Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens college strooit met geld

  

Raadsvragen: Onverantwoorde subsidieverstrekking met een politieke reden

UPDATE: met antwoord van het college 31/10/17

Eindhoven, 12 oktober 2017

Geacht college,

In het ED van 27 september jl. stond het artikel ‘Cursus ouderschap in theater Eindhoven’. Dit artikel ging over de theatervoorstelling DAD met acteur Nasrdin Dchar, dat op 2 oktober jl. werd opgevoerd in het Parktheater. Het was een initiatief van de Stichting Omnia. De voorstelling ging over ouders met een migratie-achtergrond die in Nederland hun kind opvoeden in een tijd van ‘groeiende haat tegen buitenlanders’.

In hetzelfde artikel staat dat de gemeente heeft ingestemd met deze voorstelling en dat het Parktheater een ‘goede prijs’ heeft geboden zodat Stichting Omnia 950 ouders geheel gratis deze voorstelling kon laten bijwonen. De gemeente Eindhoven steunt Omnia ook dit jaar met 249.000 euro subsidie zodat ouders ook nu weer gratis mee kunnen doen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Vervolgvragen op collegeantwoorden

Vervolgvragen op uw antwoorden inzake de gestelde raadsvragen van 18 augustus jl.: ‘Waarom een krakkemikkige dakopbouw alsnog een vergunning verlenen’?

Geacht college, Naar aanleiding van uw antwoorden op de hierboven genoemde raadsvragen heb ik namens de slachtoffers nog een aantal opmerkingen, welke in kleur onder uw antwoorden zijn geschreven. Ik verzoek u daar kennis van te nemen. Daarna heb ik slechts drie vragen op pagina 4.

Antwoord van Burgemeester en Wethouders
 
1. Is er ondertussen toch een vergunning afgegeven voor deze dakopbouw waarvan de Gemeente Eindhoven eerder bepaalde dat deze niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand? Antwoord college:
Ja, er is inmiddels een vergunning verleend. Na een aanvankelijk negatief welstandadvies is door de aanvrager de bouwaanvraag aangepast. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op basis hiervan positief geadviseerd. Vervolgens is de vergunning alsnog verleend. Momenteel loopt er een beroepsprocedure en in dat kader een onafhankelijk mediationtraject. Commentaar LPF:
Onjuist antwoord op de vergunningverlening na. Om de vergunning te verlenen was de aanvrager verplicht een aantal ‘noodzakelijke aanpassingen’, dus bouwkundige gebreken uit te voeren. Dat is tot op heden, ruim 5 jaar na de aanvraag nog niet gebeurt!

De slachtoffers, dus de buren van de krakkemikkige bouwval hebben de indruk en de praktijk bewijst dat, dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de ‘noodzakelijke aanpassingen’ niet heeft gecontroleerd en ongezien de vergunning heeft verleend.

Mijn inziens onttrekt het college zich aan haar verantwoording door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in bescherming te nemen voor iets dat deze commissie vijf jaar geleden heeft verzaakt, namelijk een bouwkundige controle. Dat was veel leed en ellende voor de buren bespaard gebleven.

Er loopt inderdaad nog een beroepsprocedure omdat het mediationtraject een mislukking is geweest en in deze situatie al bij voorbaat kansloos was.

Onveilig fietspad bij fietstunnel Boutenslaan

Eindhoven, 19 september 2017 Raadsvragen: Onveilig fietspad bij fietstunnel Boutenslaan

Update: Met antwoord van het college

Geacht college,

Afgelopen week heeft er een ernstig fietsongeval plaatsgevonden bij de fietstunnel onder de Boutenslaan. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat er een traumaheli ter plaatse is geweest en het verkeersslachtoffer met spoed is afgevoerd naar het ziekenhuis in Tilburg. Dit is helaas niet het eerste ongeval dat hier heeft plaatsgevonden.

Roadblocks tegen terreuraanslagen

Raadsvragen 31 augustus 2017

Roadblocks, verzinkbare palen en andere obstakels tegen terreuraanslagen 

Foto:AD

Geacht college,

Europa is de laatste jaren overspoeld door terreuraanslagen. Dit zijn dus allang geen incidenten meer. De terreur is structureel geworden, helaas een nieuwe realiteit. Het is noodzakelijk dat ook Eindhoven hier voorzorgsmaatregelen tegen gaat nemen. De meest recente aanslagen waarbij veel slachtoffers vielen werden gepleegd door terroristen die met vrachtwagens, busjes en/of auto’s op locaties inreden waar veel mensen zich bevonden. Onlangs zijn we wederom opgeschrikt door een islamitische terreuraanslag in Barcelona waar ook daar veel dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

Vergunning voor krakkemikkige dakopbouw

  

Raadsvragen

18 augustus 2017

Waarom een krakkemikkige dakopbouw alsnog een vergunning verlenen?

 

Geacht college,

De eigenaar van een woning aan de Kempensebaan 105 verhuurt momenteel 6 kamers waarin 7 personen wonen: een student met vriendin en vijf buitenlanders. Omstreeks 2012 is er op het dakterras een kamer illegaal bijgebouwd.
 
Op 13 februari 2013 heeft het college de eigenaar aangeschreven dat de woning zonder omgevingsvergunning is uitgebreid met een dakopbouw.

Doofpotaffaire bij mishandeling door Syriërs?


Raadsvragen, 8 augustus 2017

Antwoord burgemeester J.A. Jorritsma. 10 aug.
Geacht college,
Op 1 juni jl. heeft er in het Henri Dunantpark een mishandeling plaatsgevonden. (zie filmpje).
Een Nederlandse jongen werd door een groep Syriërs ernstig mishandeld nadat hij ze had aangesproken omdat ze een meisje lastigvielen. De jongen is door de groep geslagen met een fietspomp en er werden fietsen op hem gegooid. Hij raakte dusdanig gewond dat hij in het ziekenhuis behandeld moest worden. Er is daar door verwondingen aan zijn hoofd ondermeer een hersenscan gemaakt. De jongen heeft tot op de dag van vandaag klachten over hoofdpijn.

Raadsvragen: Eindhovense burgers hebben het nakijken

Met antwoord van het college. (11 april 2017)

Eindhoven, 19 maart 2017 
Eindhovense burgers hebben het nakijken.

Geacht college,

Al vele jaren is het burgers een doorn in het oog dat in tal van Eindhovense woonwijken huizen door makelaars worden opgekocht om vervolgens na een verbouwing tot wel 7 wooneenheden te worden verhuurd voor kamerbewoning. Onlangs bereikte mij klachten uit o.a. de wijken Oude Gracht, Kronenhoef en Mensfort; maar u weet als geen ander dat deze ongewenste trend zich in heel Eindhoven voordoet.

‘Al Fourqaan moskee in zaken’

Eindhoven 15 november 2016

Raadsvragen: ‘Vóór wat, hoort wat’ in relatie tot ‘Al Fourqaan moskee in zaken’

UPDATE 1 december 2016: Met antwoord van het college

Geacht college,

Niet voor het eerst spreekt de Lijst Pim Fortuyn haar ongerustheid uit over de activiteiten in- en om de organisatie en exploitatie van de omstreden orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee in onze stad. Ook de AIVD vermeldt in haar Jaarverslag 2015 dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde in ons land en maakt ook zij zich grote zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van deze salafisten verspreid wordt.
https://www.aivd.nl/publicaties/jaarverslagen/2016/04/21/jaarverslag-aivd-2015
http://www.carelbrendel.nl/2015/12/23/al-fourqaan-speelde-te-hoog-spel-met-uitnodiging-van-koeweitse-jihadfinancier/ 

Raadsvragen: Waar rook is ……

 

Eindhoven, 3 oktober 2016

Update: Met antwoord van het college op 24 nov. 2016

Geacht college,

In de fietsparkeerkelder van het 18 Septemberplein heeft zich een aantal weken geleden een brandje/rookontwikkeling in het ventilatiekanaal voorgedaan. Door de brandweer zijn toen de aan- en afvoerpijpen losgemaakt om de oorzaak van de rookontwikkeling op te sporen en te beëindigen. Het gevolg hiervan is dat het ventilatiesysteem in het kantoortje niet meer functioneert.  

Raadsvragen: Rust in zorgcentrum verstoord door onrust van arbeidsmigranten

 

Eindhoven, 30 september 2016 Update: 1 november 2016. Met antwoord van het college Geacht college,

De metamorfose van Zorgcentrum Genderhof is een ergernis voor de omgeving. Al enige tijd worden omwonenden van het voormalige Zorgcentrum Genderhof aan de Sterkenburg in de wijk Genderbeemd geconfronteerd met overlast van de huidige bewoners. In het complex dat enkele decennia dienst heeft gedaan als bejaardentehuis wonen nog tussen de 5 en 10 bejaarden. De leeggekomen appartementen worden door Wooninc verhuurd aan jonge(re) woningzoekenden, onder wie Oost-Europese arbeidsmigranten. De rust die hier voorheen heerste is tot ergernis van de omgeving totaal verdwenen.