Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Onveilig fietspad bij fietstunnel Boutenslaan

Eindhoven, 19 september 2017

Raadsvragen: Onveilig fietspad bij fietstunnel Boutenslaan

Update: Met antwoord van het college

Geacht college,

Afgelopen week heeft er een ernstig fietsongeval plaatsgevonden bij de fietstunnel onder de Boutenslaan. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat er een traumaheli ter plaatse is geweest en het verkeersslachtoffer met spoed is afgevoerd naar het ziekenhuis in Tilburg. Dit is helaas niet het eerste ongeval dat hier heeft plaatsgevonden.

Roadblocks tegen terreuraanslagen


Raadsvragen 31 augustus 2017

Roadblocks, verzinkbare palen en andere obstakels tegen terreuraanslagen 


Foto:AD

Geacht college,

Europa is de laatste jaren overspoeld door terreuraanslagen. Dit zijn dus allang geen incidenten meer. De terreur is structureel geworden, helaas een nieuwe realiteit. Het is noodzakelijk dat ook Eindhoven hier voorzorgsmaatregelen tegen gaat nemen. De meest recente aanslagen waarbij veel slachtoffers vielen werden gepleegd door terroristen die met vrachtwagens, busjes en/of auto’s op locaties inreden waar veel mensen zich bevonden. Onlangs zijn we wederom opgeschrikt door een islamitische terreuraanslag in Barcelona waar ook daar veel dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

Vergunning voor krakkemikkige dakopbouw

  

Raadsvragen

18 augustus 2017

Waarom een krakkemikkige dakopbouw alsnog een vergunning verlenen?

 

Geacht college,

De eigenaar van een woning aan de Kempensebaan 105 verhuurt momenteel 6 kamers waarin 7 personen wonen: een student met vriendin en vijf buitenlanders. Omstreeks 2012 is er op het dakterras een kamer illegaal bijgebouwd.
 
Op 13 februari 2013 heeft het college de eigenaar aangeschreven dat de woning zonder omgevingsvergunning is uitgebreid met een dakopbouw.

Doofpotaffaire bij mishandeling door Syriërs?


Raadsvragen, 8 augustus 2017

Antwoord burgemeester J.A. Jorritsma. 10 aug.

Geacht college,

Op 1 juni jl. heeft er in het Henri Dunantpark een mishandeling plaatsgevonden. (zie filmpje).

Een Nederlandse jongen werd door een groep Syriërs ernstig mishandeld nadat hij ze had aangesproken omdat ze een meisje lastigvielen. De jongen is door de groep geslagen met een fietspomp en er werden fietsen op hem gegooid. Hij raakte dusdanig gewond dat hij in het ziekenhuis behandeld moest worden. Er is daar door verwondingen aan zijn hoofd ondermeer een hersenscan gemaakt. De jongen heeft tot op de dag van vandaag klachten over hoofdpijn.

Raadsvragen: Eindhovense burgers hebben het nakijken


Met antwoord van het college. (11 april 2017)

Eindhoven, 19 maart 2017 


Eindhovense burgers hebben het nakijken.


Geacht college,

Al vele jaren is het burgers een doorn in het oog dat in tal van Eindhovense woonwijken huizen door makelaars worden opgekocht om vervolgens na een verbouwing tot wel 7 wooneenheden te worden verhuurd voor kamerbewoning. Onlangs bereikte mij klachten uit o.a. de wijken Oude Gracht, Kronenhoef en Mensfort; maar u weet als geen ander dat deze ongewenste trend zich in heel Eindhoven voordoet.

‘Al Fourqaan moskee in zaken’

Eindhoven 15 november 2016

Raadsvragen: ‘Vóór wat, hoort wat’ in relatie tot ‘Al Fourqaan moskee in zaken’

UPDATE 1 december 2016: Met antwoord van het college

Geacht college,

Niet voor het eerst spreekt de Lijst Pim Fortuyn haar ongerustheid uit over de activiteiten in- en om de organisatie en exploitatie van de omstreden orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee in onze stad. Ook de AIVD vermeldt in haar Jaarverslag 2015 dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde in ons land en maakt ook zij zich grote zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van deze salafisten verspreid wordt.
https://www.aivd.nl/publicaties/jaarverslagen/2016/04/21/jaarverslag-aivd-2015
http://www.carelbrendel.nl/2015/12/23/al-fourqaan-speelde-te-hoog-spel-met-uitnodiging-van-koeweitse-jihadfinancier/ 

Raadsvragen: Waar rook is ……

 

Eindhoven, 3 oktober 2016

Update: Met antwoord van het college op 24 nov. 2016


Geacht college,

In de fietsparkeerkelder van het 18 Septemberplein heeft zich een aantal weken geleden een brandje/rookontwikkeling in het ventilatiekanaal voorgedaan. Door de brandweer zijn toen de aan- en afvoerpijpen losgemaakt om de oorzaak van de rookontwikkeling op te sporen en te beëindigen. Het gevolg hiervan is dat het ventilatiesysteem in het kantoortje niet meer functioneert.  

Raadsvragen: Rust in zorgcentrum verstoord door onrust van arbeidsmigranten

 

Eindhoven, 30 september 2016

Update: 1 november 2016. Met antwoord van het college

Geacht college,

De metamorfose van Zorgcentrum Genderhof is een ergernis voor de omgeving. Al enige tijd worden omwonenden van het voormalige Zorgcentrum Genderhof aan de Sterkenburg in de wijk Genderbeemd geconfronteerd met overlast van de huidige bewoners. In het complex dat enkele decennia dienst heeft gedaan als bejaardentehuis wonen nog tussen de 5 en 10 bejaarden. De leeggekomen appartementen worden door Wooninc verhuurd aan jonge(re) woningzoekenden, onder wie Oost-Europese arbeidsmigranten. De rust die hier voorheen heerste is tot ergernis van de omgeving totaal verdwenen.

Eindhovens college creëren levensgevaarlijke kruispunten


21 september 2016

Rondvraag

De afgelopen tijd gebeurden er veel ongelukken op de kruispunten Barrierweg – Dr. Berlagelaan en de Barrierweg – Dr. Cuyperslaan. Er lijkt een relatie te zijn tussen de toenames van het aantal ongelukken en de herinrichting van de kruispunten. (bv door verwijdering van verkeerslichten)

Omdat wij ons als LPF fractie zorgen maken over de veiligheid op deze kruispunten en slachtoffers willen voorkomen hebben wij de volgende vragen voor u.

Vervolgvragen over onbeantwoorde, onjuiste en onvolledig beantwoorde raadsvragen


22 mei 2016


Geacht college,

Op 28 en 31 maart 2016 heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Sluiting Golfslagbad en omvorming bestaande zwembaden De Tongelreep’ en de soap over het ‘IJssportcentrum’ raadsvragen gesteld, met het verzoek deze voor 15 april 2016 te beantwoorden. Dit naar aanleiding van de geplande behandeling in de meningsvormingsavond op 19 april jl.

Teleurstellend is dat beide officieel ingediende raadsvragen (nadat de LPF tussentijds nog een keer had geïnformeerd) pas op 17 mei jl. - dus veel te laat - en ook nog onvolledig zijn beantwoord. Daarbij komt dat zij pas op 19 mei jl. zijn verstuurd terwijl 24 mei a.s. dit onderwerp wederom op de agenda staat.