Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Offerfeest op sportvelden in Woensel 

Raadsvragen: Offerfeest op een sportveld in Woensel
1 september 2020. Met antwoord van het college van B&W
 
2 augustus 2020
 
Geacht college,
 
Op vrijdag 31 juli is er gebruik gemaakt van de sportvelden van Nieuw Woensel (v/h Wodan) aan de Oude Bosschebaan vanwege het Offerfeest. 2000 moslims kwamen hier bij elkaar om islamitische gebeden uit te voeren. Hierbij is geluidsversterking gebruikt en de mannen werden gescheiden van de vrouwen. De reden voor deze islamisering van de openbare ruimte zou zijn om aan alle coronaregels te kunnen voldoen. Daarom werd op deze manier het islamitisch slachtfeest mede door de gemeente gefaciliteerd. 
 
De Al Fourqaan moskee, de Arrahmaan moskee en de studentenvereniging Salaam (TU/e) waren de organisatoren van deze viering. Saillant detail is dat de Al Fourqaan moskee aan het begin van dit jaar nog uitgebreid aan bod kwam in de documentaire ‘Lokroep’ van BNN/VARA over de radicale islam en de dubieuze geschiedenis van deze moskee. O.a. oud-burgemeester Rob van Gijzel vertelde in deze docu over zijn worsteling met de Al Fourqaan moskee tijdens zijjn burgemeesterschap.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Vervolgvragen over Jorritsma Whatsappjes

College Mary-Ann Schreurs heeft vervolgvragen over de Jorritsma-Whatsappjes gesteld. 

27 juli 2020

Geachte griffier,

Collega Rudy Reker heeft verzocht om het vrijgeven van de appconversatie tussen de burgemeester en een deel van de fractievoorzitters van de raad en betrokken ambtenaren over de poster die de heer Reker online gezet heeft. In reactie daarop heeft de burgemeester een brief d.d. 13 juli 2020 aan de heer Reker gestuurd die 1 app bevat. Uit de brief wordt verder duidelijk dat de griffier  en het college ook meteen op 5 juni door de burgemeester betrokken zijn.
 
Hierbij doe ik het officiële verzoek het volgende app-verkeer te ontvangen:
 
1. het app-verkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de burgemeester en de andere collegeleden betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt.

Vervolg Jorritsma oprui-whatsappjes naar raadsleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Mary-Ann Schreurs voor het stellen van deze vragen.

26 augustus 2020. Antwoord van burgemeester John Jorritsma

27 juli 2020

Geachte griffier,

Collega Rudy Reker heeft verzocht om het vrijgeven van de appconversatie tussen de burgemeester en een deel van de fractievoorzitters van de raad en betrokken ambtenaren over de poster die de heer Reker online gezet heeft. In reactie daarop heeft de burgemeester een brief d.d. 13 juli 2020 aan de heer Reker gestuurd die 1 app bevat. Uit de brief wordt verder duidelijk dat de griffier  en het college ook meteen op 5 juni door de burgemeester betrokken zijn.
 
Hierbij doe ik het officiële verzoek het volgende app-verkeer te ontvangen:

Prikkelende raadsvragen van fractie M.A. Schreurs 

 
Na het lezen van de hier onderstaande raadsvragen van fractie M.A. Schreurs, zal voor iedereen die heeft gemist waarom deze poster door de Lijst Pim Fortuyn fractie is geplaatst veel duidelijk worden. 
 
Met antwoord van het college.
 
2 juli 2020
 
Geacht college, 
In de raadsvergadering van 16 en 17 juni 2020 was de afsluitende motie een motie over omgang met elkaar vanuit 10 fracties die feitelijk gericht was tegen de heer Reker. Ik heb de motie besmet genoemd om wat eraan voorafgegaan is. Namelijk appverkeer door de burgemeester aan een select deel van de raad over een door de heer Reker van de LPF, gefotoshopte on-line poster. De strekking van de app's van de burgemeester waren dat de burgemeester zich over de poster beklaagde en dat het niet wenselijk is dat dit soort zaken nog verder zouden voorkomen. Op geen enkel moment is daarover het gesprek met de heer Reker door indieners, burgermeester of een ander collegelid aangegaan.
 
Op mijn pleidooi de motie in te trekken en 3 hoogleraren bestuurskunde te vragen breder onderzoek te doen naar het functioneren van de democratie in Eindhoven, in welk licht je de motie, zeker gezien het eraan voorafgaande app-verkeer moet zien, is door geen van de indieners ingegaan. Het is duidelijk dat er op geen enkel moment naar andere oplossingen dan het indienen van de motie, als die al de naam oplossing verdiend, gekeken is of de bereidheid getoond is om daar naar te kijken.

Veiligheid en leefbaarheid op het Franz Leharplein

Raadsvragen: Veiligheid en leefbaarheid ver te zoeken op het Franz Leharplein
Met antwoord van B&W 12 juni 2020
 
25 mei 2020
 
Geacht college,
 
Het is niet voor het eerst dat er vragen worden gesteld over de veiligheid en leefbaarheid op het Franz Leharplein. Al jaren is er veel overlast van daklozen, verslaafden en mensen met psychische problemen. De ondernemers op en rond het plein willen dat het college maatregelen gaat nemen om de veiligheid én leefbaarheid te bevorderen, want zo kan het niet langer.
 
Regelmatig slapen er daklozen bij de winkels en zijn er conflicten en woordenwisselingen op straat en in de winkels. Omdat er maar één pinautomaat op het plein is, staan daar vaak lange wachtrijen tot op de parkeerplaats. Dit leidt weer tot irritatie bij de automobilisten die hierdoor de parkeerplaats niet goed kunnen bereiken. De politie en de BOA’s zijn te weinig zichtbaar op het plein.
Omdat de LPF van mening is dat de bezoekers en ondernemers van het Franz Leharplein zich veilig moeten voelen vinden wij dat het college structurele maatregelen moet nemen om dit te realiseren.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Geen Zwarte Pieten betekent het einde van een lange Eindhovense traditie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvragen: Geen Zwarte Pieten betekent het einde van een lange Eindhovense traditie

 

Met antwoord van het college op28/5

 
Eindhoven, 2 mei 2020
 
Geacht college,
 
Met een Raadsinformatiebrief heeft u laten weten dat er dit jaar geen Zwarte Pieten welkom zijn bij de Sinterklaasintocht. U schrijft letterlijk: ‘De Pieten worden niet met een zwarte of bruine basiskleur geschminkt’. Verder kunnen we lezen dat wanneer de huidige organisator van de Sinterklaasintocht niet aan deze voorwaarde wil voldoen er gezocht zal worden naar een andere organisator, die zich wel wil conformeren aan de door u gestelde kaders. U schoffeert hierdoor de huidige organisator inclusief honderden vrijwilligers die al vele decennia de Sinterklaasintochten tot volle tevredenheid hebben georganiseerd.  

Waar de vijfde stad van Nederland klein in kan zijn

Wederom een bureaucratisch hoogstandje van de Gemeente Eindhoven

Om Raadsvragen waar het ambtenarenapparaat intern meer dan drieduizend euro aan doorbelast, mede op verzoek van het college tijdens de coronacrisus te voorkomen en omdat ook veel Eindhovense ambtenaren vanuit huis werken, dachten wij als Lijst Pim Fortuyn fractie met één briefje het college één vraag voor te leggen die binnen vijf minuten kon worden afgehandeld. Namelijk om in gesprek te gaan met enkele ondernemers in de Hooghuisstraat om zo een rechtsgang te voorkomen.  Schaamteloos mochten wij vernemen dat deze ene vraag alléén maar via  raadsvragen naar het college kon worden doorgestuurd. (Noot red. Het college streeft er dan na om binnen vier weken de vraag te beantwoorden)  

Eindhovens Dagblad  

28/04 Met antwoord van het college

Held Louis Buelens krijgt toch een eigen pad

Over Louis Buelens zijn twee keer raadsvragen en meerdere gesprekken, zowel met collegeleden, ambtenaren als met de Van Abbestichting aan vooraf gegaan, maar het doel van de Lijst Pim Fortuyn is  bereikt. Een blijvend eerbetoon voor de Belgische piloot die zijn leven gaf om dat van vele Eindhovense burgers te sparen. 

'Louis Buelens vloog op 28 januari 1960 met zijn straaljager F84 Thunderstreak boven Eindhoven toen hij motorpech kreeg. Hij had gebruik kunnen maken van zijn schietstoel, maar dan zou het vliegtuig op de stad zijn neergestort. Hij wist het toestel tot buiten het bewoonde gebied te manoeuvreren en stortte neer in een weiland in Son, waar nu de wijk Heesterakker ligt.' : Eindhoven in beeld

Foto: Eindhoven in Beeld

Raadsvragen: Louis Buelensschool

Eindhoven, 11 juli 2019

Geacht college,

Met verbazing heeft de LPF kennis genomen van de naamsverandering van de Louis Buelensschool in de wijk Heesterakker. Een heldennaam wordt geschrapt en veranderd in “De Groene Vlinder”. De Belgische held Louis Buelens die een belangrijke rol heeft gespeeld in onze Eindhovense geschiedenis dreigt zo in de vergetelheid te raken. Wij vinden het een onbegrijpelijke beslissing van de schoolleiding om de naam van de man die in 1960 een ramp voorkwam door zijn straaljager in een weiland te laten crashen i.p.v. op een Eindhovense wijk zomaar te schrappen met als reden dat de school ‘toe was aan een nieuwe koers’. Niet alleen binnen onze fractie is er veel onbegrip over deze beslissing maar ook bij buurtbewoners en de Van Abbestichting.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

'Zorgcentrale is één grote chaos'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvragen: Erbarmelijke omstandigheden Centrale24

Met antwoord van het college

Eindhoven, 5 februari 2020

Geacht college,

Onze fractie is erg geschrokken van het krantenbericht van 4 februari jl. over de zorgcentrale Centrale24 van Lunet Zorg. Diverse klokkenluiders slaan alarm over de veiligheid van aangesloten cliënten. Dit omdat vaak onervaren personeel wordt ingezet en de werkdruk enorm is.
Daarom hebben wij contact opgenomen met een van de klokkenluiders en na dat gesprek zijn wij van mening dat de situatie zo schrijnend is dat er acuut maatregelen moeten worden getroffen om (dodelijke) slachtoffers te voorkomen. Hierbij een opsomming van de problemen die er volgens de klokkenluider momenteel allemaal spelen:

Alarmerende brief over Al Fourqaan-moskee

Burgemeester John Jorritsma trekt alarmerende brief van oud-burgemeester Rob van Gijzel over Al Fourqaan-moskee in Eindhoven op verzoek  van minister van der Steur terug

Eindhoven, 16 januari 2020

Raadsvragen: NRC-artikel over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaan-moskee. (brief te lezen onder dit artikel)

UPDATE 24/01: Met atwoord van het college van B&W

Geacht college,

Met grote aandacht hebben wij vorige week dinsdag gekeken naar een drieluik van BNNVARA.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1187-lokroep-deel-1

De eerste uitzending op dinsdag 7 januari jl. ging voor een belangrijk gedeelte over de salafistische Al Fourqaan-moskee in Eindhoven. In deze uitzending verklaart de oud-burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel (2008 – 2016), dat hij net voordat hij aftrad een uitvoerige brief van drie kantjes heeft geschreven aan de minister van Justitie en Veiligheid over de Al Fourqaan-moskee. Tevens verklaart Van Gijzel dat de minister naar wat hij later heeft gehoord daar niet blij mee was.