Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Islamitische basis- en salafistische moskeescholen

Eindhoven, 12 september 2019

Raadsvragen: Islamitische basisscholen, salafistische moskeescholen met antwoord van het college van B&W

(Met hieronder aanvullende raadsvragen van het CDA)

Geacht college,

Het NRC en Nieuwsuur hebben onderzoek verricht naar de lesstof van salafistische instellingen en Islamitische basisscholen in Nederland. Veel landelijk politieke partijen waren geschokt door de uitkomsten van dit onderzoek. Voor ons niet want dat het islamitisch onderwijs antiwesters is, dat verkondigen wij als Lijst Pim Fortuyn al vele jaren. Gelukkig dat de mainstreammedia hier nu ook aandacht aan besteed en het probleem serieus neemt.

De instellingen en basisscholen verkondigen immers antiwesterse boodschappen en zetten aan tot haat tegen homoseksuelen en Joden. Ook moeten moslimkinderen zich houden aan strenge Islamitische gedrags- en kledingvoorschriften want westerse kleding is volgens hun verwerpelijk. Jongens en meisjes mogen elkaar niet aankijken want dit zou een vorm van ‘zina’ (overspel) zijn. Een uiterst zorgwekkende ontwikkeling dus maar helaas niet nieuws voor onze fractie.

Raadsvragen: Handhaven boerkaverbod

Geacht college,

Vanaf 1 augustus a.s. treedt de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in werking. In de volksmond wordt deze wet het niqaab of boerkaverbod genoemd. Het is dan verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen binnen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het gaat dan om een integraalhelm, bivakmuts of een niqaab/boerka. Bij overtreding van deze wet dient de politie ingeschakeld te worden en kan er een boete worden uitgeschreven.
 
De LPF is verontwaardigd dat verschillende gemeenten, OV-organisaties en zorginstellingen hebben aangegeven om het boerkaverbod niet te handhaven. Ook de politie zegt hier geen hoge prioriteit aan te geven.

Nederland is een rechtsstaat en wat voor signaal geven we af aan de burger als we nieuwe wetgeving niet gaan naleven? Zeker de burgemeesters moeten de wet handhaven, dus ook deze wet die er vooral is om de veiligheid te waarborgen.

Raadsvragen: Laten wij het bij feiten houden

Fotopersbureau Bert Jansen

UPDATE: met antwoord van het college

Raadsvragen: Laten wij het bij feiten houden

Eindhoven, 19 juni 2019

Geacht college,

De raadsvragen van DENK Eindhoven van dd. 17 juni jl. heb ik aandachtig gelezen. Deze vragen bevatten de omgekeerde waarheid. Ook de andere aantijgingen van DENK zijn onjuist (zie onderaan het commentaar van Pegida). Zo schrijft DENK het volgende:
 
Citaat: ‘Pas toen Pegida een buurtbewoonster belaagde, sloeg de vlam in de pan en joegen onze jongeren uit een reflex van bescherming Pegida club weg.’  https://youtu.be/fo5p4Vf9yJE 

Raadsvragen: Moeten wij als Eindhoven dit ongestraft laten gebeuren?

NEE! De burgemeester is verantwoordelijk voor de Openbare Orde en Veiligheid!

Met dank aan fotopersbureau Bert Jansen

Raadsvragen: Moeten wij als Eindhoven dit ongestraft laten gebeuren?

UPDATE: Met antwoord van het college

Eindhoven, 17 juni 2019

Geacht college,

Zaterdag jl. 15 juni is de voorman van Pegida, Edwin Wagensveld tijdens het flyeren bij de Al Fourqaan moskee zwaar belaagd door een aantal islamisten die het kennelijk daar niet mee eens waren. Los van het feit hoe u denkt over de boodschap die Pegida wil overbrengen, namelijk ‘tegen de verdere islamisering van Nederland’ moest Wagensveld rennen voor zijn leven. Hoewel er voldoende politie, volgens de media in de buurt aanwezig was is er niemand aangehouden. Ook na de uit de hand gelopen demonstratie op 26 mei jl. zijn er volgens de media maar enkele ordeverstoorders aangehouden, die nog sneller vrij waren dan aangehouden. Het gevolg was dat Pegida de demonstratie op 26 mei maar ook de flyeractie op 15 juni moest afbreken, waar de moslimjongeren namens de islam de strijd hadden gewonnen. Is dat wat we willen?

Raadsvragen: Hoe nu verder?

 Raadsvragen naar aanleiding van wanordelijkheden van moslimjongeren.

UPDATE 19 juli 2019 Met beantwoording door B&W én een feitenrelaas

Geacht college,

Nu de rook is opgetrokken is het tijd de balans op te maken. Evenwicht & Energie heet het huidige coalitieakkoord: “Zuinig op elkaar, op de stad en op de toekomst”. Dat is de rode draad van deze coalitie die op zondag 26 mei jl. compleet knapte. Na dit geweld zijn er ook de bedreigingen die nadien door islamitische organisatie(s) (w.o. moslimbeweging Oemmah en lokale moslimjongeren) via mail en de media geuit.

Als burgemeester, die verantwoordelijk is voor Openbare Orde en Veiligheid heeft deze wat aan de inwoners van Eindhoven uit te leggen. Zeker aan de omwonenden van de Al Fourqaan moskee die met een grote emotionele kater en vernielde eigendommen achterblijven. Het verbaast de LPF-fractie dat uw adviseurs geen lering hebben getrokken uit de hevige schermutselingen bij de intocht van Sinterklaas of andere soortgelijke gebeurtenissen. Keer op keer hetzelfde patroon, waarbij de bestuursdienst o.a. faalt.

Ayahuasca ceremonies

Politie grijpt in bij ’healing’ in Eersel na dode

Dat de Lijst Pim Fortuyn fractie om meerdere redenen niets op heeft met drugs, op welke wijze en in welke vorm dan ook, moge duidelijk zijn. Op 6 maart 2018 heeft Tjerk Langman namens de fractie Lijst Pim Fortuyn al een rondvraag gesteld over Ayahuasca ceremonies. Onze vragen en het schriftelijk antwoord van het college kunt u hieronder lezen. 

Rondvraag: Ayahuasca ceremonies.

Het tv-onderzoeksprogramma Rambam heeft onlangs een uitzending gewijd aan de nieuwe drug Ayahuasca. De werkzame stof in Ayahuasca is DMT en dat staat op lijst 1 van de Opiumwet. Het is dus verboden om dit product te produceren, te verhandelen of om het in bezit te hebben. Nu zijn in Nederland de zogenaamde Ayahuasca ceremonies erg in opkomst. Dat zijn ceremonies waarbij een groep mensen onder invloed van deze zeer hallucinerende drug een spirituele reiniging ondergaat onder begeleiding van een sjamaan. Het deelnemen aan zo’n ceremonie kost veel geld.

Raadsvragen: Salaam Foundation

Salaam Foundation in de Roeklaan Eindhoven

Eindhoven, 7 april 2019


Geacht college,

In mei 2018 heeft de LPF fractie n.a.v. een artikel in het NRC raadsvragen gesteld over buitenlandse financiering van salafistische moskeeën en instellingen. In het artikel werden ook de Eindhovense Al Fourqaan moskee en de Salaam Foundation genoemd.

Mohammed Al Arifi

Nu publiceerde het NRC afgelopen week weer een verontrustend artikel waarin werd vermeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gemeenten heeft ingelicht over een dubieuze inzamelingsactie voor een Marokkaans weeshuis.

'Broodjeszaak mogelijk gefinancierd met terreurgeld’

Raadsvragen: ‘Eindhovense broodjeszaak mogelijk gefinancierd met terreurgeld’

Met antwoord van het college 

Eindhoveven, 15 februari 2019
 
Geacht college,
 
Met ontzetting heeft de LPF kennis genomen van het nieuws dat een vermoedelijk kopstuk van de Syrische terreurgroep Jahbat Al-Nusra, die ervan wordt verdacht een leidende rol te hebben gespeeld bij diverse executies in zijn thuisland, in Eindhoven een broodjeszaak heeft gehad (ED 14-22019). De broodjeszaak Pain du Delicieux van de Syriër Fatah A., die als vluchteling naar ons land is gekomen zou vermoedelijk zijn gefinancierd met terreurgeld.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

Raadsvragen: Ongeregeldheden Sinterklaasintocht

 

‘Anti-Piet-activisten zijn werkloze idioten’ (Trendwatcher Adjiedj Bakas)

Eindhoven, 22 november 2018 

Met antwoord avn het college.

Geacht college,

Zaterdag 17 november jl. was de Sinterklaasintocht in Eindhoven. Wat een mooi kinderfeest had moeten worden liep uit op een debacle. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had voor het zoveelste jaar op rij in diverse gemeenten demonstraties aangekondigd tegen de volgens hun racistische karikatuur Zwarte Piet, zo ook in Eindhoven. De actiegroep had deze demonstratie aangekondigd en er zouden goede afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de demonstratie.

De discussie over Zwarte Piet ligt uiterst gevoelig in onze samenleving en de tegenstellingen tussen de voor- en tegenstanders zijn enorm en nemen alleen maar in hevigheid toe. Naar onze mening gaat het ook niet meer om Zwarte Piet maar bij de KOZP om te provoceren. Bij de tegendemonstranten heerst bezorgdheid over onze Nederlandse cultuur en traditie. Het is daarom van het grootste belang om de risico’s van een demonstratie tijdens de intocht van Sinterklaas goed in te schatten. De burgemeester zegt dit te hebben gedaan, maar desondanks ging het helemaal mis.

Kick Out Zwarte Piet kondigt protest aan tijdens intocht Sint in Eindhoven

 

 ‘Anti-Piet-activisten zijn werkloze idioten’(Trendwatcher Adjiedj Bakas)

Omdat de extreem linkse actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ in Eindhoven wil demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november a.s. heeft de LPF fractie de volgende vragen aan burgemeester Jorritsma gesteld. 

7 november 2018

Geachte heer Jorritsma

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil zaterdag 17 november tijdens de intocht van Sinterklaas van 12.00 uur tot 16.00 uur demonstreren op het 18 septemberplein. Ze zijn tegen Zwarte Piet en laten dit jaarlijks blijken tijdens de diverse Sinterklaasintochten in het land. Dit gaat helaas niet zonder slag of stoot en daarom staat deze actiegroep ook op de radar van de NCTV. Ze worden ook nadrukkelijk benoemd in het rapport ‘Dreigingsbeeld terrorisme’ van november 2017.

(Door de redactie is het volgende citaat van pag. 8 uit voorgenoemd rapport op deze webpagina ingevoegd)

"Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden. De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw."