Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Open Brief a/d Commissaris van de Koning, de heer W.B.H.J. van de Donk

Eindhoven 17 april 2016

Geachte heer van de Donk,

Eind maart heeft u laten weten dat de Brabantse gemeenten niet voldoen aan de landelijke taakstelling en huisvesting voor opvang van asielzoekers. U stelt de Brabantse gemeenten nu verplicht om meer asielzoekers op te nemen. Ook stelde u eerder dat er een draagvlak is voor een eigen Brabantse aanpak betreffende de opvang van asielzoekers.

Wij zijn als Lijst Pim Fortuyn fractie zeer verbaasd over uw uitspraken. De huidige opvang van de grote stroom asielzoekers is landelijk maar ook in onze provincie zeer tumultueus verlopen.

Er was sprake van talloze demonstraties door verontruste burgers die helaas soms ook gepaard gingen met geweld en vernieling. Denk aan de verwerpelijke brandstichting in AZC ‘De Orangerie’ in Eindhoven, waar wij als fractie met klem afstand van hebben genomen. Maar als de vele demonstraties iets aangeven, dan is het wel dat er helemaal geen draagvlak is voor nog meer opvang van asielzoekers.

Nog meer (verplichte) opvang in onze provincie creëren is olie op het vuur gooien en dat komt de rust in onze provincie en het vertrouwen in de politiek niet ten goede. Ook frustreert u het beleid van de afzonderlijke gemeenten. Zij worden door uw plannen voor het blok gezet. Laat de lokale bestuurders en gekozen raadsleden daarom zelf baas blijven over hun gemeenten. Daarvoor zijn zij juist aangesteld.

Uw taak, als Commissaris van de Koning zou moeten zijn dat u een helder signaal afgeeft aan het Kabinet Rutte II, dat de provincie Noord-Brabant de grens heeft bereikt wat de opvang betreft van asielzoekers. Hoewel deze regering, maar ook de gehele Europese Commissie al twee jaar te laat is met adequaat reageren, zal de opvang van asielzoekers in hun eigen regio moeten geschieden, zodat zij nadien weer terug kunnen om hun eigen land weer op te bouwen. Dan was het ook nooit tot deze hoge aantallen gekomen. En dat Europa daar financieel en materieel aan bijdraagt zodat de echte vluchtelingen een menswaardige opvang hebben, met voldoende eten, drinken en medische verzorging is dan vanzelfsprekend.

Doorgaan met het huidige asielbeleid heeft desastreuze gevolgen voor de toekomst van onze provincie, ons land en heel west Europa. Want zo lang wij deze asielzoekers opvangen, zullen zij hoe dan ook blijven toestromen en dat zet de stabiliteit en veiligheid, niet alleen in onze provincie maar in heel ons land en Europa nog verder onder druk. De cultuur, de ideologie en levenswijze van de hoofdzakelijke islamitische asielzoekers laat zich niet mengen met onze cultuur.

Bovendien is het uiterst twijfelachtig of de huidige aanpak van de EU en de deal met Turkije om de asielstroom in te dammen effect gaat hebben. Alle bestuurders in Nederland en dus ook u als Commissaris van Koning in onze mooie provincie Noord-Brabant moeten eenduidig zijn in uw antwoord richting het Kabinet: ‘Genoeg is Genoeg’.

De huidige ouderenzorg kraakt in al haar voegen door de bezuinigingen, net als de jeugdzorg en de zorg in de psychiatrie. Er zijn grote problemen in het onderwijs. Het werkeloosheidscijfer is enorm hoog en zal met deze grote toestroom alleen maar toenemen in plaat van dalen, waardoor de uitkeringen drastisch zullen stijgen. Door een groot tekort aan geld en manschappen bij de politie hebben wij nu al een groot veiligheidsprobleem door de georganiseerde drugscriminaliteit in onze regio en de terrorismedreiging door radicalisering. Bovendien is er ook nu al veel capaciteit kwijt aan de huidige asielproblematiek.

De LPF fractie roept u dan ook met klem op om op uw besluit terug te komen en de Brabantse gemeenten niet te verplichten (nog meer) asielzoekers op te vangen en dit signaal duidelijk naar het huidige kabinet door te geven.

Met vriendelijke groet,

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk Langman, burgerraadslid

18/4 Studio 040

 

Laat reactieformulier zien