Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissienotitie Bereikbaarheidsdagenda Zuidoost-Brabant

31 mei 2016

Geachte voorzitter,

We hebben het vandaag over het concept bereikbaarheidsagenda zuidoost Brabant. Het moge duidelijk zijn dat wij als LPF zeer kritisch zijn over de mobiliteitsagenda van dit college. Het afketsen van de Ruit om Eindhoven/Helmond en de aanleg van de HOV busbanen zijn ons op zijn zachts gezegd een doorn in het oog. De negatieve resultaten zijn nu al duidelijk zichtbaar in onze stad.

Veel filevorming ingegeven door de aanleg van de HOV en de andere talloze wegwerkzaamheden. De keus om i.p.v. de Ruit om Eindhoven al het verkeer van de A2/A50/ A67 en de N270 over de Kennedylaan en de ring te leiden geeft een verkeersdrukte die zijn weerga niet kent.

Voorzitter,

Bij de kruising Kennedylaan en de ring is de drukte dagelijks zo enorm dat de extra opstelplaatsen die onlangs zijn gerealiseerd onvoldoende zijn waardoor de filevorming vaak tot bij het viaduct van de Sterrenlaan reikt.

Automobilisten die vanaf het viaduct Orpheuslaan de Kennedylaan opgaan om zo linksaf de ring op te komen kunnen nauwelijks linksaf de ring opgaan omdat de opstelplaatsen daar bomvol staan. Hierdoor zie je vaak dat automobilisten stil gaan staan op de rijbaan voor rechtdoor totdat ze zich tussen de andere auto's kunnen wringen om alsnog linksaf te kunnen slaan de ring op. Dit heeft zeer gevaarlijke verkeerssituatie tot gevolg. Dit dient op korte termijn aangepakt te worden.

Op het kruispunt Kennedylaan/Fellenoord is nu maar 1 rijbaan naar rechts beschikbaar. Hierdoor ontstaan lange files en zie je dat automobilisten rare capriolen gaan uithalen door op de rijbaan voor rechtdoor te gaan rijden en dan op het laatste moment toch nog rechtsaf te slaan. Ons advies: Laat die middelste rijbaan zowel rechtdoor als rechtsaf slaan om de filedruk op de meest rechter rijbaan te verminderen.

Voorzitter,

Ook bij de Berenkuil is het dagelijks erg druk. De reistijd loopt hierdoor zo op dat veel automobilisten gefrustreerd raken. Het wordt bijna onmogelijk om vanaf Helmond en Nuenen de stad in te komen. Zeker in de spits. De oostelijke kant van de ring zit dagelijks zo vol autoverkeer dat het een utopie is dat aan die kant van de stad de luchtkwaliteit verbeterd. Ook de leefbaarheid en veiligheid is daar in het geding

Voorzitter,

Ook de ondernemers in de binnenstad klagen steen en been. Hun winkel of horecaonderneming wordt steeds moeilijk bereikbaar voor gasten en leveranciers. De kans is groot dat dit tot inkomstenderving Lijdt. En dan hebben we het nog niet over de hoge parkeertarieven in de stad. Nog een reden waarom mensen wegblijven uit de binnenstad en parkeergarages leeg blijven. Is dat nu echt de bedoeling van dit mobiliteitsplan?

Voorzitter,

Dat er onvoldoende wordt nagedacht over de mobiliteit bewijzen De wegwerkzaamheden die momenteel in onze stad plaatsvinden. Zoals ik al eerder zei wordt de binnenstad onbereikbaar. Een goed voorbeeld hiervan is de huidige afsluiting van de Montgomerylaan tussen de Ring en Fellenoord. Automobilisten die naar de binnenstad willen zijn de komende maanden vooral aangewezen op de Kennedylaan. Maar in de maand augustus wordt de Kennedy aan ter hoogte van de TU/e ook afgesloten voor het verkeer i.v.m. Park Hilaria. Hierdoor wordt Eindhoven noord geïsoleerd van het centrum. Hoe gaat de wethouder dit probleem aanpakken?

Voorzitter,

Kortom wij vinden als LPF het bidboek Samen-Slim-Robuust helemaal niet slim en zeker niet robuust. De Smart mobility plannen zijn toekomstmuziek en we moeten nog zien of dat allemaal echt gaat werken. Het afketsen van de ruit werd door het college gezien als een grote overwinning. Maar de huidige mobiliteit en bereikbaarheidsplannen snijden volgens ons geen hout. Dit college heeft oogkleppen op en gaat maar voor 1 ding en dat is de elektrische fiets en het OV. De automobilist komt niet meer in hun plannen voor. En dat terwijl bijvoorbeeld de elektrische auto aan een opmars bezig is.

Er worden op dit moment ook het gebied van mobiliteit catastrofale fouten gemaakt waar vooral de burgers en de ondernemers van Eindhoven voor moeten bloeden.

Dank u wel.

Tjerk Langman

1/6 Eindhovens Dagblad

Laat reactieformulier zien