Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Leden Lijst Pim Fortuyn trekken aan het kortste eind!


17 december 2007
Afgelopen vrijdag 14 december, om 17.35 uur heeft de uitslag van het kort geding – wat meer dan twee maanden heeft geduurd – ons bereikt. Dit kort geding diende tussen de leden van de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn en het bestuur.

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgaand persbericht. Door de links in het persbericht aan te klikken kunt u het tussenvonnis van 2 november en het vonnis van 14 december zelf nalezen. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Persmededeling

De gemeenteraadsleden van de Lijst Pim Fortuyn, Rudy Reker uit Eindhoven, Anton Reebergen uit Duiven en Stichting Fractieondersteuning Lijst Pim Fortuyn Den Haag, hebben het kort geding, dat zij hadden aangespannen tegen het bestuur van de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn verloren, nadat de rechter in een tussenvonnis begrip toonde voor het aangevoerde hoofdargument dat een opheffingsbesluit niet geldig kan zijn als leden en machtigingen van leden ten onrechte zijn geweigerd. Eisers wilden – ondersteund door vele leden en oud-leden – via dit kort geding aantonen dat het bestuur met manipulaties op onjuiste manier een besluit heeft bewerkstelligd om de landelijke politieke partij per 1 januari 2008 te beëindigen, zonder dat daarvoor het door de statuten vereiste draagvlak bestond. Dat is gelukt! Helaas moeten we constateren dat de motivatie van de rechtbank daaraan voorbijgaat en zelfs in strijd met de keiharde feiten. Het tussenvonnis in kort geding van de rechtbank in Rotterdam lijkt gezien de daar aan het bestuur gevraagde informatie – die niet werd aangeleverd en de geleverde bewijzen waaruit blijkt dat een groot aantal betalende leden ten onrechte ontbrak op de ledenlijst – strijdig met het eindvonnis dat hieraan voorbij gaat. Het resultaat is dat de rechtbank in kort geding maanden heeft laten verstrijken voordat vonnis werd gewezen, zeer ongebruikelijk. Wilde men de zaak Pim Fortuyn voorgoed dichttimmeren? Dat is de rechtbank dan niet gelukt, nu de informatie na het tussenvonnis onomstotelijk aantoont dat ten onrechte leden en machtigingen werden geweigerd op de opheffingsvergadering. Voor een groot aantal leden kon met bankafschriften worden bewezen dat zij contributie hebben betaald, toch werden zij als lid geschrapt omdat zijn niet zouden hebben betaald. Een groot aantal leden werd zelfs nooit aangeschreven op betaling van de contributie. Wat resteert, is een nauwelijks gemotiveerd vonnis met een aantoonbaar onjuiste onderbouwing. ‘’Na de bewust aangestuurde moord op Pim Fortuyn, moest ook zijn politieke partij en zijn gedachtegoed worden opgeruimd’’ aldus een diep teleurgestelde, doch niet aangeslagen Reker Er heeft geen enkele rechtsgeldige opzegging aan de leden plaatsgevonden. In het tussenvonnis van 2 november werd aan het bestuur gevraagd dat aan te tonen. Zij konden vervolgens niet één bewijs aan de rechtbank tonen. Als we tenminste één blanco formulier niet meetellen. De rechter ging in haar eindvonnis geheel voorbij aan de in deze in haar eigen tussenvonnis gestelde eis. Het onmogelijke in deze rechtsstaat is dan ook geschied. Ondermeer stelde de rechtbank in haar tussenvonnis: ‘’Immers, noch het niet op tijd betalen, noch het verhuizen zonder opgave van een nieuw adres leidt zonder meer, althans niet zonder opzegging, tot verlies van het lidmaatschap’’. Waarom dit niet meer relevant wordt geacht wordt in het eindvonnis niet uitgelegd. Dat de rechtbank nauwelijks motiveert en negeert dat is aangetoond dat een groot aantal leden ten onrechte ontbrak op de door het bestuur gehanteerde ledenlijst aan de hand waarvan leden en machtigingen werden geweigerd maakt het vonnis onbegrijpelijk. Toch heeft de rechter anders beslist en tot zover het laatste woord. Het is gebruikelijk in Nederland om je neer te leggen bij de uitspraak van de bevoegde rechter. Maar gezien de aangedragen feiten en duidelijke bewijslast die volkomen wordt genegeerd, wordt ons dat wel heel moeilijk gemaakt. Misschien wel te moeilijk. Meer informatie kunt u verkrijgen bij mr. M.C.J. de Schepper van Holla Poelman Van Leeuwen advocaten, tel 040 238 06 45 of bij Rudy Reker fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, tel 040 2 484 111 of 0654 90 59 59 Inzage tussenvonnis van 2 november 2007 http://eindhoven.jongefortuynisten.nl/vonnis.pdf Inzage vonnis van 14 december 2007 http://eindhoven.jongefortuynisten.nl/vonnis%2014-12-07.pdf  Lijst Pim Fortuyn 17 december 2007

Laat reactieformulier zien