Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

'Zorgcentrale is één grote chaos'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvragen: Erbarmelijke omstandigheden Centrale24

Met antwoord van het college

Eindhoven, 5 februari 2020

Geacht college,

Onze fractie is erg geschrokken van het krantenbericht van 4 februari jl. over de zorgcentrale Centrale24 van Lunet Zorg. Diverse klokkenluiders slaan alarm over de veiligheid van aangesloten cliënten. Dit omdat vaak onervaren personeel wordt ingezet en de werkdruk enorm is.
Daarom hebben wij contact opgenomen met een van de klokkenluiders en na dat gesprek zijn wij van mening dat de situatie zo schrijnend is dat er acuut maatregelen moeten worden getroffen om (dodelijke) slachtoffers te voorkomen. Hierbij een opsomming van de problemen die er volgens de klokkenluider momenteel allemaal spelen:

Alarmerende brief over Al Fourqaan-moskee

Burgemeester John Jorritsma trekt alarmerende brief van oud-burgemeester Rob van Gijzel over Al Fourqaan-moskee in Eindhoven op verzoek  van minister van der Steur terug

Eindhoven, 16 januari 2020

Raadsvragen: NRC-artikel over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaan-moskee. (brief te lezen onder dit artikel)

UPDATE 24/01: Met atwoord van het college van B&W

Geacht college,

Met grote aandacht hebben wij vorige week dinsdag gekeken naar een drieluik van BNNVARA.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1187-lokroep-deel-1

De eerste uitzending op dinsdag 7 januari jl. ging voor een belangrijk gedeelte over de salafistische Al Fourqaan-moskee in Eindhoven. In deze uitzending verklaart de oud-burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel (2008 – 2016), dat hij net voordat hij aftrad een uitvoerige brief van drie kantjes heeft geschreven aan de minister van Justitie en Veiligheid over de Al Fourqaan-moskee. Tevens verklaart Van Gijzel dat de minister naar wat hij later heeft gehoord daar niet blij mee was.

Functie democratische gekozen raadsleden in Eindhoven onder druk

Raadszaal Eindhoven

Eindhoven, 15 januari 2020

Raadsvragen: De functie van democratische gekozen raadsleden staat in Eindhoven onder druk.

Update  24/01: Met antwoord van het college van B&W

Geacht college,

Op 31 december jl. heeft er een artikel in het Eindhovens Dagblad gestaan met de kop ‘Raadslid Reker (LPF) in de clinch met Jorritsma over café Sands in Eindhoven’. U bent niet van de Lijst Pim Fortuyn gewend dat deze partij mails doorspeelt naar de media. De LPF vindt het resultaat namelijk altijd belangrijker dan de te verkrijgen publiciteit. Echter in dit geval heb ik gemeend dat namens onze partij wel te moeten doen omdat de eerste regel in het antwoord van de burgemeester begon met ‘Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid’.

COA op zoek naar duizenden nieuwe opvangplekken

Eindhoven, 27 oktober 2019

Raadsvragen: COA op zoek naar duizenden nieuwe opvangplekken voor asielzoekers

Met antwoord van het college

Geacht college,

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft onlangs aangeven op zoek te zijn naar duizenden nieuwe opvangplekken voor nieuwkomers. Dit omdat het aantal asielzoekers, waar momenteel een plek voor is tegen het maximum aan zit. Gemeenten, waar al eerder asielzoekers werden opgevangen, zouden het verzoek krijgen om dit weer te doen. Door de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatie dienst (IND) die de asielaanvragen in behandeling nemen zitten de huidige opvangcentra vol. Dit komt ook omdat asielzoekers die wel een verblijfsvergunning hebben gekregen niet kunnen uitstromen door een tekort aan woningen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Islamitische basis- en salafistische moskeescholen

Eindhoven, 12 september 2019

Raadsvragen: Islamitische basisscholen, salafistische moskeescholen met antwoord van het college van B&W

(Met hieronder aanvullende raadsvragen van het CDA)

Geacht college,

Het NRC en Nieuwsuur hebben onderzoek verricht naar de lesstof van salafistische instellingen en Islamitische basisscholen in Nederland. Veel landelijk politieke partijen waren geschokt door de uitkomsten van dit onderzoek. Voor ons niet want dat het islamitisch onderwijs antiwesters is, dat verkondigen wij als Lijst Pim Fortuyn al vele jaren. Gelukkig dat de mainstreammedia hier nu ook aandacht aan besteed en het probleem serieus neemt.

De instellingen en basisscholen verkondigen immers antiwesterse boodschappen en zetten aan tot haat tegen homoseksuelen en Joden. Ook moeten moslimkinderen zich houden aan strenge Islamitische gedrags- en kledingvoorschriften want westerse kleding is volgens hun verwerpelijk. Jongens en meisjes mogen elkaar niet aankijken want dit zou een vorm van ‘zina’ (overspel) zijn. Een uiterst zorgwekkende ontwikkeling dus maar helaas niet nieuws voor onze fractie.

Raadsvragen: Handhaven boerkaverbod

Geacht college,

Vanaf 1 augustus a.s. treedt de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in werking. In de volksmond wordt deze wet het niqaab of boerkaverbod genoemd. Het is dan verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen binnen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het gaat dan om een integraalhelm, bivakmuts of een niqaab/boerka. Bij overtreding van deze wet dient de politie ingeschakeld te worden en kan er een boete worden uitgeschreven.
 
De LPF is verontwaardigd dat verschillende gemeenten, OV-organisaties en zorginstellingen hebben aangegeven om het boerkaverbod niet te handhaven. Ook de politie zegt hier geen hoge prioriteit aan te geven.

Nederland is een rechtsstaat en wat voor signaal geven we af aan de burger als we nieuwe wetgeving niet gaan naleven? Zeker de burgemeesters moeten de wet handhaven, dus ook deze wet die er vooral is om de veiligheid te waarborgen.

Raadsvragen: Laten wij het bij feiten houden

Fotopersbureau Bert Jansen

UPDATE: met antwoord van het college

Raadsvragen: Laten wij het bij feiten houden

Eindhoven, 19 juni 2019

Geacht college,

De raadsvragen van DENK Eindhoven van dd. 17 juni jl. heb ik aandachtig gelezen. Deze vragen bevatten de omgekeerde waarheid. Ook de andere aantijgingen van DENK zijn onjuist (zie onderaan het commentaar van Pegida). Zo schrijft DENK het volgende:
 
Citaat: ‘Pas toen Pegida een buurtbewoonster belaagde, sloeg de vlam in de pan en joegen onze jongeren uit een reflex van bescherming Pegida club weg.’  https://youtu.be/fo5p4Vf9yJE 

Raadsvragen: Moeten wij als Eindhoven dit ongestraft laten gebeuren?

NEE! De burgemeester is verantwoordelijk voor de Openbare Orde en Veiligheid!

Met dank aan fotopersbureau Bert Jansen

Raadsvragen: Moeten wij als Eindhoven dit ongestraft laten gebeuren?

UPDATE: Met antwoord van het college

Eindhoven, 17 juni 2019

Geacht college,

Zaterdag jl. 15 juni is de voorman van Pegida, Edwin Wagensveld tijdens het flyeren bij de Al Fourqaan moskee zwaar belaagd door een aantal islamisten die het kennelijk daar niet mee eens waren. Los van het feit hoe u denkt over de boodschap die Pegida wil overbrengen, namelijk ‘tegen de verdere islamisering van Nederland’ moest Wagensveld rennen voor zijn leven. Hoewel er voldoende politie, volgens de media in de buurt aanwezig was is er niemand aangehouden. Ook na de uit de hand gelopen demonstratie op 26 mei jl. zijn er volgens de media maar enkele ordeverstoorders aangehouden, die nog sneller vrij waren dan aangehouden. Het gevolg was dat Pegida de demonstratie op 26 mei maar ook de flyeractie op 15 juni moest afbreken, waar de moslimjongeren namens de islam de strijd hadden gewonnen. Is dat wat we willen?

Raadsvragen: Hoe nu verder?

 Raadsvragen naar aanleiding van wanordelijkheden van moslimjongeren.

UPDATE 19 juli 2019 Met beantwoording door B&W én een feitenrelaas

Geacht college,

Nu de rook is opgetrokken is het tijd de balans op te maken. Evenwicht & Energie heet het huidige coalitieakkoord: “Zuinig op elkaar, op de stad en op de toekomst”. Dat is de rode draad van deze coalitie die op zondag 26 mei jl. compleet knapte. Na dit geweld zijn er ook de bedreigingen die nadien door islamitische organisatie(s) (w.o. moslimbeweging Oemmah en lokale moslimjongeren) via mail en de media geuit.

Als burgemeester, die verantwoordelijk is voor Openbare Orde en Veiligheid heeft deze wat aan de inwoners van Eindhoven uit te leggen. Zeker aan de omwonenden van de Al Fourqaan moskee die met een grote emotionele kater en vernielde eigendommen achterblijven. Het verbaast de LPF-fractie dat uw adviseurs geen lering hebben getrokken uit de hevige schermutselingen bij de intocht van Sinterklaas of andere soortgelijke gebeurtenissen. Keer op keer hetzelfde patroon, waarbij de bestuursdienst o.a. faalt.

Ayahuasca ceremonies

Politie grijpt in bij ’healing’ in Eersel na dode

Dat de Lijst Pim Fortuyn fractie om meerdere redenen niets op heeft met drugs, op welke wijze en in welke vorm dan ook, moge duidelijk zijn. Op 6 maart 2018 heeft Tjerk Langman namens de fractie Lijst Pim Fortuyn al een rondvraag gesteld over Ayahuasca ceremonies. Onze vragen en het schriftelijk antwoord van het college kunt u hieronder lezen. 

Rondvraag: Ayahuasca ceremonies.

Het tv-onderzoeksprogramma Rambam heeft onlangs een uitzending gewijd aan de nieuwe drug Ayahuasca. De werkzame stof in Ayahuasca is DMT en dat staat op lijst 1 van de Opiumwet. Het is dus verboden om dit product te produceren, te verhandelen of om het in bezit te hebben. Nu zijn in Nederland de zogenaamde Ayahuasca ceremonies erg in opkomst. Dat zijn ceremonies waarbij een groep mensen onder invloed van deze zeer hallucinerende drug een spirituele reiniging ondergaat onder begeleiding van een sjamaan. Het deelnemen aan zo’n ceremonie kost veel geld.