Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Welkom in Eindhoven

Eindhoven, 6 juni 2018

Raadsvragen: Welkom in Eindhoven.

Met antwoord van het college van B&W

Wederom vandaag een uitgebreid artikel in het Eindhovens Dagblad over de problemen in de taxiwereld. Nu weer bij Eindhoven Airport. Ik zeg wederom omdat er in de Eindhovense taxiwereld al meer dan 10 jaar problemen zijn die het Eindhovens college niet onder controle kan krijgen. Als ik het taxidossier opensla zie ik de volgende woorden voorbij komen: roetfilters, zwarte taxi’s, snorders, elektrische taxi’s, cabs, Uber, TX keurmerk en als laatste TTO keurmerk. Om de problemen in de Eindhovense taxiwereld op te lossen is handhaving noodzakelijk. Maar ook hier is handhaving niet aanwezig.

Verpaupering door 69 kamerverhuurpanden

 

Raadsvragen: Hoe voorkomen wij nog meer verpaupering in de Bennekel?

Met antwoord van het college (7 aug. 2018)

Eindhoven, 25 juni 2018

Geachte college,

Op 12 juni jl. is het ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’ in de raadsvergadering aangenomen. Hoewel de 50 meter regel, zeer tegen de zin van mijn fractie daar vooralsnog niet in is meegenomen, hebben wij wel enkele vragen. Ondermeer over panden waarvan ombouwvergunningen voor 12 juni zijn aangevraagd doch klaarblijkelijk nog niet zijn verleent.

Geweldsincident tegen stadstoezicht

 
Raadsvragen: Geweldsincident tegen een medewerker van stadstoezicht

Update: met antwoord van het college

Eindhoven 7-5-2018 

Geacht college,
 
Afgelopen zaterdag (5 mei) is een medewerker van stadstoezicht in Eindhoven bij de keel gegrepen door een burger die het er niet mee eens was dat hij een bekeuring kreeg. Anno 2018 hebben de medewerkers van stadstoezicht in onze stad naast een steekwerend vest nog steeds geen middelen om zichzelf te verdedigen bij dit soort geweldsincidenten terwijl de verruwing van onze samenleving hier wel om vraagt. Denk daarbij aan wapenstok, pepperspray, handboeien en bodycam.

Financiering Salafistische moskeeën in Eindhoven

Raadsvragen: Buitenlandse financiering Salafistische moskeeën

Update: met beantwoording van het college

Eindhoven, 7 mei 2018

Enige weken geleden kwam het NRC met een onthullend artikel over buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën. Het zou gaan om vele miljoenen euro’s die bedoelt zijn om de groei van de fundamentalistische islam, dus het salafisme in ondermeer Nederland te bevorderen. Ook het TV programma Nieuwsuur heeft drie uitzendingen aan dit schrikbarend nieuws besteed.

De Nederlandse overheid heeft deze informatie over buitenlandse financiers uit de Golfstaten jarenlang geheim gehouden. Maar NRC en Nieuwsuur hebben toch de hand weten te leggen op deze documenten.

Raadsvragen: Vraagtekens bij nieuwbouw moskee

Foto: Al Fourqaan-moskee Otterstraat Eindhoven

Eindhoven,19 februari 2018

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

In het ED van 15 februari jl. hebben wij kunnen lezen dat de nieuwbouw van de Arrahmaan moskee aan de Visserstraat vorige maand is gestart. Hoewel pas 2 van de 3 miljoen euro voor de bouwkosten bijeen is gebracht verwacht imam Ahmed El-Ouazzani dat de resterende 1 miljoen via crowdfunding bijeen te krijgen. Daarom is ook niet te zeggen wanneer de bouw kan worden opgeleverd.

Vanwege geldgebrek laat de imam de geplande ondergrondse parkeergarage van 1.2 miljoen euro vervallen. Er komt op de locatie van de huidige moskee parkeergelegenheid voor 26 auto’s terwijl er in de moskee plaats is voor 400 bezoekers.

Verkiezingsborden in Eindhoven

Rondvraag: Verkiezingsborden

In februari 2006 was de Lijst Pim Fortuyn een van de eerste die de te kleine verkiezingsborden in onze stad aan de orde heeft gesteld. In april 2006 heeft de LPF daar raadsvragen over gesteld. Het CDA heeft zich daar nadien bij aangesloten. In augustus van 2006 heeft het college besloten om grotere borden aan te kopen, met de bedoeling om deze vanaf de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006 al in gebruikt te kunnen nemen.

Waarom na 100 jaar geen Witte de Withstraat meer?

13 februari 2018 Het redactioneel stuk van het Eindhovens Dagblad onderaan dit artikel. 

Raadsvragen. Nu met commentaar op het door ons op 26 januari ontvangen dossier. Wordt hieronder vervolgt.

Antwoord van het college op 1 februari. Maar zoals meestal het geval is ontwijkt dit slechtste college in de laatste decennia het juiste antwoord. 

Dit antwoord is een grove leugen. Lees het antwoord maar.

a. Bij de herinrichting van de omgeving Vredesplein komen er 5 nieuwe straten.

b. De wijkbewoners mochten uit 10 nieuwe straatnamen er 5 uitkiezen. Uiteraard stond Witte de Withstraat hier niet tussen. (zie het lijstje hieronder)

c. Witte de Withstraat was net zo goed als de andere straten een bestaande straat die toen niet ter discusie is gesteld.

d. Toch wordt de Witte de Withstraat vervangen door Babarosstraat.

Dit antwoord klopt niet met de feiten.

 

Raadsvragen: Waarom na 100 jaar geen Witte de Withstraat meer?

29 december 2017

Geacht college,

In Oud-Woensel wordt gewerkt aan de herinrichting van de buurt Hemelrijken. Daarbij zijn straatnamen komen te vervallen. Eind 2011 heeft het college aan buurtbewoners gevraagd om te kiezen uit 10 straatnamen die na de herinrichting in de wijk moesten komen. Deze 10 straatnamen waren geselecteerd door de straatnamencommissie en vastgoedbedrijf Domein.

Taaleis voor bijstandsgerechtigden is een wassen neus

  

Eindhoven, 2 februari 2018

Raadsvragen: UPDATE. antwoord van het college op 27 februari 2018

Geacht college,

Gemeenten controleren niet of bijstandsontvangers de Nederlandse taal machtig zijn. Plannen om hun kennis bij te spijkeren worden nauwelijks gemaakt en kortingen op de uitkeringen worden vrijwel niet opgelegd. Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. De taaleis is twee jaar geleden ingevoerd voor alle bijstandsgerechtigden met als sanctie, dat wie niet aan de taaleis voldoet uiteindelijk kan worden gekort op de uitkering.

Eindhovens college strooit met geld

  

Raadsvragen: Onverantwoorde subsidieverstrekking met een politieke reden

UPDATE: met antwoord van het college 31/10/17

Eindhoven, 12 oktober 2017

Geacht college,

In het ED van 27 september jl. stond het artikel ‘Cursus ouderschap in theater Eindhoven’. Dit artikel ging over de theatervoorstelling DAD met acteur Nasrdin Dchar, dat op 2 oktober jl. werd opgevoerd in het Parktheater. Het was een initiatief van de Stichting Omnia. De voorstelling ging over ouders met een migratie-achtergrond die in Nederland hun kind opvoeden in een tijd van ‘groeiende haat tegen buitenlanders’.

In hetzelfde artikel staat dat de gemeente heeft ingestemd met deze voorstelling en dat het Parktheater een ‘goede prijs’ heeft geboden zodat Stichting Omnia 950 ouders geheel gratis deze voorstelling kon laten bijwonen. De gemeente Eindhoven steunt Omnia ook dit jaar met 249.000 euro subsidie zodat ouders ook nu weer gratis mee kunnen doen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Vervolgvragen op collegeantwoorden

Vervolgvragen op uw antwoorden inzake de gestelde raadsvragen van 18 augustus jl.: ‘Waarom een krakkemikkige dakopbouw alsnog een vergunning verlenen’?

Geacht college,

Naar aanleiding van uw antwoorden op de hierboven genoemde raadsvragen heb ik namens de slachtoffers nog een aantal opmerkingen, welke in kleur onder uw antwoorden zijn geschreven. Ik verzoek u daar kennis van te nemen. Daarna heb ik slechts drie vragen op pagina 4.

Antwoord van Burgemeester en Wethouders
 
1. Is er ondertussen toch een vergunning afgegeven voor deze dakopbouw waarvan de Gemeente Eindhoven eerder bepaalde dat deze niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand?

Antwoord college:
Ja, er is inmiddels een vergunning verleend. Na een aanvankelijk negatief welstandadvies is door de aanvrager de bouwaanvraag aangepast. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op basis hiervan positief geadviseerd. Vervolgens is de vergunning alsnog verleend. Momenteel loopt er een beroepsprocedure en in dat kader een onafhankelijk mediationtraject.

Commentaar LPF:
Onjuist antwoord op de vergunningverlening na. Om de vergunning te verlenen was de aanvrager verplicht een aantal ‘noodzakelijke aanpassingen’, dus bouwkundige gebreken uit te voeren. Dat is tot op heden, ruim 5 jaar na de aanvraag nog niet gebeurt!

De slachtoffers, dus de buren van de krakkemikkige bouwval hebben de indruk en de praktijk bewijst dat, dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de ‘noodzakelijke aanpassingen’ niet heeft gecontroleerd en ongezien de vergunning heeft verleend.

Mijn inziens onttrekt het college zich aan haar verantwoording door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in bescherming te nemen voor iets dat deze commissie vijf jaar geleden heeft verzaakt, namelijk een bouwkundige controle. Dat was veel leed en ellende voor de buren bespaard gebleven.

Er loopt inderdaad nog een beroepsprocedure omdat het mediationtraject een mislukking is geweest en in deze situatie al bij voorbaat kansloos was.