Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Doofpotaffaire bij mishandeling door Syriërs?


Raadsvragen, 8 augustus 2017

Antwoord burgemeester J.A. Jorritsma. 10 aug.
Geacht college,
Op 1 juni jl. heeft er in het Henri Dunantpark een mishandeling plaatsgevonden. (zie filmpje).
Een Nederlandse jongen werd door een groep Syriërs ernstig mishandeld nadat hij ze had aangesproken omdat ze een meisje lastigvielen. De jongen is door de groep geslagen met een fietspomp en er werden fietsen op hem gegooid. Hij raakte dusdanig gewond dat hij in het ziekenhuis behandeld moest worden. Er is daar door verwondingen aan zijn hoofd ondermeer een hersenscan gemaakt. De jongen heeft tot op de dag van vandaag klachten over hoofdpijn.

Raadsvragen: Eindhovense burgers hebben het nakijken

Met antwoord van het college. (11 april 2017)

Eindhoven, 19 maart 2017 
Eindhovense burgers hebben het nakijken.

Geacht college,

Al vele jaren is het burgers een doorn in het oog dat in tal van Eindhovense woonwijken huizen door makelaars worden opgekocht om vervolgens na een verbouwing tot wel 7 wooneenheden te worden verhuurd voor kamerbewoning. Onlangs bereikte mij klachten uit o.a. de wijken Oude Gracht, Kronenhoef en Mensfort; maar u weet als geen ander dat deze ongewenste trend zich in heel Eindhoven voordoet.

‘Al Fourqaan moskee in zaken’

Eindhoven 15 november 2016

Raadsvragen: ‘Vóór wat, hoort wat’ in relatie tot ‘Al Fourqaan moskee in zaken’

UPDATE 1 december 2016: Met antwoord van het college

Geacht college,

Niet voor het eerst spreekt de Lijst Pim Fortuyn haar ongerustheid uit over de activiteiten in- en om de organisatie en exploitatie van de omstreden orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee in onze stad. Ook de AIVD vermeldt in haar Jaarverslag 2015 dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde in ons land en maakt ook zij zich grote zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van deze salafisten verspreid wordt.
https://www.aivd.nl/publicaties/jaarverslagen/2016/04/21/jaarverslag-aivd-2015
http://www.carelbrendel.nl/2015/12/23/al-fourqaan-speelde-te-hoog-spel-met-uitnodiging-van-koeweitse-jihadfinancier/ 

Raadsvragen: Waar rook is ……

 

Eindhoven, 3 oktober 2016

Update: Met antwoord van het college op 24 nov. 2016

Geacht college,

In de fietsparkeerkelder van het 18 Septemberplein heeft zich een aantal weken geleden een brandje/rookontwikkeling in het ventilatiekanaal voorgedaan. Door de brandweer zijn toen de aan- en afvoerpijpen losgemaakt om de oorzaak van de rookontwikkeling op te sporen en te beëindigen. Het gevolg hiervan is dat het ventilatiesysteem in het kantoortje niet meer functioneert.  

Raadsvragen: Rust in zorgcentrum verstoord door onrust van arbeidsmigranten

 

Eindhoven, 30 september 2016 Update: 1 november 2016. Met antwoord van het college Geacht college,

De metamorfose van Zorgcentrum Genderhof is een ergernis voor de omgeving. Al enige tijd worden omwonenden van het voormalige Zorgcentrum Genderhof aan de Sterkenburg in de wijk Genderbeemd geconfronteerd met overlast van de huidige bewoners. In het complex dat enkele decennia dienst heeft gedaan als bejaardentehuis wonen nog tussen de 5 en 10 bejaarden. De leeggekomen appartementen worden door Wooninc verhuurd aan jonge(re) woningzoekenden, onder wie Oost-Europese arbeidsmigranten. De rust die hier voorheen heerste is tot ergernis van de omgeving totaal verdwenen.

Eindhovens college creëren levensgevaarlijke kruispunten

21 september 2016

Rondvraag

De afgelopen tijd gebeurden er veel ongelukken op de kruispunten Barrierweg – Dr. Berlagelaan en de Barrierweg – Dr. Cuyperslaan. Er lijkt een relatie te zijn tussen de toenames van het aantal ongelukken en de herinrichting van de kruispunten. (bv door verwijdering van verkeerslichten)

Omdat wij ons als LPF fractie zorgen maken over de veiligheid op deze kruispunten en slachtoffers willen voorkomen hebben wij de volgende vragen voor u.

Vervolgvragen over onbeantwoorde, onjuiste en onvolledig beantwoorde raadsvragen

22 mei 2016

Geacht college,

Op 28 en 31 maart 2016 heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Sluiting Golfslagbad en omvorming bestaande zwembaden De Tongelreep’ en de soap over het ‘IJssportcentrum’ raadsvragen gesteld, met het verzoek deze voor 15 april 2016 te beantwoorden. Dit naar aanleiding van de geplande behandeling in de meningsvormingsavond op 19 april jl.

Teleurstellend is dat beide officieel ingediende raadsvragen (nadat de LPF tussentijds nog een keer had geïnformeerd) pas op 17 mei jl. - dus veel te laat - en ook nog onvolledig zijn beantwoord. Daarbij komt dat zij pas op 19 mei jl. zijn verstuurd terwijl 24 mei a.s. dit onderwerp wederom op de agenda staat.

Raadsvragen: Zijn er in Eindhoven ook nep aangiftes tegen Geert Wilders gedaan?

 

UPDATE: Met antwoord van het college van B&W (26 april 2016)

Geacht college,

Op vrijdag 18 maart 2016 is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de heer Geert  Wilders inzake zijn ‘minder, minder’ uitspraken, die zijn gedaan in het voorjaar van 2014. Het dagblad De Telegraaf heeft inzage gehad in deze aangiftes en uit getuigenverklaringen is gebleken dat een deel van deze aangiftes op frauduleuze wijze is verkregen. Ook andere dagbladen hebben hierover gepubliceerd.

Raadsvragen: Waarom een bouwvergunning voor een in opspraak geraakte moskee?

UPDATE: Met antwoord van het college

Eindhoven, 27 april 2016

Geacht college,

Vorige week presenteerde de AIVD het Jaarverslag 2015. Daarin lezen wij dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde. Ook maakt de AIVD zich zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt. Ook kan salafisme een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar gewelddadig jihadi-salafisme.

Raadsvragen: Worden beslissingen over nieuwe locaties voor AZC’s weer in de achterkamer genomen?

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Na verkregen informatie heeft de LPF-fractie in mei 2014 raadsvragen gesteld over de toekomst van de Orangerie in relatie tot een Asielzoekers Centrum (AZC). Op diezelfde dag van de ingediende raadsvragen werd door het college pertinent ontkend dat daar sprake van zou zijn. Nog geen 4 maanden later nam het college buiten medeweten van de gemeenteraad in het achterkamertje alsnog het besluit om de Orangerie aan het COA te verhuren als AZC.