Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Provocatie Al Fourqaan moskee in Eindhoven

'Salafisten bieden jihadstrijders de ideologie voor hun bloeddorst', stelt Ahmed Marouch als Tweede Kamerlid voor de PvdA. 'Het salafisme is het voorportaal tot de jihad.'

Raadsvragen met antwoord van het college: Provoceert de Stichting Al Waqf van het Al Fourqaan bestuur bewust de inwoners van deze regio?

 Geacht college, (7 december 2015)

Stichting Waqf van de Salafistische Al Fourqaan moskee in onze stad kondigt via bijgaande flyer aan dat zij van 24 t/m 27 december 2015 wederom 4 imams hebben uitgenodigd om te komen preken. Gezien de ultraorthodoxe reputatie van deze moskee en de eerder gedane uitspraken van deze imams vinden wij als Lijst Pim Fortuyn dat zeer onwenselijk.

Situatie Koudenhovenseweg / Celebeslaan

koudenhovenseweg

Rondvraag: Commissie Economie & Mobiliteit

Eindhoven, 9 november 2015 / Onderwerp: Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan

Geacht College

Op het kruispunt Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan zijn door de gemeente geruime tijd geleden betonblokken geplaatst om de snelheid van automobilisten te verminderen. (zie foto) Dit zorgt voor veel verkeersonveilige situaties omdat het kruispunt daardoor onoverzichtelijk is en er gebeuren dan ook regelmatig ongelukken. Nu geldt er het recht van de sterkste.

Raadsvragen: Ongeregeldheden in AZC De Orangerie

UPDATE: met antwoord van het college

Studio 040: https://t.co/puOVT8Qzm8 

De Telegraaf:  http://www.telegraaf.nl/e/24821973

Eindhoven Dichtbij

http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regionaal-nieuws/artikel/4205183/burgemeester-over-incidenten-in-de-orangerie-we-moeten-het-niet-erger-maken-dan-het-is.aspx?trk=blk_reacties_Home

Geacht college,

Onze fractie heeft uit betrouwbare bron vernomen dat er zaterdag 17 oktober jl. onrust is geweest in het Asielzoekerscentrum (AZC) De Orangerie. Er zouden ongeregeldheden hebben plaatsgevonden waarbij meerdere eenheden van de politie ter plaatse moesten komen om de rust te herstellen. (zie foto)

Aangezien er momenteel grote maatschappelijke onrust heerst over de exploitatie en realisatie van meerdere AZC ‘s, zowel in Nederland als in meerdere landen, vinden wij het belangrijk om helderheid te krijgen over wat er zich allemaal afspeelt in AZC de Orangerie.

Raadsvragen: Fraude door asielzoekers

 

10 september 2015
UPDATE: Met antwoorde van het college
Geacht college,

Deze week (om precies te zijn op 7 september jl.) bracht RTL Nieuws naar buiten dat duizenden asielzoekers in 2007 hebben gefraudeerd voor het verkrijgen van een generaal pardon. In hetzelfde artikel is vermeld dat de 'generaal pardonners' nu proberen hun juiste identiteit alsnog geregistreerd te krijgen om zich te laten naturaliseren en hierdoor familie over te kunnen laten komen. Uit dossiers die RTL Nieuws inzag, blijkt dat er gemeenten zijn die daaraan meewerken.

Raadsvragen: Geef ondernemers de juiste plek om te kunnen ondernemen

lichtstadmarkt10 september 2015 Wat is de Lichtstadmarkt?

De zaterdagse Lichtstadmarkt is een kleine themamarkt. Ze is in de jaren ’80 begonnen op de Markt om extra reuring te brengen in de stad. Sinds 2007 staat ze op de Demer omdat ze op de Markt in de knel kwam door de groei van de eiland-terrassen en door evenementen.
Geacht college,

Wederom heeft onze fractie een brief ontvangen van vertegenwoordigers van de Lichtstadmarkt (LSM). In het kort komt het hier op neer dat deze ondernemers op zaterdag van de Demer af moeten. Hiermee kunnen zij nog leven mits er door het college een goed alternatief wordt geboden.

Het collegevoorstel om de LSM naar het bordes voor de kerk op het Catharinaplein te verwijzen is van meerdere kanten afgeschoten omdat er vooraf totaal geen overleg is geweest. De ingediende bezwaren tegen dit plan zijn helder, duidelijk en begrijpelijk.

Raadsvragen: Bestuur Stichting Al Waqf van de Eindhovense Al Fourqaan moskee provoceert samenleving en overheid.

Eindhoven, 14 mei 2015

SPOED. Graag per omgaande uw antwoord. 16/5 Eindhovens Dagblad Geacht college, Door maatschappelijke onrust en door tussenkomst van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel is het bezoek van de omstreden predikers sjeik Aaidh Al Quarni en Adil al-Kalbany uit Saoedi-Arabië, die in het recente verleden door zeer radicale uitspraken in opspraak zijn geraakt, op het laatste moment niet doorgegaan. Zij zouden eind april en begin mei jl. op uitnodiging van de Stichting Al Waqf in de orthodoxe Salafistische Al Fourqaan moskee komen preken. Het Schengen visa van Sjeik Al Quarni werd door de Italiaanse overheid op 29 april jl. ingetrokken.

Vervolgvragen betreffende de Al-Fourqaan moskee en de brief van de burgemeester aan de raad


Eindhoven, 4 mei 2015 21 mei 2015 Met antwoord van het college.

Geacht college,

Op 28 april jl. heeft de Lijst Pim Fortuyn (en meerdere fracties) over het voorgenomen bezoek van de islamitische predikant Aaidh al-Qarni raadsvragen gesteld. Daarop heeft de burgemeester een brief aan alle raadsleden geschreven die breed is verspreid. Hij beëindigt deze brief met de volgende zin: ‘Ik ga ervan uit dat hiermee de gestelde raadsvragen afdoende zijn beantwoord.’ Helaas is deze conclusie onjuist.   Gezien de ernst van deze situatie wil onze fractie alsnog duidelijke antwoorden op alle vragen die wij op 28 april jl. hebben gesteld, aangevuld met meerdere vervolgvragen.

Deze vragen en de vervolgvragen met een korte toelichting zijn onderstaand te lezen.

Raadsvragen: Wie heeft er in het stadhuis boter op zijn hoofd?

 sheikh al qarni

Eindhoven, 28 april 2015

28/4 Omroep Brabant   20/5 D66: Waarom mocht 'haatsjeik' precies niet komen  28/4 De Telegraaf
 29/4 Journaal Omroep Brabant  28/4 Geen stijl  29/4 Omroep Brabant Kritiek zwelt aan
 28/4 Eindhovens Dagblad  29/4 Omroep Brabant TV en Radio  28/4 Studio 040
28/4 Studio 040 28/4 Elsevier  28/4 Omroep Brabant Kamervragen

Raadsvragen i.v.m. de komst van de radicale en gevaarlijke imam Sheikh Dr. Aaidh al-Qarni, die Frankrijk en Amirika niet mag bezoeken


SPOED MET GRAAG PER OMGAANDE UW ANTWOORD!
Geacht college,    

In de laatste commissievergadering van 21 april jl. tijdens de behandeling van de commissienotitie met als onderwerp: ‘Contouren van het Actieplan radicalisering en polarisatie’ heeft de LPF fractie haar mening en vragen over dit voorstel realistisch maar onverbloemd naar voren gebracht. Want het is wereldwijd bekend dat de grootste terreurdreigingen uit Islamitische hoek komen.

Raadsvragen: Overlast bij omzetvergunningen en kamerbewoning


UPDATE: 3 juni 2015 Met antwoord van het college
Eindhoven, 24 april 2015 Geacht college,

In 2010 is er uit de toenmalige gemeenteraad een ‘Raadswerkgroep Woningsplitsing en Kamerbewoning’ geformeerd, die naar aanleiding van signalen uit de stad misstanden heeft onderzocht over huisjesmelkers en overlast gevende panden waarin kamers werden verhuurd. Dit met als doel het voorkomen en aanpakken van dit probleem.

Rondvraag: Psycholance

Rondvraag Tjerk Langman 31 maart 2015
Betreft: rondvraag Psycholance
Deze rondvraag naar aanleiding van raadsvragen die de LPF op 14 maart 2014 heeft gesteld of de psycholance een optie kan zijn voor Eindhoven (...)


Rondvraag met antwoord van het college
In het tijdschrift Binnenlands Bestuur van deze week staat het bericht dat er in Eindhoven een psycholance rijdt om psychiatrische patiënten te vervoeren. Citaat Binnenlands Bestuur:
“Er zijn in de grote steden ‘redelijk werkende’ samenwerkingsmodellen tussen politie en GGZ-instellingen tot stand gekomen, aldus GGZ Nederland-voorzitter Jacobine Geel. We zijn al op veel plekken en op allerlei manieren partner van politie en gemeente. Dat moet overal zo zijn. In Eindhoven rijdt een psycholance. Als de politie denkt: dit is iemand die niet via de weg van straf/boete naar de samenleving terug moet maar via de zorg, dan kan de psycholance hem meenemen en opnemen.”