Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Een zwarte dag voor het falende Nederlandse RechtsysteemHet hier onderstaande bericht is op 9 maart 2009 verzonden naar de Nederlandse Pers

Geachte heer/mevrouw, Op 14 oktober 2008 heeft het gerechtshof in ’s-Gravenhage bepaald dat arrest gewezen zou worden op 28 april 2009. Nadat op 16 februari van dit jaar het bestuur van de landelijke Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn nog om 12 weken uitstel had gevraagd – waarvan het Hof er 6 weken van heeft gehonoreerd – heeft het gerechtshof in ’s-Gravenhage bijzonder snel haar mening bijgesteld. Reden van deze rechtszaak was het geschil tussen leden, oud-leden en afdelingen van de LPF tegen het bestuur, inzake het onrechtmatig opheffen van de landelijke politieke vereniging.

Inmiddels is op 24 februari 2009 ter openbare rechtszitting arrest gewezen en uitgesproken. Voor meer bijzonderheden verwijs ik u graag naar het persbericht, wat u via de volgende Link kan lezen. http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/persberichten/475-persmededeling-9-maart-2009 U kunt het vonnis nalezen op http://eindhoven.jongefortuynisten.nl/20090303162918067.pdf Ik hecht er waarde aan om hier nog te vermelden dat de negatieve uitspraak van het Hof, voor de huidige politieke afdelingen en gemeenteraden die onder de naam Lijst Pim Fortuyn actief zijn, geen gevolgen zullen hebben. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 9 maart 2009

Laat reactieformulier zien