Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Betoog Sluiting Golfslagbad De Tongelreep

Betoog Commissienotitie 24 mei 2016

Sluiting Golfslagbad en omvorming bestaande zwembaden de Tongelreep

Voorzitter, dank u wel,

Zelden heb ik de laatste maanden zoveel onzinnige argumenten gelezen en gehoord, waarom het Golfslagbad in De Tongelreep alsook het IJssportcentrum definitief gesloten dienen te worden. Oké, het IJssportcentrum heeft wegens een evt. privatisering even wat lucht gekregen, maar de vrieskou is daar zeker nog niet uit de lucht. Ja, dat ‘voornemen tot sluiting staat in het coalitieakkoord EXPEDITIE EINDHOVEN / IEDEREEN MEE’, is één van de vele kul-argumenten die ter verdediging van deze onbegrijpelijke keuze naar voren zijn gebracht. ‘En dat voornemen staat niet ter discussie.’ Wordt erachteraan gezegd.

- De vraag is dan ook hoe en waarom het sluiten van het Golfslagbad in het coalitieakkoord is opgenomen?

- Heeft iemand van de coalitiepartijen zich dat wel eens afgevraagd?

- Heeft iemand van de coalitiepartijen zich wel eens gebogen over de echte problematiek?

- Is hier buiten medeweten van alle raadsleden wellicht sprake van een dubbele agenda?

- De twee woordjes ‘Iedereen Mee’ kun je hier dus beter weg laten.

Voorzitter,

• Jawel, de bestaande zwembaden en het Golfslagbad hebben onderhoud nodig. Dat zal niemand ontkennen.

• En inderdaad, het aantal betalende bezoekers neemt ook af.

• Het buitenbad is te duur in exploitatie. Daar kan ik mij gezien ons klimaat wel iets bij voorstellen.

• En het inpandige Golfslagbad zou ook te duur zijn in het totale kostenplaatje van De Tongelreep.

• Tot slot is De Tongelreep verouderd en komen mensen alleen maar om baantjes te zwemmen.

Met veel cijfertjes en te veel woorden heeft de Eindhovense gemeenteraad zich tot nu toe vakkundig om de tuin laten leiden. En de slechts 9 raads-/commissieleden van de in totaal 67, die op 12 april jl. de moeite hebben genomen om een werkbezoek aan dit Zwemparadijs te brengen, hebben met eigen ogen en oren kunnen zien en horen dat de gemeentelijk rondleiders met verve, ja dat wel, ter plaatse onzinnige argumenten verzonnen om de daar aanwezige raadsleden te bewegen toch vooral in te stemmen met het collegevoorstel van ruim 14 miljoen euro, waarin duidelijk zichtbaar alle kosten nog niet in zijn meegenomen.

Voorzitter,

• Natuurlijk heeft De Tongelreep onderhoud nodig. Maar daarvoor is in de meerjarenbegroting ook een post gereserveerd van 8.2 miljoen euro. En de vraag is of je dat bedrag voor normaal onderhoud of vervanging van huidige toestellen, zoals de glijbaan in het Golfslagbad momenteel wel nodig hebt.

U weet ook voorzitter dat het groot onderhoud in De Tongelreep, ondanks de reservering van 8.2 miljoen euro, de laatste jaren zeer summier, of geheel niet van toepassing is geweest. Noodzakelijk groot onderhoud werd volgens insiders alleen maar uitgesteld. Dat alleen geeft al te denken!

• Dat het aantal bezoekers gestaag afneemt met een toegangskaartje van 11 euro per persoon, in een economisch slechte periode waar burgers het vertrouwen in de overheid en de toekomst geheel waren verloren, was geheel voorstelbaar.  

• Het – in de optiek van het college – te dure buitenbad moet het college in het perspectief zien van de totale exploitatie van De Tongelreep en een nog steeds uitdijende stad Eindhoven waar breedtesport hoog in het vaandel staat.

Of voorzitter, moet ik zeggen waar breedtesport hoog in het vaandel stond?

En wil het college, voor zolang het duurt alleen maar Topsport in deze stad?

Het kan toch niet zo zijn voorzitter dat dit college Eindhovense recreatiezwemmers en zij die voor het plezier naar het Golfslagbad komen naar Westerhoven worden verbannen?

• De 365.000 bezoekers van het Golfslagbad, bij het begin van deze coalitieperiode in 2014, is toch mooi 53 % van de in totaal 683.000 bezoekers wat in dat jaar van De Tongelreep gebruik heeft gemaakt. Het college heeft klaarblijkelijk geen boodschap aan deze veelal jongere recreanten en onthoud hen hun plezier van het spelen in- en met water.

Voorzitter,

Een goede exploitatie van alles wat je doet of wilt gaan doen, dus ook vrije-tijds en sportaccommodaties begint met een realistische begroting. En daar ontbreekt het volgens de LPF-fractie aan. De grootste fout die de Gemeente Eindhoven, zowel bij het IJssportcentrum als bij De Tongelreep heeft gemaakt is een begroting die kant noch wal raakt. Deze twee met naam genoemde instellingen worden begrotingstechnisch belast met véél te hoge overheadskosten, die niets met de zuivere exploitatie hebben uit te staan en die door een bureaucratisch bestuurde stad over de schutting van beide accommodaties worden gegooid. Want de bureaucratie zal ergens van betaald dienen te worden. De woordjes ‘ergens van betaald moeten worden’ is in de meeste gevallen door de burgers.

Voorzitter,

Helaas hebben de dossiers De Tongelreep en het IJssportcentrum wethouder van Kaathoven de kop gekost. Zij raakte verstrikt in een wirwar van onzinnige kul-argumenten en vragen van kritische raadsleden, om het maar voorzichtig uit te drukken. Daardoor heeft zij haar geloofwaardigheid geheel verspeeld. Op zich is dat een trieste zaak. Nadat deze wethouder was vetrokken werd de beantwoording van ingediende raadsvragen uitgesteld. Slechts 5 dagen geleden en vandaag precies één week voordat een nieuwe onervaren Wethouder van buiten, die deze dossiers verder moet behandelen, werden deze raadsvragen, die eind maart waren ingediend door het huidige college wél beantwoord, waarbij meerdere vragen domweg onjuist of niet werden beantwoord, terwijl onder verantwoording van het college uitgesproken argumenten en teksten werden verdraaid en afgezwakt. Het zal duidelijk zijn voorzitter dat de gemeenteraad zo niet haar controlerende taak kan uitoefenen.

Voorzitter, dan tot slot,

En ik doe hierbij een verzoek aan dit college om deze dossiers het IJssportcentrum en De Tongelreep beide terug te nemen en in elk geval de fatale datum van 6 september 2016, waar sluiting van het Golfslagbad een feit moet zijn, los te laten totdat er met echte deskundigen op dit gebied op fatsoenlijke en eerlijke wijze is overlegd. Met echte deskundigen zeg ik, met de nadruk op echte zakelijk deskundigen en bewust geen op dit gebied onervaren of ondeskundige ambtenaren of peperdure commerciële installatiebureaus, die op papier zetten wat de opdrachtgever goed uitkomt. Want wie betaalt die bepaalt!

Deze echte deskundigen moeten een affiniteit hebben voor beide sporten en daarbij hun visie geven over een juiste inrichting én exploitatie van dit soort sportaccommodaties. Als het college daarna op haar beurt met deze specialisten een echte realistische begroting wil produceren, is de Lijst Pim Fortuyn fractie overtuigd dat zowel het IJssportcentrum als De Tongelreep, voor minder geld gewoon voor de inwoners van onze stad en regio maar ook ver daarbuiten behouden kan blijven.

Dank u wel.

Rudy Reker

ED 24/5 http://www.ed.nl/mening/opinie-in-brainport-telt-alleen-topsport-1.6043174#comments 

ED 25/5 http://www.ed.nl/regio/eindhoven/golfslagbad-tongelreep-eindhoven-gaat-begin-september-dicht-1.6046140 

Studio 040 25/5 http://www.studio040.nl/nieuws/36662-gemeenteraad-wil-golfslagbad-sluiten.html 

 

 

 

Laat reactieformulier zien