al Gore


Update met antwoord van het college

Twee maanden geleden heeft de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven raadsvragen gesteld over het gesubsidieerd vertonen van de film "An Inconvenient Truth" op de Eindhovense middelbare scholen.

Raadsvragen filmvoorstelling An Inconvenient TruthTot onze grote verbazing vernamen we dat wethouder Van Merrienboer enkele duizenden leerlingen van de Eindhovense middelbare scholen heeft uitgenodigd om gratis de film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore te bekijken in Theater Pathé.

Raadsvragen i.v.m. het onttrekken aan de openbaarheid van het recreatiegedeelte in het ir. Ottenbad


Afgelopen vrijdag – 15 september – kregen alle fractievoorzitters in de Eindhovense gemeenteraad een brief via de mailbox van de heer Philipsen uit Eindhoven. Deze beklaagde zich over het feit dat hij – en met hem meerdere recreatiezwemmers – vorige week donderdag rond 20.30 uur niet meer werden toegelaten in het gemeentelijke zwembad gelegen in het Sportcomplex Eindhoven-Noord, beter bekend onder de naam de ir. Ottenbad.

Raadsvragen over status nieuwbouw saltoschool DE STARTBAAN


Het is nu al weer 6 jaar geleden – in 2000 – dat in de nieuwbouwwijk Meerhoven de basisscholen ’De Startbaan’ en ’’t Slingertouw’ zijn geopend. Deze 2 basisscholen zijn destijds gehuisvest in een noodvoorziening waar ’De Startbaan’ anno 2006 – dus 6 jaar later – nog steeds in is gehuisvest.

Raadsvragen Lijst Pim Fortuyn over cameratoezicht Stratumseind


Geacht College,

In het Eindhovens Dagblad van woensdag 30 augustus jl. valt in het artikel ‘Stratumseind wacht op camera’s’ te lezen dat de Vereniging Horecabelangen Stratumseind (VHS) de gemeente verzoekt om snel tot invoering van cameratoezicht op het Stratumseind over te gaan. Dit na eerdere toezeggingen van de gemeente op basis van wederzijdse afspraken.