Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Zijn er in Eindhoven ook nep aangiftes tegen Geert Wilders gedaan?

 

UPDATE: Met antwoord van het college van B&W (26 april 2016)

Geacht college,

Op vrijdag 18 maart 2016 is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de heer Geert  Wilders inzake zijn ‘minder, minder’ uitspraken, die zijn gedaan in het voorjaar van 2014. Het dagblad De Telegraaf heeft inzage gehad in deze aangiftes en uit getuigenverklaringen is gebleken dat een deel van deze aangiftes op frauduleuze wijze is verkregen. Ook andere dagbladen hebben hierover gepubliceerd.

Raadsvragen: Waarom een bouwvergunning voor een in opspraak geraakte moskee?

UPDATE: Met antwoord van het college


Eindhoven, 27 april 2016

Geacht college,

Vorige week presenteerde de AIVD het Jaarverslag 2015. Daarin lezen wij dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde. Ook maakt de AIVD zich zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt. Ook kan salafisme een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar gewelddadig jihadi-salafisme.

Raadsvragen: Worden beslissingen over nieuwe locaties voor AZC’s weer in de achterkamer genomen?

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Na verkregen informatie heeft de LPF-fractie in mei 2014 raadsvragen gesteld over de toekomst van de Orangerie in relatie tot een Asielzoekers Centrum (AZC). Op diezelfde dag van de ingediende raadsvragen werd door het college pertinent ontkend dat daar sprake van zou zijn. Nog geen 4 maanden later nam het college buiten medeweten van de gemeenteraad in het achterkamertje alsnog het besluit om de Orangerie aan het COA te verhuren als AZC.

Raadsvragen: Raadsleden willen de waarheid en niets anders dan de waarheid

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Alle raadsleden maar ook commissieleden van de Gemeente Eindhoven offeren hun vrije tijd op in dienst van de burgers en hun stad. Daar staat wel een financiële vergoeding tegenover die echter in veel gevallen niet in overeenstemming is met de tijd om de taak van raadslid of commissielid goed te kunnen vervullen. Ik zal in deze raadsvragen daar niet dieper op ingaan want het is de vrije wil en keuze van de desbetreffende personen om dat werk naar eer en geweten te doen.

Raadsvragen: Ik heb een onaangenaam gevoel over het IJsportcentrum en De Tongelreep

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Tijdens de technische behandeling en nadien de hoorzitting van direct belanghebbenden aangaande het ’Raadsvoorstel sluiting golfslagbad omvorming zwembaden de Tongelreep’ op dinsdag 22 maart jl., moest ik denken aan de grote overeenkomsten met de voorgenomen sluiting van het IJssportcentrum. Ook met die kwestie is vanaf het allereerste begin de onduidelijkheid troef. De communicatie met vaste huurders, verenigingen, individuele gebruikers en vrijwilligers van zowel het IJssportcentrum als van de Tongelreep was ver beneden peil en dat is het nog steeds. Hoewel ik niet verwacht dat de communicatie van dit college in de toekomst zal verbeteren, mag u zich dat desondanks wel aanrekenen!

Raadsvragen: Overdaad schaadt

 

Eindhoven, 28 februari 2016

Update: Met antwoord van het college

Geacht college,

In december viel er bij de bewoners van de Frankrijkstraat een anoniem maar alarmerend briefje in de brievenbus. Daarin stond vermeld dat vanaf april 2016 in het huidige Summa-College in de Frankrijkstraat 101 een opvangcentrum voor asielzoekers zou komen.

Raadsvragen: Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, de Gemeente Eindhoven wel

 

Eindhoven, 28 februari 2016

Geacht college,

Het Catharinaplein blijft na de zoveelste herinrichting voor problemen zorgen. Zijn het niet de problemen met de inmiddels diverse aangeplante en mislukte boomsoorten, dan wel is het de afwatering van het plein door het ongelijke asfalt onder de grindlaag en het periodieke onderhoud ervan dat veel gemeenschapsgeld blijft kosten. Smaken kunnen verschillen maar u zult het toch met ons eens zijn dat het plein er schandalig uitziet.

Is het in onze stad dweilen met de kraan open?

UPDATE: Met antwoord van het college

Eindhoven, 4 januari 2016

Geacht college,

Wederom zijn er plannen om a.s. zondag 10 januari twee islamitische haatsjeiks naar Eindhoven te halen die nu niet bepaald bekend staan om hun vredelievende boodschappen. Integendeel zelfs! Als u in het verleden duikt van deze haatsjeiks komt u wederom veel negatieve zaken tegen die ons als LPF-fractie tegen staan.

Provocatie Al Fourqaan moskee in Eindhoven

'Salafisten bieden jihadstrijders de ideologie voor hun bloeddorst', stelt Ahmed Marouch als Tweede Kamerlid voor de PvdA. 'Het salafisme is het voorportaal tot de jihad.'

Raadsvragen met antwoord van het college: Provoceert de Stichting Al Waqf van het Al Fourqaan bestuur bewust de inwoners van deze regio?

 Geacht college, (7 december 2015)

Stichting Waqf van de Salafistische Al Fourqaan moskee in onze stad kondigt via bijgaande flyer aan dat zij van 24 t/m 27 december 2015 wederom 4 imams hebben uitgenodigd om te komen preken. Gezien de ultraorthodoxe reputatie van deze moskee en de eerder gedane uitspraken van deze imams vinden wij als Lijst Pim Fortuyn dat zeer onwenselijk.

Situatie Koudenhovenseweg / Celebeslaan

koudenhovenseweg

Rondvraag: Commissie Economie & Mobiliteit

Eindhoven, 9 november 2015 / Onderwerp: Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan

Geacht College

Op het kruispunt Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan zijn door de gemeente geruime tijd geleden betonblokken geplaatst om de snelheid van automobilisten te verminderen. (zie foto) Dit zorgt voor veel verkeersonveilige situaties omdat het kruispunt daardoor onoverzichtelijk is en er gebeuren dan ook regelmatig ongelukken. Nu geldt er het recht van de sterkste.